Home

Parochies Maastricht

Parochiefederatie Maastricht Oost - Om mensen met God en met elkaar te verbinden Heerderweg 1, 6224 LA Maastricht. Voor Parochiebijdragen en misintenties: IBAN: NL08 ABNA 0516 6646 1 Parochie-Levende Gemeenschap; Geschiedenis; Financiële zaken; Actueel; Gezamenlijk Parochiebla Welkom op de website van onze parochiefederatie Maastricht-Zuidwest. San Salvator / Petrus en Paulus / Onbevlekt Hart van Maria. Deze website geeft informatie over de achtergronden en activiteiten van onze parochiefederatie. Het e-mail adresvan onze parochiefederatie is: kerksecretariaat@ziggo.n

Parochiefederatie Maastricht Oost - Om mensen met God en

O.L.V. van Lourdeskerk Maastricht. Parochiecentrum: Edisonstraat 2 6224 GK Maastricht T: 043 - 363 43 48 E: parochiecentrum@planet.nl. bij nood: 043 631 45 00 S.O.S. telefonische hulpdienst: 045 - 571 99 9 Allereerst kunt u zich voor alle 5 kerkgebouwen via de verschillende parochie-bureaus van Amby, Heer en Heugem opgeven, ook voor meerdere weekenden. Amby: openingstijden: dinsdag: 10.30 tot 12.00 uur, vrijdag: 14.00 tot 15.00 uur. tel. 043-3520100 e-mail: parochiewalburga@kpnplanet.nl Binnenkort in de parochies Spaanse H. Mis vervalt - 1 augustus 2021. 1 augustus 2021 18.00 uur STPBE. H. Mis en aanbidding - 6 augustus 2021. 6 augustus 2021 - 6 augustus 2120 9.30 uur OLV. Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht; 043-321385 Van harte welkom op de website van deSt. Anna-Lambertusparochie en St. Theresia-Jozefparochie. We wensen u een aangenaam verblijf toe en hopen dat u de gewenste informatie kunt vinden. Mocht dit niet geval zijn, kunt u ons altijd benaderen via ons contactformulier Hieronder volgt een overzicht van kerkgebouwen in de Nederlandse stad Maastricht. In de lijst zijn tevens een aantal verdwenen kerken en kapellen opgenomen. Een tweetal gebouwen van niet-christelijke religies zijn eveneens opgenomen. Kerkgenootschappen zonder eigen gebouw zijn niet opgenomen

© 2021 Parochie Sint Pieter - Maastricht Parochiekantoor Sint-Willibrordusstraat 12 6212 CB Maastricht T: 043-3214694 E: info@parochiesintpieter.nl Webmaster Breur Henket E: webmaster@breurhenket.co Deze site van de Parochie Sint Petrus' Banden te Heer - Maastricht laat u kennismaken met de parochie, brengt u op de hoogte van de actuele stand van zaken, en verschaft informatie over geloof, activiteiten en contactpersonen

In Amby kan dat in het schrift in de kapel naast de kerk en bij het parochie-bureau: Het bureau geopend op dinsdagmorgen: 10.30 tot 12.00 uur en Vrijdagmiddag: 14.00 tot 15.00 uur. Het bezoekadres is Ambyerstraat Zuid 90A 6225 AJ Amby - Maastricht. parochiewalburga@kpnplanet.nl. Tel: 043-3520100 Antonius van Padua! Gebed tot St. Antonius om een gunst te verkrijgen. 'Gezegend zij God in Zijn Engelen en in Zijn Heiligen.O Heilige Antonius, zachtzinnigste onder de Heiligen: toen u op aarde verbleef, maakte uw liefde voor God en uw barmhartigheid voor Zijn schepselen het u waardig om over wonderbaarlijke krachten te beschikken Parochie Scharn - Parochiefederatie Maastricht Oost

Parochie H. Hart van Jezus te Maastrich

Home :: H.Jozef en Theresia Parochie Maastrich

Kerkbestuursleden worden benoemd door de bisschop. De leden van het kerkbestuur van de parochie van Sint-Pieter te Maastricht zijn: Voorzitter: J. Vries, pastoor T: 043-32138543 E: jgmvries@hetnet.nl. Secretaris: Mevr. T. Hoorn - te Boekhorst T: 043-3210183. Dhr. E. van Helsland T: 043-3580940 E: evanhelsland@gmail.com Stuur dan een mail naar theresiajozefmaastricht@gmail.com. Vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer of bel naar 06-26010098 (maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 10.00 - 12.00 uur). Met ingang van 1 januari 2021 verzorgen de parochies Theresia/Jozef en Anna/Lambertus een gezamenlijk parochieblad Home. U bezoekt de website van de kerk en de parochie van de H. Cornelius te Borgharen en daardoor maakt U ook kennis met de parochie van de H. Martinus te Itteren. Fijn, dat u de weg naar ons gevonden hebt en wij heten u van harte welkom. Maak een kleine digitale ontdekkingsreis door onze beide parochies Van harte welkom op onze site. Wij zijn het Dragersgilde van de Heilige Petrus van de Petrus Parochie in Maastricht. Onze Parochie ligt onderaan de St. Pietersberg. Deze parochie heeft een rijke historie. Wij hebben in 2004 dit Dragersgilde opgericht

Neem een kijkje op de webpagina van de parochie : webiste parochie Op de website staat een groot deel van de parochieblaadjes van Wittevrouwenveld. Neem een kijkje : parochieblaadje Onze parochiefederatie strekt zich uit over de sterk verschillende wijken Wolder, Campagne, Daalhof, Hazendans en Mariaberg. Had Wolder als oudste woonkern in 1965 circa 1750 inwoners die bijna allemaal katholiek waren, op het grondgebied van onze huidige parochiefederatie wonen circa 16.000 inwoners met uiteenlopende levensovertuigingen en verschillende religieuze achtergronden

6225 AR Maastricht 043-3634587 06-27501073. Kapelaan Pawel Zelazny e-mail: paw.zelazny@gmail.com Severenstraat-7 6225 AR Maastricht 043-3634587 06-17971718. Secretariaat Kerkbestuur: Kerkloket. 24/7 bereikbaar via: info@parochieheugem.nl Heugemer Pastoorsstraat 15 (achteringang kerk) 6229 AG Heugem/Maastricht info@parochieheugem.nl 043-361317 Parochieblad. Het parochieblad van Onze Lieve Vrouw en Sint Pieter wordt op Sint Pieter huis aan huis bezorgd. U kunt een postabonnement nemen (tegen vergoeding) of aangeven dat u het blad per email wil ontvangen (gratis). Geef uw wens daarover door aan het parochiekantoor (info@sterre-der-zee.nl). Het dekenaal nieuws vindt u ook in onderstaand. Middels een adventsactie hebben de Maastrichtse parochies Sint Servaas en Anna-Lambertus 10.500 euro opgehaald voor inwoners van Curaçao en Bonaire. Het betreft eilandbewoners van de parochies waar de Limburgse priester Marc Hooijschuur werkzaam is Driekwart van de parochies in Limburg schrijft rode cijfers. Dat blijkt volgens het Bisdom Roermond uit de financiële verslagen over het jaar 2019 van de 250 parochies die de provincie telt. Gestage daling. Tot tien jaar geleden hadden de parochies de inkomsten redelijk op peil en stegen ze hier en daar zelfs nog weleens, zegt de. In 1955 werd de parochie gesticht als onderdeel van de nieuwbouwwijk, die gestalte moest krijgen langs de Bilserbaan. In het ontwerp kwam de Via Regia als wijkdoorsnijdend element, die de overheersende positie van de Bilserbaan geheel zou overvleugelen. De kersverse bouwpastoor L.M.J.H. Claessens startte in 1956 met een noodkerk aan de Bilserbaan. Ervaring met het bouwkapelaanschap had.

Welkom bij de parochie San Salvator / Petrus Paulu

Dit is de website van het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL), te Maastricht. Via deze webpagina kunt u zoeken in onze databases en website Parochie Roermond Noord-Oost - Rooms Katholieke Kerk. op 11 mei 2021. In Memoriam Henk Ubben. Als met een onaangenaam verrassing werden kapelaan en ik geconfronteerd met het bericht dat onze dierbare koster Henk Ubben, in de nacht van zaterdag op zondag rond een uur of [...] Lees verder. op 30 maart 2021

Onbevlekt Hart van Mariakerk (Moorveld) - Wikipedia

Parochies - Rooms-Katholieke Kerk Nederland. Op plaatselijk vlak zijn er parochies; deze zijn geografisch bepaald. Een priester geeft namens de bisschop leiding aan de plaatselijke geloofsgemeenschap. Die priester wordt pastoor genoemd. Voor het beheer van de materiële zaken wordt een pastoor geholpen door het kerk- of parochiebestuur Dat is dit weekeinde tijdens de Eucharistievieringen in Schinnen en Maastricht bekend gemaakt. Naast deken wordt Honings ook pastoor van de parochie H. Dionysius in Schinnen en H. Petrus Canisius in Puth. Op termijn komen daar in het kader van een voortschrijdende samenwerking wellicht nog een of meer parochies bij De voorganger van de huidige Sint-Martinuskerk was een van de vier middeleeuwse parochiekerken van Maastricht, waarvan er nog maar twee over zijn. De gotische kerk was waarschijnlijk niet de eerste kerk op deze plek, want in een 13e-eeuwse oorkonde wordt vermeld dat de kerk al in de 9e-eeuw werd geschonken aan het kapittel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk Rk parochies Maastricht op Telefoonboek.nl - Naast een rk parochies vind je ook religie, basisschool, verzekeringen, voetbal, voortgezet onderwij Walburga Parochie Amby Maastricht, Maastricht. 292 vind-ik-leuks · 1 personen praten hierover · 12 waren hier. Parochie H. Walburga Amb

Hij gaat zich inzetten voor een Centrum voor Geloof en Wetenschap in Maastricht. Limburg Nu. Stel je vraag over corona aan onze medische deskundigen. Om 18:00 op L1 TV de antwoorden in AvondGasten: Corona in Limburg. Jouw videoboodschap op L1 TV. Stuur je zelfgemaakte video via Whatsapp naar 06 44 76 71 57 St. Antonius is patroon van de verloren voorwerpen! Antonius van Padua is bij uitstek de patroon van de verloren voorwerpen. Een bekend rijmpje zingt: Heilige Antonius, beste vrind; maak dat ik mijn [hier verloren voorwerp invoegen] vind Dekenaat Maastricht. 645 vind-ik-leuks · 32 personen praten hierover. Dekenaat Maastricht. Rooms Katholieke Kerk in Maastricht Als gevolg van het corona virus geldt een afwijkende opzet van Heilige missen en vieringen. Nu het Corona virus helaas opnieuw de kop opsteekt, zijn er in de Servaas Basiliek nieuwe maatregelen genomen. De belangrijkste zijn: Vanaf zondag 18 oktober zal er, naast de reguliere mis van 10.00 uur, een extra mis om 9.00 uur worden gehouden om alle.

1 PAROCHIEBLAD Parochie federatie Maastricht-zuidwest jaargang 16 nr 2 R september - oktober 2015 MOEDER MARIA Gebruiken we Facebook of gebruikt Facebook ons? Zonder erbij na te denken druk je weer op die App om even te checken of er nog iets nieuws is. Dat lijkt al sterk op een verslaving. Naast de voordelen van dit soort media zitten er ook wat haken en ogen aan In 1951 kwamen plannen tot rijping in de parochie van Caberg, als gevolg van de verwachte uitbreidingen van Maastricht. Daarbij lag het in de bedoeling, een nieuwe, grote kerk te gaan bouwen voor de H. Hartparochie en de oude kerk vervolgens tot hulpkerk te reduceren. Kapelaan H.M. Frissen kreeg de opdracht als 'bouwkapelaan' te gaan fungeren De kerk is de parochiekerk van 3 parochies: H. Familie, H. Guliëlmus en Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Deze parochies omvatten de volkswijken Wittevrouwenveld en Wyckerveld Noord. Het adres van de kerk is President Roosveltlaan 211 te Maastricht. Het adres van de parochie is Edisonstraat 2, 6224 GK Maastricht. Bereikbaar onder 043 3634348

Lourdeskerk Maastrich

Maastricht om een doorsnee-inkijk te krijgen van wat er leeft in de Parochies van het dekenaat. Amby en zijn Parochie van de H. Walburga mag zich verheugen op zijn bezoek komende zondag. Tijdens zijn verblijf in Amby wil hij kennis maken en ervaringen uitwisselen met de vrijwilligers en parochianen van het Cluster Maastricht Oost Parochie St. Gerlach te Houthem Parochie H. Hart van Jezus Mariarade Hoensbroek Parochie HH. Fabianus en Sebastianus, Sevenum RK-Parochiefederatie Blerick met de parochies H. Lambertus, St. Jan de Doper, Onbevlekt Hart van Maria (te Boekend) De Koepelkerk, Maastricht Parochie St. Petrus' Banden te Heer - Maastricht Het pastorale team voor de 7 parochies ziet er als volgt uit:Deken J. SpeeGrote Kerkstraat 26, Venlo077-3512394 Email: pastoorspee@home.nl Pastoor J. KunnenWolweversstraat 2, Venlo077-3513002 Email: jmkunnen@planet.n Alle parochies liggen in het dekenaat Maastricht. Pastoor Horsch blijft daarmee actief in dezelfde regio. Sinds 1998 was hij pastoor van de wijk Heer en later ook van de parochies van De Heeg.

Vieringen Parochiefederatie - Parochiefederatie Maastricht

 1. Parochie federatie Maastricht-zuidwest. PAROCHIEBLAD Parochie federatie Maastricht-zuidwest jaargang 16 nr 10 R mei - juni 2016 Als mensen aan onze deur kloppen, doen we open Het vluchtelingendebat kent nogal wat uitschieters. Het antwoord, STILTECENTRUM Dagelijks geopend van uur
 2. Parochieblad. Tot juli 2020 verscheen eenmaal per maand in Borgharen en in Itteren De Maasklok. Drukwerk en verspreiding werden professioneel verzorgd, maar daar hing dan ook een professioneel prijskaartje aan. De samenwerking met de parochies van Ulestraten, Bunde, Waalsen-Moorveld en Geulle maakte het mogelijk om tegen geringere.
 3. Rooms-katholieke parochie. Roserije 400 6228DN Maastricht. Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes en Heilige Familie. R.K. Parochie. President Rooseveltlaan 211 6224CP Maastricht. Parochie St. Jozef (Maastricht) Rooms-katholieke parochie. Peymeestersdreef 10 6216PJ Maastricht. Parochie St. Pieter
 4. Dekenaat Parochie Plaats(en) Kerkgebouwen Opmerkingen Dekenaat Gulpen-Gronsveld: Parochie H. Martinus: Gronsveld: Gronsveld, Kerkplein 6 - Martinu
 5. g, H. Petrus en Allerheiligste Verlosser en H. Petrus in Maastricht. Kapelaan Ashirvadam was voorheen als diaken aan deze parochies verbonden. Hij is onlangs in India tot priester gewijd

Video: Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee Basiliek Maastricht

Al snel werd de keuze gemaakt, om de kerk als multifunctioneel centrum te laten fungeren, omdat in Maastricht zoiets niet bestond. In de stad stonden echte kerken en deze parochie diende iets toe te voegen aan het bestaande. In 1974 werd een ruimte in het buurtcentrum Atrium voor de missen gebruikt PAROCHIE SINT MICHAEL. Neem een kijkje op de website van de parochie Sint Michaël. Of kijk op de FB groep van de parochie Parochie St. Petrus' Banden. Oude kerkstraat 10 - 6227SR Maastricht. 043 361 00 28. Website bezoeken Route plannen. Bij het Parochiebureau kunt u voor de meest elementaire zaken terecht, zoals het bestellen van H. Missen en vele andere zaken die hierna verder zullen worden omschreven Mgr. Everard de Jong nieuwe pastoor in Maastricht-Oost. Op 1 december a.s., om 14.30 zal Mgr. dr. Everard de Jong in de kerk van St. Petrus' Banden in Heer worden geïnstalleerd als pastoor van de parochies van Heer, De Heeg, Scharn, Heugem en Amby. Hij werd op 4 juli 1958 geboren te Eindhoven, in de schaduw van het natuurkundig laboratorium.

Home - St. Anna-Lambertusparochi

Woonhuis te koop: Vraagprijs € 400.000,- Kosten koper. Sint Willibrordusstraat 25 in Maastricht 6212 CA Dekenaat Maastricht is bij St. Anna - Lambertusparochie. Gisteren om 05:32 · Maastricht, Nederland · Dit weekeind werd bekend gemaakt dat kapelaan Nicolas Pethuru van Geleen benoemd is tot kapelaan van de parochie H. Servatius en HH

Lijst van kerken in Maastricht - Wikipedi

Installatie pastoor Schols parochies Maastricht-West Gepubliceerd: 8-2-2017 10:35 Laatste update: 8-2-2017 11:04. Aanstaande zondag wordt de nieuwe pastoor René Schols van de parochiefederatie Maastricht-west ingehaald. De bisschop van Roermond heeft pastoor Schols benoemd tot pastoor van de parochies Caberg, Malberg,. R.K. parochie. Boschstraat 99 6211AW Maastricht. H.H. Johannes de Doper (Maastricht) R.K. parochie. Dolmansstraat 2 6222EC Maastricht. Hare Krishna Gemeenschap (Maastricht) Geloofsgemeenschap als stroming binnen het vaishnavisme en het hindoeïsme. André Severinweg 47 6214PL Maastricht

Parochie Sint-Pieter

 1. MARIA MET KIND Adres: Samenwerkende Parochies Schaesberg, Kerkplein 3 6272 EZ Schaesberg (Landgraaf)     Maria met Kind keramiek In een hoeknis een Mariabeeld met Kind. Zij is staande ten voeten uit afgebeeld en draagt over haar witte kleed en blauwe, openvallende mantel. Zij houdt haar Zo..
 2. Walburga Parochie Amby Maastricht, Maastricht. 293 likes · 1 talking about this · 12 were here. Parochie H. Walburga Amb
 3. Om die reden wordt ook hij in Roermond tot priester gewijd voor het bisdom Kottar in India. Danny Horsch gaat na zijn wijding als kapelaan aan de slag in diverse parochies in het dekenaat Horst. Austin Joseph wordt kapelaan in Maastricht. Beiden dragen zondag 30 mei hun eerste heilige mis op in respectievelijk Landgraaf en Maastricht
 4. Horsch is nu nog pastoor in Maastricht-Oost. Binnenkort krijgt hij er diverse parochies bij: H. Agnes in Bunde, H. Martinus in Geulle, Onbevlekt Hart van Maria in Moorveld, H. Catharina in Ulestraten, H. Cornelius in Borgharen, H. Martinus in Itteren, H. Johannes de Doper in Limmel, en H. Antonius van Padua in Nazareth
 5. Parochie. Kerkstraat 8 - 6223 BK Borgharen. 043 - 36 32 967. E-mail verzenden Website bezoeken Route plannen. U bezoekt de kerk en de parochie van de H. Cornelius te Borgharen en daardoor maakt U ook kennis met de parochie van de H. Martinus te Itteren. Het verheugt ons dat u op het wereldwijde Internet de weg naar ons gevonden hebt en wij.
 6. Klik op onderstaande links om de materialen voor Roepingenzondag te downloaden van het bisdom Roermond. Gebedenboekje Roepingenzondag 2020 wordt ook gebruikt in 2021 Poster Roepingenzondag 2021 - bisdom Roermond Prentje Roepingenzondag 2021 - bisdom Roermond Voor algemene informatie: Mail naar info@bisdom-roermond.nl of kijk op www.bisdom-roermond.nl of neem contact op met de diocesane.
 7. 75 jaar kerk Sint-Pieter Beneden Maastricht Non-Fictie Nederlands, 140 pagina's, Kerkbestuur Parochie Sint-Pieter, Maastricht, 2014.

Maastrichtse parochies helpen Santa Famia. 13 November 2020. Twee Maastrichtse parochies in Nederland zijn gestart met een financiële hulpactie voor de noodlijdende bewoners van de Santa Famia-parochie in Otrobanda. Daar werkt de Limburgse priester Marc Hooijschuur. Hij was vroeger onder meer kapelaan in de Sint-Servaasbasiliek in Maastricht 6-7-2021, door: De redactie. Dekenale onderscheiding voor Herm Aerts Afgelopen zondag, 4 juli, kreeg de heer Herm Aerts door deken Spee het dekenaal waardigheidsteken opgespeld. Dit gebeurde na de eucharistieviering van 11.00 uur in de H. Familiekerk. Van jongs af aan is Herm Aerts verbonden aan de parochie van de H.F.. Kapelaan Nicolas Pethuru van Geleen is benoemd tot kapelaan van de parochie H. Servatius en HH. Anna/Lambertus in Maastricht. Kapelaan Pethuru (33) werd onlangs in zijn thuisbisdom in Sri Lanka tot priester gewijd. Sindsdien assisteerde hij in de stadsparochie in Geleen, waar hij afgelopen jaar ook als diaken heeft gewerkt

parochieheer.nl - Introductiepagin

De katholieke parochie van de heiligen. Monulfus & Gondulfus ontkiemde en leeft. En in die gemeenschap schildert een van ons, Theo Kuypers, tussen 1979 en 1983. Jezus' Kruisweg, Hem volgend op de voet, met ons állen als toeschouwers. In een intrigerende stijl die 't midden houdt. tussen heerlijk naïef en secuur miniatuur Orthodoxe Parochie Hl. Johannes Chrysostomos & Servatios. St. Maartenslaan 37. 6221 AW Maastricht . tel.: (043) - 321 14 61. Mobiel: 06 36 10 50 6

Nieuwe priester van Amby: ’Deze jonge benoeming is voor

Parochie Walburga Amby - Uw Thui

De kerk behoort tot de parochie Heilige Matteüs, waar ook de Koepelkerk, Onze-Lieve-Vrouw Visitatie en de Michaëlkerk toe behoren. In 2013 is besloten om de Michaëlkerk en de St. Martinuskerk samen te voegen. Op 30 mei 2012 werd er in de parochie gestemd om te bepalen welke kerk, de Sint-Michaëlkerk of de St. Martinuskerk, gesloten zou worden Bekijk bedrijfsinformatie over RK Parochie Heilige Anna (70745773) in Maastricht, sector Religieuze organisaties

Pastor en kerkbestuur — Lourdeskerk Maastrich

 1. over op rekeningnummer NL59 SNSB 0851 491 286 ten name van de Parochie H. Walburga Amby, MAASTRICHT onder vermelding van de tekst verlenging grafhuur en: het vak en nummer van het graf (zie de database). Contact met begraafplaatsbeheerder. Parochie H. Walburga Amby Maastricht Math Nulens Ambyerstraat Noord 1 6225 AE MAASTRICHT
 2. g van pastoor Harry Quaedvlieg tot Vicaris Generaal, kregen we afgelopen weekend het bericht dat ook kapelaan Nicholas Pethuru onze parochie gaat verlaten. Hij benoemd is tot kapelaan van de parochie H. Servatius en HH. Anna/Lambertus in Maastricht. Na de zomer zal hij daar aan de slag gaan
 3. Maastricht Onze-Lieve-Vrouweplein, zondag 10 juli 2011Basilicakoor en koor parochie Sint Pieter-boven, MaastrichtBeeld van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee, m..
 4. se van vreuger, di-j motte vae danke,vör waat ze vör oos hebbe gedaon. Het laatste nieuws. Nog geen duidelijk over aantallen kerkgangers. 6 oktober 2020
 5. Parochie-picknick 29 augustus 2021 Op 1 januari 2022 bestaat onze parochie tien jaar. We gaan dat vieren met allerlei activiteiten, nu dat door de versoepelingen van corona-maatregelen weer mogelijk is
 6. Op deze site treft u naast algemene en organisatorische informatie over het dekenaat een overzicht aan van alle parochies die in het dekenaat Heerlen zijn gelegen. De parochies zijn per cluster samengevoegd. Van elke parochie is beknopte informatie opgenomen over het pastoraal team, de bereikbaarheid en de mistijden of een verwijzing naar de.

herten@roermondparochiecluster.nl. Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 10.00u - 11.45u. Gebed om hulp. Openingstijden kerken. 1 januari 2021. Openingstijden Kathedraal voor publiek: De Kathedraal is vanaf maandag t/m vrijdag geopend van 14.00 tot 17.00 uur. In het weekend is de Kathedraal geopend van 13.00 tot 17.00 uur Eucharistie vieringen via live-stream. 1 March 2020 13 June 2021 Admin

Maastrichtse parochies helpen Santa Famia. Maastricht - Twee Maastrichtse parochies in Nederland zijn gestart met een financiële hulpactie voor de noodlijdende bewoners van de Santa Famia-parochie in Otrabanda. Daar werkt de Limburgse priester Marc Hooijschuur. Hij was vroeger onder meer kapelaan in de Sint-Servaasbasiliek in Maastricht Sint Maarten. Wij zijn een rooms-katholieke geloofsgemeenschap die deel uitmaakt van de HH. Martha en Mariaparochie en zich tevens sterk verbonden voelt met de Wereldkerk. Onze parochiegemeenschap viert haar geloof iedere vierde zaterdagavond om 19:00 uur en iedere zondagmorgen om 10:30 uur. Soms worden andere tijden gehanteerd, kijk altijd. Parochie Zenderen Weekendvieringen in onze kerk De vieringen in het weekend verschillend van vorm. Het schema ziet er als volgt uit, op maandbasis: op de 1e zondag van de maand verzorgen de Karmelieten de Karmelviering met Eucharistie op de 2e zondag gaat onze pastor Ton van der Gulik voor in een Eucharistieviering op de 3e zondag is er een Woord- en Communieviering, verzorgd door een tweetal. Nieuwe database. Het KDC werkt ondertussen aan een nieuwe en uitgebreidere database, die beschikbaar zal komen in AdLib. Omdat dit systeem in 2021 een aanpassing krijgt, wachten we nog even met invoeren. Vanaf 1 februari kunt u de nieuwe database wel alvast in excel-formaat bij ons opvragen. In de nieuwe database vindt u katholieke.

Drs. Ch.E.M. Duynstee (pr). Pastoor Duynstee werd in 1958 geboren in Maastricht en na een opleiding op Vronesteijn op 1-6-1996 tot priester gewijd. Pastoor Duynstee heeft economie gestudeerd in Rotterdam en theologie in Utrecht. Vervolgens heeft hij in zijn eerste benoeming in Vlaardingen de fusie van vier parochies meegemaakt Onze parochies St. Augustinus, Elsloo en St. Jozef, Meers vormen samen één federatie en hebben één gezamenlijk kerkbestuur. De financiën en exploitaties van de parochies zijn echter gescheiden

Parochie H. Laurentius. De parochie van de H. Laurentius (Bemelen, St. Antoniusbank, Gasthuis, Wolfshuis en een stukje Maastricht) is een kleine maar actieve geloofsgemeenschap. We geloven dat onze parochie iets bij te dragen heeft aan de kwaliteit van de samenleving Misdienaarsdag in Maastricht. U bevindt zich hier: Home 1 / Nieuws 2 / Parochie 3 / H. Michaëlkerk 4 / Misdienaarsdag in Maastricht. 21 mei 2018. We hebben met 5 misdienaars uit Herten meegedaan. Misschien ook iets voor u. Gezellige filmavond voor de misdienaars en acolieten van Herten Aan aalmoezenier Souren is opgedragen het stichten van een vijfde parochie te Maastricht (St. Lambertus) Jaar: 1911 Periodiek: De Tijd Bladzijde: bl. 1, p. 2, k. 4 Trefwoord(en): aalmoezeniers van sociale werken, parochies, Maastricht Kerken en Clusters. Sinds 1996 is er in het dekenaat bijzondere aandacht voor samenwerking van parochies en kerkbesturen, waartoe het wegvallen van priesters noodzaakt. Een daartoe ingestelde stuurgroep revitalisering en herstructurering onderzocht de samenwerkingsmogelijkheden en deed voorstellen, die in 2001 leidden tot de start van een. Aangezien de parochie bestaat uit verschillende kernen, heeft iedere kern een eigen banknummer voor de parochiebijdrage. Hieronder staan ze voor u op een rijtje: Boekel. NL 08 RABO 0108 0020 39: t.n.v. Parochie St. Petrus inzake parochiebijdrage Boekel: Odiliapeel. NL 69 RABO 0154 9052 91

Alhoewel het aantal rooms-katholieken in Maastricht, zoals ook elders in Limburg, nog altijd sterk terugloopt, zijn er op dit moment (anno 2013) binnen de gemeente Maastricht nog 22 parochies met 26 parochiekerken, die alle deel uitmaken van het dekenaat Maastricht (dat daarnaast enkele parochies in de gemeente Meerssen omvat) Vrijdag 2 juli jl. ontvingen we het bericht dat bij mgr. Harrie Smeets van het bisdom Roermond een hersentumor is geconstateerd. Ik schrik van dit bericht, alhoewel we natuurlijk hadden gehoord dat hij een herseninfarct had gehad en nader medisch werd onderzocht, reageert bisschop Ron van den Hout.De afgelopen maanden hebben we regelmatig contact met hem gehad over de benoeming van. Pastoor te Maastricht, H. Antonius van Padua (Nazareth) vanaf 1998. In 2003 kreeg hij de H.-Johannes de Doperparochie in Limmel erbij. Pastoor van de Sint-Lambertusparochie, van de Sint-Rochusparochie en de parochie H. Gerardus -Majella te Nederweert. p er 1-12-2007

Robin Thomas tot priester gewijd – Parochie Sint-Pieter1952 - Sterre der Zee bezoekt Weert vanuit MaastrichtLinks - Orthodoxe kerk breda

Kapelaan J.M. Douven van de St.Servaasparochie Maastricht, benoemd tot pastoor van de parochie O.L.Vr. van Altijddurende Bijstand te Spekholzerheide. Titel Kapelaan J.M. Douven van de St.Servaasparochie Maastricht, benoemd tot pastoor van de parochie O.L.Vr. van Altijddurende Bijstand te Spekholzerheide Aanvraagnummer Doc.SHC 30810 In Limb. Dagbla A.C.F. Dohmen, Roermond (16 november), diaken-assistent parochies Roermond-Noordoost F.H.M.G. Savelkoul, Grathem (16 november), geestelijk verzorger Academisch Ziekenhuis Maastricht en diaken-assistent parochie Grathem W.A.M. Keijmis, Voerendaal (16 november), diaken-assistent parochie Heerlerbaa Parochie Sint Pieter Maastricht | Sint Willibrordusstraat 12 6212 CB Maastricht, Netherlands | +31 43 321 4694 | Parochie Sint Pieter Maastricht review