Home

Termietenheuvel emergentie

Voorbeelden van emergente verschijnselen zijn er genoeg. Als we autorijden, hebben we kans om in een file te komen. Spreeuwen zwermen in grote groepen in de lucht, mieren bouwen een termietenheuvel. Organisaties veranderen zonder dat er een route is bepaald, of een recept, noch een beste oplossing is gezocht. Modelcasu Een ander voorbeeld van emergentie is het ontstaan van een termietenheuvel, de woonplaats van een groot aantal mieren. Dergelijke constructen kunnen tien meter hoog worden. Binnenin bevindt zich een doolhof van kamers en gangen. De koningin heeft een kamer, evenals soldaten en werkmieren. Er is een aparte broedkamer met miereneitjes Een klassiek voorbeeld van emergentie is een termietenheuvel. Aan de hand van het gedrag van een enkele mier kan men niet afleiden hoe de mierenkolonie georganiseerd is. In de wijsbegeerte wordt de geest soms een emergente eigenschap genoemd. Deze geest komt voort uit fysieke processen maar kan hiertoe niet worden gereduceerd Een ander voorbeeld van emergentie is het ontstaan van een termietenheuvel, de woon-plaats van een groot aantal mieren. Dergelijke constructen kunnen tien meter hoog worden. Binnenin bevindt zich een doolhof van kamers en gangen. De koningin heeft een kamer, evenals soldaten en werkmieren. Er is een aparte broedkamer met miereneitjes. Miere

Emergentie: veranderen kun je niet altijd plannen

En het weer, een termietenheuvel, een stad en mobiliteit zijn voorbeelden van complexe systemen. Die complexe systemen zijn langzaam aan ontstaan. Continue lokale aanpassing aan lokale zorgt als vanzelf voor de emergentie van stabiele structuren op hoger schaalniveau En het weer, een termietenheuvel, een stad en mobiliteit zijn voorbeelden van complexe systemen. Die complexe systemen zijn langzaam aan ontstaan. Uit een oersoep van individuele deeltjes zijn sterren, zonnestelsels, ecosystemen en menselijke samenlevingen geëvolueerd In de termietenheuvel in aanbouw is de hoeveelheid waterdamp en kooldioxide net iets anders dan in de buitenlucht en verandert ook tijdens de bouw. De termieten signaleren die veranderingen ter plekke en leggen hun modderbolletjes net ietsje anders neer Emergentie: de organisatiegraad van een systeem brengt nieuwe eigenschappen met zich mee. Emergente eigenschappen zijn niet herleidbaar (reduceerbaar) tot afzonderlijke delen. Alleen samen, en op die manier georganiseerd, is er sprake van de emergente eigenschap (bv. een auto en al zijn onderdelen). Klassiek voorbeeld: termietenheuvel Het woord emergentie beschrijft wat iemand heeft ervaren als hij zegt: Dit geheel is meer dan de som van de delen'. Hij heeft bijvoorbeeld opgemerkt dat door het proces van samenvoegen van stukken hout, textiel spijkers en lijm iets is ontstaan dat als geheel een nieuwe functie kan vervullen, terwijl de afzonderlijke onderdelen dat niet of niet met de gewenste kwaliteit doen

Een termietenheuvel is een klassiek voorbeeld van emergentie Emergentie is een begrip dat met name centraal staat in de systeemtheorie en de filosofie. 26 relaties Zelforganisatie is het proces waarbij in een chaotisch systeem vanzelf structuren ontstaan doordat de onderdelen van het systeem ongeleid interacties met elkaar aangaan. Het proces kan spontaan zijn als er voldoende energie beschikbaar is. Zelforganisatie wordt vaak veroorzaakt door willekeurige fluctuaties die versterkt worden door positieve terugkoppeling. Zelforganisatie komt voor in veel fysische, chemische, biologische en technische systemen. Voorbeelden van zelforganisatie zijn kristallis Tijdens Cool Science behandelt docent Bas Haring thema's als chaos, emergentie, onzekerheid, evolutie en recursie aan de hand van populair-wetenschappelijk artikelen, wetenschappelijke artikelen en alternatieve media. De studenten krijgen de opdracht om over elk thema een column te schrijven Emergentie. Een termietenheuvel is een klassiek voorbeeld van emergentie Emergentie is een begrip dat met name centraal staat in de systeemtheorie en de filosofie. Nieuw!!: Connectionisme en Emergentie · Bekijk meer » Hippocampus (hersenen) De hippocampus, ook wel het zeepaardje, is een belangrijk deel van de hersenen. Nieuw!!

Net als een termietenheuvel ontstaat het bewustzijn volgens emergentie uit een som der delen. Niet-reductief fysicalisme [ bewerken | brontekst bewerken ] De niet-reductief fysicalistische filosofen houden zich sterk vast aan twee essentiële overtuigingen met betrekking tot het lichaam-geestprobleem Het denken als bron van positieve energie. De enige mogelijkheid om de interne strijd, de stress en het lijden weg te nemen, is het opgeven van de strijd, die men toch niet kan winnen. Franz Kafka zei: in een strijd tussen jou en de wereld, wed op de wereld. Zelforganisatie is het proces waarbij in een chaotisch systeem vanzelf structuren ontstaan doordat de onderdelen van het systeem ongeleid interacties met elkaar aangaan. Het proces kan spontaan zijn als er voldoende energie beschikbaar is. Zelforganisatie wordt vaak veroorzaakt door willekeurige fluctuaties die versterkt worden door positieve terugkoppeling

Emergentie; kenmerken, antecedenten en consequenties NN

Wat is emergentie? Het zichtbaar worden van iets dat je tot dan toe niet opviel, omdat losse onderdelen gaan samenwerken. Zet honderd mieren bij elkaar en ze lopen maar wat rond. Maar maak er een half miljoen van en ze bouwen een ingenieuze termietenheuvel. Zo werkt het ook met de vernieuwers In deze systemen wordt volgens hem de mens teruggeduwd in het evolutiestadium van de mierenhoop en de termietenheuvel. Het is gebleken dat de mens in die toestand niet meer warm loopt voor een Heilsstaat. Voor de natuur geldt echter het antropisch principe, het holografische principe en emergentie

16.12.2014 Over emergentie gesproken najaar 202

 1. Emergentie: een ongeplande doorbraak, dr Everard van
 2. Waarom de energietransitie hard kan gaan - zelfs als je
 3. en voor de maatschappij? Emergent Cit

Waarom de energietransitie hard kan gaan - Wij zijn O

Connectionisme - Unionpedi

 1. Wikizero - Bewustzij
 2. Filosofische columns - Academie voor Levenskuns
 3. Zelforganisatie - Wikiwan
 4. blog Archieven - Tweede Ste

Eenheid in Verscheidenheid :: Site / 4-5Reflexieve

 1. EO
 2. No results found
 3. Search options
 4. YouTube TV

YouTube Music

 1. YouTube Kids
 2. Creator Academy
 3. YouTube for Artists

Keyboard shortcuts