Home

Paus heilig

Paus Paulus VI (1897-1978): heilig op 14 oktober 2018. Mgr. Óscar Romero (1917-1980), de vermoorde aartsbisschop van San Salvador : zalig op 23 mei 2015 en heilig eveneens op 14 oktober 2018. Geschriften (selectie) [ bewerken | brontekst bewerken Heilig worden betekent vollediger jezelf worden, worden wat de Heer wilde dromen en creëren. Paus Franciscus citeerde hierbij de woorden van de zalige Carlo Acutis: Allen worden geboren als originelen, maar velen sterven als fotokopieën

Paus Franciscus - Wikipedi

Heilig vuur. De monnik Evagrius Pontus zei: Het is ons niet opgedragen om voortdurend te werken, te waken en te vasten, terwijl voor ons wel de wet is vastgelegd dat we ononderbroken moeten bidden (nr. 2742). Het biddende hart. Er is dus sprake van een vuur in het christelijk leven dat nooit minder mag worden Op 29 mei 1954 werd ook paus Pius X heilig verklaard, nadat deze eerder op 3 juni 1951 door Pius XII zalig was verklaard. In de toespraak prees Pius XII zijn voorganger voor zijn durf om de gehele kerkelijke wetgeving te herzien, iets waaraan Pius XII overigens zelf had meegewerkt Paus Johannes Paulus II in recordtijd heilig verklaard. Aanstichter van menig heiligverklaring in de voorbije decennia, paus Johannes Paulus II, wordt zondag amper negen jaar na zijn dood. Paus Franciscus heeft vanmiddag dertig martelaren heilig verklaard die in 1645 door Nederlanders in Brazilië werden vermoord. Tijdens de ceremonie op het Sint-Pieterplein werden ook vijf anderen.

Vader van paus Silverius: 53 H. Johannes I Ioannes Giovanni: 13 augustus 523-18 mei 526 (2 jaar en 278 dagen) Toscana 54 H. Felix III (Felix IV) Felice: 13 juli 526-22 september 530 (4 jaar en 71 dagen) Samnium: Soms ook Felix IV genoemd - Dioscurus: 22 september 530-14 oktober 530 (22 dagen) Tegenpaus: 55 Bonifatius II Bonifacio: 22 september 530-17 oktober 53 Paus Paulus VI zal dit jaar heilig worden verklaard, zo heeft paus Franciscus besloten. De Italiaanse Paulus VI werd in juni 1963 gekozen tot opvolger van de populaire paus Johannes XXIII. Hij. Een heiligverklaring of canonisatie, in het Latijn canonisatio, is in de Katholieke Kerk een kerkrechtelijk proces met als mogelijke uitkomst, dat de paus na grondig onderzoek een gestorven persoon heilig verklaart. Dit proces volgt gewoonlijk na korte tijd op de zaligverklaring. Daarbij bestaan twee mogelijkheden: ofwel de paus erkent dat een dienaar Gods sinds onheuglijke tijden een publieke verering heeft genoten of - zoals meestal het geval is - de paus verklaart formeel dat iemand. Paus: dood kinderen in Heilig Land 'verschrikkelijk en onaanvaardbaar'. Catholic News Agency 17 mei 2021. De paus tijdens het Angelusgebed van 16 mei Foto: CNS Photo - Vatican Media. Paus Franciscus heeft tijdens het zondagse regina-coeligebed met klem opgeroepen tot een einde aan het toenemende geweld in het Heilige Land Wanneer de Paus een Heilig Jaar voor de gehele Kerk afkondigt worden in Rome in de vier pauselijke basilieken de Heilige Deuren geopend. Vele pelgrims komen dan speciaal naar Rome om door ieder van deze Heilige Deuren te gaan

Al meer dan veertig jaar bidt Paus Franciscus, na het ochtendgebed, eenbijzonder gebed tot de Heilig Jozef. Het gebed is afkomstig uit een 19 de eeuwsgebeden.. Paus Johannes Paulus II en Johannes XXIII worden op 27 april 2014 heilig verklaard. De huidige paus, Franciscus, heeft de datum maandag bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst met zijn kardinalen Hij wil niet dat de mensen de ware God, die nederige liefde is, verwarren met een valse God, een wereldse God die spektakel brengt en zich krachtig laat gelden. Hij is geen afgod. Hij is God die mens geworden is en zich uitdrukt als een mens, maar met de kracht van Zijn goddelijkheid Het volgende, reguliere Heilig Jaar is in 2025. De paus schudt de hand van de Italiaanse president Sergio Mattarella, voorafgaand aan de ceremonie rond het sluiten van de Heilige Deur

Paus tot misdienaars: word heilig en wees uniek

H. Paus Paulus VI - 12 maart 1964 ONTHULLING VAN HET MONUMENT TER NAGEDACHTENIS VAN PAUS PIUS XII. 1. Wij als eerste zijn hierover zeer verheugd; Wij vóór allen, omdat Ons de overweldigende bestemming is toegevallen Paus Pius XII op te volgen op de Stoel van Sint Petrus, waarop gedurende een twintigtal jaren zijn grote figuur zetelde, groot. Paus Franciscus opent dinsdag in Rome het zogeheten 'Heilig Jaar'. Het jubeljaar, dat ruim elf maanden duurt, staat in het teken van barmhartigheid Paus geeft goedkeuring voor zeven heiligverklaringen. Tijdens het consistorie van 3 mei 2021 keurde paus Franciscus de heiligverklaring van vijf mannen en twee vrouwen goed. Foto: CNS Photo - Vatican Media. Zeven mannen en vrouwen zullen de aankomende tijd heilig verklaard worden. De paus heeft dit afgelopen maandag goedgekeurd Ze applaudisseerden luid toen de paus Francisco, Jacinta en Marto heilig verklaarde. Paus Franciscus heeft zaterdag in het Portugese bedevaartsoord Fátima twee kinderen uit die plaats heilig. Heiligen of kandidaat-heiligen worden door gelovigen aangeroepen, dat wil zeggen dat hun voorspraak wordt ingeroepen. Paus Als iemand is heiligverklaard, wordt zijn naam op de canon (officiële lijst) van de heiligen geplaatst, vandaar de term 'canonisatie'. In de Katholieke Kerk heeft de paus thans het alleenrecht om iemand te canoniseren

Paus: 'Het gebed is een heilig vuur dat altijd moet

  1. Paus verklaart Damiaan heilig VATICAANSTAD (ANP) - Paus Benedictus XVI heeft zondagmorgen de Belgische pater Damiaan heilig verklaard. Dat gebeurde tijdens een dienst in de Sint-Pietersbasiliek in.
  2. We hebben heiligen nodig. die open en sociale, normale en blije medemensen zijn. We hebben heiligen nodig. die midden in de wereld leven. en die kunnen genieten van al het goede dat er te vinden is. zonder kapsones. We hebben heiligen nodig. Uit een toespraak van paus emeritus Benedictus XVI op 25 augustus 2010
  3. Pius IX, paus, Rome, Italië; † 1878. De hagiografie (levensbeschrijving van een heilige) moet nog komen... Paus Pius IX. 'Bericht van boven' (RKK ZinSpelen, Radio 5, zondag 7 februari 2010)speel bestand af... Vandaag 7 februari is mijn sterfdag († 1878). Ik ben paus Pius IX
  4. Paus Johannes XXIII is zondag heilig verklaard. Wie was deze paus? Paus Johannes XXIII Paus Johannes XXIII werd op 25 november 1881 bij Bergamo geboren als Angelo Giuseppe Roncalli. Hij was van eenvoudige komaf. Zijn vader was landarbeider en helemaal niet zo blij toen de dorpspastoor hem in de spaarzame vrije tijd begon Latijn te leren. Vader had liever dat zijn zoon die tijd besteedde aan.
  5. De allerlaatste heilige deur ter wereld die gesloten werd, was de heilige deur van de Sint Pieter. Bekijk de nieuwe video van katholiekleven.nl met de beelde..

Paus Franciscus heeft vrijdag 13 maart tijdens de boeteviering in de Sint-Pietersbasiliek in Rome een 'Heilig Jaar van vergevingsgezindheid en barmhartigheid' aangekondigd. Het jaar start op 8 december 2015 en eindigt met het feest van Christus Koning, op 20 november 2016. De directe aanleiding, zo zei de paus, is de vijftigste verjaardag van het slot van het Tweede Vaticaans Concilie Paus Johannes Paulus II was geen heilige. Paus Johannes Paulus II wordt op 1 mei zalig verklaard. Raar. Hij heeft de mensheid geen dienst bewezen, menen Peter Nissen en Dirk Verhofstadt. 23 april. Paus bezoekt in 'heilig jaar 2000' Israël Paus Johannes Paulus II zal in maart volgend jaar Israël bezoeken om in het Heilige Land de 2000ste geboortedag van Jezus Christus te vieren

Paus Benedictus XVI heeft zondagmorgen de Belgische pater Damiaan heilig verklaard. ANP 11 oktober 2009, 12:53. Dat gebeurde tijdens een dienst in de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad. Naast Damiaan werden nog vier anderen heilig verklaard. Damiaan (1840-1889) is vanaf nu patroonheilige van de melaatsen en aidspatiënten Echtpaar heilig verklaard in Rome. Onder het toeziend oog van tienduizenden mensen heeft paus Franciscus op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad het Franse echtpaar Louis en Zélie Martin heilig. Paus Franciscus heeft voor het eerst in zijn pontificaat mensen heilig verklaard, onder wie meer dan achthonderd slachtoffers van een gruweldaad door Ottomaanse soldaten in 1480 Paus Johannes Paulus II in sneltreinvaart heilig verklaard. Acht jaar na zijn overlijden lijkt de katholieke kerk aardig op weg om paus Johannes Paulus II sneller heilig te verklaren dan welke. Paus Franciscus zal zondag op het Sint-Pietersplein vijf mannen en twee vrouwen heilig verklaren. Met name drie van hen hebben een symbolische functie voor het pontificaat van paus Franciscus

Paus Pius XII - Wikipedi

Paus Alexander V (ca. 1340-1410) Paus wiens pontificaat liep van 1409 tot 1410. Werd paus tijdens het zogenaamde Westers Schisma, een periode waarin er vaak twee, soms zelfs drie pausen waren. Alexander V wordt dan ook vaak aangeduid als tegenpaus. Biografieën / Geestelijken & theologen / Pausen Voor het eerst sinds zijn operatie een week geleden is paus Franciscus in het openbaar verschenen. De paus betrad een balkon van het Gemelli-ziekenhuis in Rome om de mis te verzorgen Paus Johannes Paulus II wordt in april heilig verklaard. Update Johannes Paulus II en Johannes XXIII worden allebei op 27 april heilig verklaard. Dat heeft paus Franciscus vandaag bekendgemaakt. Bezoek aan het Heilig graf Toespraak van paus Benedictus XVI Jeruzalem Vrijdag 15 mei 2009 Dierbare vrienden in Christus, De lofzang die wij zojuist gezongen hebben verenigt ons met de heerscharen van de engelen en met de Kerk van alle tijden en plaatsen - het roemvol koor der apostelen, het lofwaardig getal der profeten, d Een operatie aan de dikke darm van paus Franciscus is gisteren goed verlopen. Dat heeft woordvoerder Matteo Bruni van het Vaticaan bekendgemaakt. De 84-jarige paus werd gisteren opgenomen in een.

Video: Paus Johannes Paulus II in recordtijd heilig verklaard

Paus verklaart slachtoffers Nederlands bloedbad heilig NO

Het is een spreekwoord dat ergens op duidt. En in dit geval is de paus duiding voor iemand die: Wanneer ben je dan heiliger dan de paus? In ieder geval wanneer je: Fanatieker bent in het uitdragen van jouw principes en overtuigingen dan gevraagd wordt. Je zo gezagsgetrouw bent dat je nagenoeg alles klakkeloos aanneemt wat gezegd wordt Paus Franciscus hoopt tijdens zijn bezoek aan het Heilig Land (24-27 mei) af te kunnen zien van een voertuig met kogelvrij glas omdat hij zo dicht mogelijk bij de mensen wil zijn. Dat heeft de. Op het Sint-Pietersplein in Rome heeft paus Francicus voormalige pausen Johannes XXIII en Johannes Paulus II heilig verklaard. Honderdduizenden mensen uit de hele wereld waren daar vanmorgen.

Heilig verklaard: op 27 april 2014 door paus Franciscus Gedenkdag: 22 oktober (de datum van zijn inauguratie als Paus) De graftombe in de Sint-Pietersbasiliek waar Johannes Paulus II rust sinds hij in 2011 zaligverklaard werd (foto: Geobia/Wikimedia Commons Heilig Jaar van de Barmhartigheid. Buitengewoon Jubileumjaar van de Barmhartigheid, beginnend op 8 december 2015 (Hoogfeest van Maria Onbevlekte Ontvangenis, tevens 50 jaar na het afsluiten van het Vaticanum II) en eindigend op 20 november 2016 (Hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal).. Het logo is ontworpen door de Sloveense jezuïet en kunstenaar Marko Ivan Rupnik

Lijst van pausen - Wikipedi

Paus Paulus VI wordt heilig verklaard NU - Het laatste

Heiligverklaring - Wikipedi

Geen enkele paus heeft het recht een ritus af te schaffen of te veranderen die teruggaat op de apostolische traditie en door de eeuwen heen gevormd is, zoals de zogenaamde Mis van Sint Pius V, zoals de grote liturgist Mgr. Klaus Gamber bevestigt in de bundel die, in de Franse uitgave, voorzien is van een voorwoord van kardinaal Ratzinger (La Réforme liturgique en question, Editions Sainte. Paus Benedictus XVI heeft tijdens een plechtigheid in de Sint-Pietersbasiliek in Rome pater Damiaan heilig verklaard

Paus Franciscus heeft zondag de Porta Sancta gesloten, de Heilige Deur van de Sint-Pietersbasiliek. Daarmee is een officieel einde gekomen aan het Jaar van de Barmhartigheid. De Rooms-Katholieke. Paus Paulus VI verbood in de jaren zestig het gebruik van voorbehoedsmiddelen en abortus. Dat de huidige paus hem nu heilig wil verklaren, verbaast Dick Huizer Operatie Herstellende paus spreekt gebed uit vanuit het ziekenhuis Beeld REUTERS ANP 11 juli 2021, 12:52. Voor het eerst sinds zijn operatie een week geleden is paus Franciscus in het openbaar.

Paus: dood kinderen in Heilig Land 'verschrikkelijk en

Dossier: Heilig Jaar - RKDocumenten

Het lievelingsgebed van Paus Franciscus tot de Heilige

Paus Paulus III en het Heilig Concilie van Trente. Paus Paulus III (1534-1549) was een van de bekwaamste Opperherders die de Kerk ooit gekend heeft. Zijn ontembare energie, prachtig uitgedrukt in dit schilderij door Titiaan, effende het terrein voor het Concilie van Trente. O NDER het pontificaat van de zwakke Medici-paus Clemens VII (1523-1534. Paus verrast Rome met aankondiging Heilig Jaar STIJN FENS 19 maart 2015, 01:33. De aankondiging van een buitengewoon Heilig Jaar van barmhartigheid door paus Franciscus vorige week heeft in. Paus tegen patriarchen Midden-Oosten: 'Wees het zout van uw land'. De patriarchen van het Midden-Oosten hebben afgelopen zondag hun regio toegewijd aan de Heilige Familie. Bij gelegenheid hiervan schreef paus Franciscus een brief waarin hij zei verheugd te zijn over hun initiatief om te bidden voor vrede Pauscast | NPO Radio 5. Podcasts. chevron right. Pauscast. Dè podcast voor iedereen die nieuwsgierig is naar het Vaticaan en de Paus

Paus Johannes Paulus II wordt in april 2014 heilig

Paus Franciscus gaat de zondagmis voor vanuit het ziekenhuis waar hij herstelt van een ingreep die hij afgelopen weekend onderging. Eerder maakte het Vaticaan bekend dat het goed gaat met de. Paus Pius XII: heilig of hypocriet? Als ergens iets onverklaarbaars of geheimzinnigs gebeurt, zijn er altijd mensen die roepen dat het om een samenzwering gaat. Hoe ontstaan die verhalen en wat is ervan waar? In KIJK 7/2010: waarom 'oorlogspaus' Pius XII zweeg toen Hitler de Europese Joden uitmoordde Paus Franciscus over heilig worden. icon-icon-video. Gepubliceerd op donderdag 31 oktober 2019 - 8:00. minder dan 1 minuut leestijd. Afdrukken. Ontdek 5 citaten van paus Franciscus over heilig worden uit de exhortatie 'Verheugt u en juicht' T ijdens een mis op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad heeft paus Franciscus zondag het Franse echtpaar Louis en Zélie Martin heilig verklaard. Volgens het Vaticaan had het echtpaar een buitengewone echtelijke en familiale spiritualiteit en bleven Louis en Zélie ondanks grote tegenslagen vasthouden aan het geloof

Paus Paulus III en het Heilig Concilie van Trente‘Een grote zegen’: katholieken Bethlehem krijgen reliekJohannes Paulus II en Johannes XXIII worden heiligen | NUOnze-Lieve-Vrouwebasiliek (Tongeren) - Wikipedia4

Paus Johannes Paulus II, overleden in 2005, wordt heilig verklaard. Dat heeft het Vaticaan medegedeeld. In juni werd al bekend dat een commissie theologe De in 2005 overleden paus Johannes Paulus II wordt door het Vaticaan heilig verklaard. Paus Franciscus heeft een tweede wonder aan hem toegeschreven en heeft een voorstel voor zijn. Paus Franciscus zegt dat Paulus VI dit jaar heilig verklaard wordt. Paulus VI, die de Katholieke Kerk in de jaren zestig en zeventig door woelige hervormingen loodste, wordt dit jaar heilig. Paus Benedictus XVI en het Heilig Sacrament. Gepost door The Guardian Angel om 00:30. Dit e-mailen Dit bloggen!Delen op TwitterDelen op FacebookDelen op Pinterest. Labels: Paus Benedictus XVI. Oudere post Homepage Paus kondigt 'Jaar van het Gezin' af op feest van de Heilige Familie. Paus Franciscus heeft een Jaar van het Gezin afgekondigd dat van 19 maart 2021 tot 22 juni 2022 gehouden wordt. Hij deed. Volgens het Italiaanse bisdom Brescia wordt paus Paulus VI (pontificaat van 1963 tot 1978) op 14 oktober heilig verklaard. Een woordvoerder van het bisdom maakte bekend dat de theologische commissie van de Congregatie voor de Heiligverklaringen een mirakel, dat aan paus Paulus VI wordt toegeschreven, heeft erkend. Het gaat om de medisch onverklaarbare genezing va