Home

HMSN scoliose

Verder ontstaat bij HMSN type I en II vaak scoliose: een zijwaartse verkromming van de wervelkolom. Ook kunnen gevoelsstoornissen ontstaan (de tastzin en pijnzin raken verstoord). Ook de reflexen van de ledematen vallen weg HMSN wordt veelal veroorzaakt door een afwijking in het DNA. Het betreft bij type 1 de isolerende laag van de zenuwvezels. Deze laag wordt myeline genoemd. Hierdoor kunnen stroomsignaaltjes minder snel naar de hersenen worden getransporteerd. De eerste verschijnselen van HMSN type 1 zijn meestal al te zien bij kinderen die jonger zijn dan 7 jaar Zitproblemen zijn vaak erg complex aangezien deze groep kinderen ook vaak andere aandoeningen heeft zoals scoliose en scheefstand van het bekken (Samilson 1972, Lett 1984). De mogelijke operaties bij heupdysplasie bij kinderen en jongvolwassenen met HMSN komen overeen met de 'idiopathische' heupdysplasiepopulatie Bij HMSN kun je behalve voetproblemen ook rugproblemen (scoliose) of heupproblemen (heupdysplasie) krijgen. Dit komt vaak voor. Mocht jij deze problemen hebben, dan laat de orthopeed ook laagdrempelig röntgenfoto's van je rug en/of heupen maken. Cerebrale Parese. Als je een cerebrale parese hebt, kun je ook voetproblemen krijgen. Dit komt vaak voor

Beschrijving van HMSN type I, II en III: verschijnselen

  1. HMSN - ook ziekte van Charcot Marie Tooth (CMT) genoemd - is een verzamelnaam voor een aantal erfelijke ziekten waarbij de zenuwen zijn aangetast. HMSN staat voor hereditaire motorische en sensorische neuropathie - een hereditaire (= erfelijke) aandoening van de zenuwen (= neuropathie) die signalen doorgeven van de (gevoels)zintuigen naar de.
  2. De ziekte van Charcot-Marie-Tooth (CMT) is een klinisch en genetisch heterogene groep van erfelijke perifere neuropathieën, die ook wel de groep van de hereditaire motorische en sensorische neuropathieën (HMSN) wordt genoemd.1 In 1886 beschreven Charcot en Marie in Frankrijk en ook Tooth in Groot-Brittannië voor het eerst het klinische beeld
  3. Fysiotherapie bij kinderen en volwassenen. met CMT/HMSN. VOOR DE FYSIOTHERAPEUT. Spierziekten Nederland Lt.gen. Van Heutszlaan 6 3743 JN Baarn Tel: 035 548 04 80 mail@spierziekten.nl www.spierziekten.nl ING: NL77INGB0001422400 OnderwerpBrochure fysiotherapie bij spierziekten Geacht mevrouw, heer, Hierbij ontvangt u een brochure over fysiotherapie.
  4. Heriditary motor and sensory neuropathy (HMSN) 78. S Heriditary neuropathy with liability to pressure palsy (HNPP) 78 S. Progressieve scoliose 11. S Progressieve spierdystrofie (DMP) 78 S. Quervin, ziekte van, postoperatieve fase 4. 12 mnd i.a.o. S+/VHA+. Radiculair syndroom met motorische uitval 75
  5. g'). Omdat de ribben met gewrichtjes aan de wervelkolom vast zitten, draaien de ribben mee en zie je vaak een asymetrische ontwikkeling van de ribben
  6. der goed functioneren. Hoe wordt HMSN type 2 ook wel genoemd? HMSN type 2 wordt ook wel hereditaire motorische en sensibele neuropathie genoemd

Hereditary motor and sensory neuropathies is a name sometimes given to a group of different neuropathies which are all characterized by their impact upon both afferent and efferent neural communication. HMSN are characterised by atypical neural development and degradation of neural tissue. The two common forms of HMSN are either hypertrophic demyelinated nerves or complete atrophy of neural tissue. Hypertrophic condition causes neural stiffness and a demyelination of nerves in the. Ned Tijdschr Geneeskd 2005 2 juli;149(27) 1505 de ziekten De ziekte van Charcot-Marie-Tooth (CMT) is een klinisch en genetisch heterogene groep van erfelijke perifere neuro- pathieën, die ook wel de groep van de hereditaire motorische en sensorische neuropathieën (HMSN) wordt genoemd.1In 1886 beschreven Charcot en Marie in Frankrijk en ook Tooth. Algemene inleiding en afkortingenlijst. Hereditaire motorische en sensorische neuropathie (HMSN) Hereditaire motorische en sensorische neuropathie (HMSN), ook wel de ziekte van Charcot-Marie-Tooth (CMT) genoemd, is een erfelijke polyneuropathie die wordt gekenmerkt door spierzwakte en gevoelsstoornissen, vooral distaal en de benen meer zijn aangedaan dan de handen Charcot-Marie-Tooth of CMT ook HMSN genoemd is een verzamelnaam voor een aantal erfelijke ziek- ten waarbij de zenuwen zijn aangetast. HMSN staat voor: Hereditaire (= erfelijke) aandoening van de zenuwen (= neuropathie) die signalen doorgeven van de (gevoels)zintuigen naar de hersenen (sensorisch) en van de hersenen naar de spieren (motorisch)

Dewi heeft de erfelijke spierziekte HMSN type 3. Al zo lang ze zich kan herinneren heeft ze pijn in haar rug en weinig kracht in haar benen en heupen. Zijn er meer dingen aan de hand? Jawel, ik heb scoliose, een kromgegroeide ruggengraat dus, en soms voelt het alsof ik 100 kilo aan mijn benen heb hangen Het hypermobiliteitssyndroom is een aangeboren, vaak erfelijke afwijking van het bindweefsel van de gewrichtsbanden en pezen. Door deze afwijking kunnen de banden en pezen hun steunende functie niet goed vervullen en dit maakt de gewrichten overbeweeglijk en instabiel. Hierdoor kunnen er vrij makkelijk ontwrichtingen of bijna-ontwrichtingen optreden. Om het gebrek aan stabiliteit te compenseren nemen de spieren een gedeelte van de functie van de banden en pezen over. Deze moeten. Je kind doet deze oefeningen zo vaak mogelijk gedurende de dag, zodat de brace maximaal effect bereikt bij het bestrijden van scoliose. Oefening 4. Buikligging met gestrekte benen, armen langs het lichaa

De spieraandoening HMSN Mens en Gezondheid: Ziekte

Dit zijn spierziekten - Spierfonds. In je lichaam zittenzo'n 600 spierenEn die heb je nodig voor alles. Bijvoorbeeld lachen, lopen, drinken en plassen, zitten en ademen. Een spierziekte kan iedereen overkomen200000 mensen hebben het alVrouwen, mannen, kinderen, baby's, zussen en Broertjes Associated orthopaedic conditions: hip dysplasia and scoliosis; Description: Charcot-Marie-Tooth disease, hereditary motor and sensory neuropathy (HMSN), is one of the most common inherited neurologic disorders. It affects the peripheral nervous system and was originally named for the first three physicians to identify the disorder. Epidemiology Wat is CMT (of HMSN)? De zeldzame, erfelijke, geleidelijk progressieve neuropathie die bekend werd als de ziekte van Charcot-Marie-Tooth (CMT) werden in 1886 onafhankelijk van elkaar beschreven door Charcot en Marie in Frankrijk (1) en door Tooth in het UK (2). Vόόr het tijdperk van de moleculaire biologie en genetisch onderzoek werd CMT doorgaans ingedeeld in Type 1 (met abnormaal lage. Scoliose bij jongeren (10-18 jaar) Scoliose specifieke oefentherapie SSO; Brace-behandeling - Maastricht-brace. Ga terug - Maastricht-brace; Onderzoek naar de Maastricht-brace abstracts; Operatie bij jongeren met scoliose (AIS) Scoliose bij kinderen onder de 10 jaar (Early Onset Scoliosis) Ga terug; Scoliose bij kinderen onder de 10 jaar (Early Onset Scoliosis Home ; Richtlijnen en Evidence statements; Richtlijnen en Evidence statements. Motorische aandoeningen. DCD; Motorische ontwikkelin

Service. Btw-nr.: NL008959560B01 KvK Uitgeverij BV: 30070930 KvK NHG: 40530347 Leveringsvoorwaarden. Algemene voorwaarden. Veelgestelde vragen. Klachten en suggestie Hereditary motor sensory neuropathy (HMSN), also known as Charcot-Marie-Tooth Disease (CMT), is the most commonly inherited peripheral polyneuropathy. It constitutes a group of inherited, progressive, motor and sensory peripheral nerve disorders with properties of demyelination, axonal degeneration, or both Scenarios: Difficulty walking, leg weakness. Examination of Charcot Marie Tooth: Inspection: Pes cavus (place your palm across the bottom of the foot to show that you are looking for this), hammer toes, callosities, muscle wasting (distal more than proximal giving inverted champagne bottle appearance, hands can also be affected with resultant clawed appearance), postural tremor, hig Charcot-Marie-Tooth disease (CMT) is a spectrum of nerve disorders named after the three physicians who first described it in 1886 — Jean-Martin Charcot and Pierre Marie of France and Howard Henry Tooth of the United Kingdom. The term CMT is regarded as being synonymous with hereditary motor sensory neuropathy (HMSN)

Screening op heupdysplasie bij HMSN - Richtlijn

HMSN/ACC Corpus callosum agenesis-neuronopathy syndrome Charlevoix disease Polyneuropathy, sensorimotor, with or without agenesis of the corpus callosum. Voor scoliose kunnen ze soms een operatie doen. Artsen kunnen medicijnen geven bij psychiatrische problemen.. Hereditary Sensory > Motor Ulcero-Mutilating Neuropathy (HSN2C) Epilepsy, generalized: Ala397Asp, Dominant 158. Similar to: Axonal CMT (CMT2) with Acrodystrophy, Recessive. Interacts with the domain Encoded by HSN2 Exon of WNK1. Anterograde transport of synaptic-vesicle (SV) precursors along axons (HMSN) S 78 A4 Heriditary neuropathy with liability to pressure palsy (HNPP) S 75 A10 Hernia nucleï pulposi (HNP) met 12 B1 scoliose congenitaal S 78 A11 spierdystrofie S 78 78 78 78 78 78 65 A11 spierziekten, bijvoorbeeld: - dystrofia myotonica (syndroom van Curschmann.

Voetafwijkingen bij neurologische of neuromusculaire

B1 Scoliose congenitaal 13 B13 Forestier, ziekte van (hyperostotische spondylose. B3 Juveniele osteochondrose Alleen bij patiënten jonger dan 22 jaar B3 Scheuermann, ziekte van Alleen bij patiënten jonger dan 22 jaar 14 B6 Compressiefractuur (i.c. van wervels) - door ziekte van Kahler, botmetastase of M. Page Lijst Borst voor fysio- en oefentherapeutische Asn behandelingen 1) Indicatie chronisch of niet -chronisch De diagnose voor een chronische indicatie moet worden gesteld door een medisch specialist of verpleeghuisarts Charcot-Marie-Tooth (HMSN), ziekte van Chemonucleolyse, postoperatieve fase Chorea - extrapiramidaal Chorea - ziekte van Huntington Chronische progressieve demyeliniserende neuropathie met motorische uitval 12 mnd Collageenziekten Compressiefractuur (i.c. van wervels) - door ziekte van Kahler, botmetastase of M. Page HMSN III (DSN-CHN): infantile or early childhood onset, most severe form of CMT, very slow nerve conduction velocities (<10 m/s) CMT2I/J: late-onset CMT2, can be severe; pupillary abnormalities, deafness, and dysphagia possible; Dominant intermediate CMT: variable severity

Wat is CMT (of HMSN)? Een ziekte van de perifere zenuwen die de spieren aansturen (in tegenstelling tot spierdystrofie, waarbij de spieren zelf aangetast worden). [1,2] Vόόr het tijdperk van de moleculaire biologie en genetisch onderzoek werd CMT doorgaans ingedeeld in Type 1 (met abnormaal lage zenuwgeleidingssnelheden, wijzend op. Chronische lijst van aandoeningen. Bepaalde aandoeningen komen voor op een lijst die door de overheid is samengesteld. Vanaf de 21e behandeling zullen de kosten worden vergoed uit de basisverzekering, de eerste 20 behandelingen komen voor rekening van de aanvullende verzekering of van de patiënt zelf. Behalve bij artrose heup/knie, COPD en. SH3TC2-related hereditary motor and sensory neuropathy (SH3TC2-HMSN) is a demyelinating neuropathy characterized by severe spine deformities (scoliosis or kyphoscoliosis) and foot deformities (pes cavus, pes planus, or pes valgus) that typically present in the first decade of life or early adolescence. Other findings can include cranial nerve involvement (most commonly tongue involvement.

Scoliosis appears to occur in approximately one-third of patients with Charcot-Marie-Tooth disease. Little is known about the response of these curves to treatment. The purpose of this study was. Bijvoorbeeld bij bloedvatoperaties na een beroerte of TIA, scoliose operaties of operaties aan tumoren in het ruggenmerg of hersenstam. Slaaponderzoek Hierbij wordt onder andere gekeken naar de ademhaling en zuurstof- en soms koolzuurgehalte in het bloed en hersenactiviteit en bewegingen tijdens de slaap Hereditary motor sensory neuropathy (HMSN) type 1. Charcot-Marie Tooth disease (CMT) History Jean-Martin Charcot (1825-1893) Pierre Marie (1853-1940) Howard Henry Tooth Scoliosis appears early and progresses with time, and contractures develop Progression is slow, often with ambulation maintained through adult life zit, ontstaat er een scoliose van de wervelkolom (een vergroeiing). Kinderen met Duchenne hebben vaak een scala aan lichamelijke klachten (vermoeidheid, hoofdpijn, slaapproblemen, pijn enz.) met concentratieproblemen tot gevolg. 2. Spinale Musculaire Atrofie (SMA) is een erfelijke aandoening van de motorische voorhoorncellen, met een herkenbaar. Symptomen Spierziekten op kinderleeftijduitklapper, klik om te openen. Symptomen van spierziekten op de kinderleeftijd kunnen zijn: spierslapte. verslikken. minder spierkracht. anders lopen dan normaal. verminderd gevoel in de benen of armen. niet behalen van de mijlpalen in de motorische ontwikkeling. vergroeiing van voeten of handen

De spierziekte neuralgische amyotrofie is het gevolg van een zenuwaandoening. De zenuwen geven de seintjes vanuit de hersenen verkeerd/niet door aan de spieren waardoor deze niet/slecht functioneren. Ook is van veel spierziektes de oorzaak nog onbekend, zoals bij de bekende progressieve spierziektes ALS, MS en spierreuma Study design: Retrospective study of 175 patients with hereditary motor and sensory neuropathy (HMSN), i.e., Charcot-Marie-Tooth (CMT) disease. Objective: To investigate the frequency, age of onset, character, familial, and genotypical incidence of spinal deformities among HMSN patients. Summary of background data: Prior studies addressing HMSN discuss the associated spinal deformities

Spierziekten Nederland : Hereditaire motorische

4 Bochel Door de scoliose kan er een bult zichtbaar op de rug. Dit wordt ook wel een bochel of gibbus genoemd. Bij milde vormen van scoliose is dit alleen zichtbaar wanneer het kind voorover bukt. Toename tijdens de groei Een structurele scoliose neemt vaak toe tijdens de groei, vooral wanneer kinderen een groeispurt doormaken A subtype of Autosomal dominant Charcot-Marie-Tooth disease type 2 characterized by the childhood onset of distal weakness and areflexia (with earlier and more severe involvement of the lower extremities), reduced sensory modalities (primarily pain and temperature sensation), foot deformities, postural tremor, scoliosis and contractures. Optic atrophy, vocal cord palsy with dysphonia. HMSN usually have onset in early childhood or young adulthood. It is not fatal or life threatening. Cause of HMSN. The disease is known to be hereditary. Chromosomes 17 and 1 are the most common chromosomes with mutations. HMSN occurs when there are mutations in the genes that affect the nerves in feet, legs, hands and arms In Duitsland wordt de scoliose behandeld in plaats van direct een operatie ; Deze operatie is uigevoerd door dr Louwrens onze ervaringen zijn zeer goed.Mocht iemand vragen hebben over deze operatie of over peesverplaatsingen-verlengingen kun je ons bellen 0167-566980. (jermy heeft hmsn) groetjes conny buy ; Re: Ervaringen operatie neusschotje

De kennis en kunde rondom scoliose behandeling wordt gebundeld! Super veel zin in dit avontuur! Team uitbreiding! Deze week is Annicka Peters ons team komen versterken als Schroth therapeute in Eindhoven. Daarnaast is zij gespecialiseerd in chronische pijnklachten, MS en in Corona herstelzorg 4. HMSN 4, an autosomal recessive inherited demyelinating form that may also present with extraneural features, including facial dysmorphism and scoliosis, particularly those with HMSN 4C, the most frequent form of HMSN 4. 5. HMSN 5, a form associated with spasticity, also known as complex hereditary spastic paraplegia (HSP neurological deficits from HMSN also result in the secondary involvement of other systems, most commonly the skeletal system (for example, scoliosis [33] and orthopaedic injuries to the feet and ankles [34]) and respiratory system (due to phrenic nerve involvement [35], vocal cord paresis [36], or above-mentioned scoliosis) Charcot-Marie-Tooth disease is classified into hereditary motor and sensory neuropathy (HMSN) types I and II, and affected patients present with progressive peripheral neuropathy. Some previous orthopedic studies have revealed the association of hip dysplasia with HMSN, in addition to pes cavovarus, scoliosis, and recurrent dislocation of the patella Erfelijke drukneuropathieën kenmerken zich door verlammingsverschijnselen aan een of meer ledematen. Neuropathie betekent zenuwaandoening. De verlammingsverschijnselen kunnen enkele uren duren maar ook enkele weken. Een enkele keer zijn ze chronisch (chronisch betekent voortdurend). De verlamming.

Van gen naar ziekte; de ziekte van Charcot-Marie-Tooth

Depending on severity, individuals with HMSN/ACC usually require corrective surgery for scoliosis. Neuroleptics may be used to treat psychiatric manifestations, usually during adolescence. Surveillance: Monitor in the early teens for scoliosis and in the late teens for psychiatric manifestations Het Myocafé kent een open en een besloten gedeelte. Leden van Spierziekten Nederland hebben volledige toegang. Ook tot de besloten groepen, die gemodereerd worden door onze werkgroepleden

Mild curvature of the spine (scoliosis) occurs in some people, especially those with HMSN types I and III, but it is not usually severe in HMSN type I. The types of HMSN I and II that are inherited (run through generations in families) are not usually severely disabling disorders and often do not change a great deal after people have finished growing Op deze pagina staat een overzicht van ziektebeelden waarin het WKZ is gespecialiseerd om te behandelen

HMSN VIB CHARCOT-MARIE-TOOTH DISEASE, TYPE 6B; CMT6B He had scoliosis and neuropathy-induced trophic changes, and was wheelchair-bound. Brain imaging showed cerebellar atrophy and T2-weighted hyperintensities and cavitations in the cerebellum. Cognition was normal scoliosis can progress after skeletal maturation has been completed (12, 13). This applies to HMSN-related spinal deformities as well. The curvatures are typically described as relatively long (i.e. encompassing several vertabrae), extending at times to the sacrum. The thoracic and lumbar spinal regions are frequently bot The progression of the gait disorder, the foot deformities and the scoliosis was fast in the first year after the onset of the symptoms, but then slowed down. Diagnosis of HMSN I was established at age 13 after detection of severe nerve conduction slowing in nerve conduction studies

Hieronder zie je een lijst met ziektes. Misschien staat jouw aandoening er ook al tussen. Of die van je broer of zus, vriend of vriendin. Als je op een ziekte klikt, krijg je meer informatie HMSN 4, an autosomal recessive inherited demyelinating form that may also present with extraneural features, including facial dysmorphism and scoliosis, particularly those with HMSN 4C, the most frequent form of HMSN 4 5. HMSN 5, a form associated with spasticity, also known as complex hereditary spastic paraplegia (HSP

1. Introduction. Hereditary motor and sensory neuropathy (HMSN), also known as Charcot-Marie-Tooth disease (CMT), is the most common type of inherited neuropathy .The most common clinical symptom is bilateral distal muscle weakness of the legs, with some patients also exhibiting weakness of the arms as well Symptomen: Afwijkingen aan spieren en gewrichten, hersenen en gezicht. Het Andermann-syndroom is een aandoening die motorische en sensorische neuropathie met zich meebrengt. Bij de patiënt is met andere woorden zenuwen beschadigd die nodig zijn voor spierbewegingen en gevoel. Afwezigheid (agenesie) of misvorming van het weefsel dat de linker. Dailymotion is de beste manier om de meest populaire video's over erfelijke polyneuropathie te vinden, bekijken en delen. Bekijk kwaliteitsvideo's over erfelijke polyneuropathie en deel ze online. Vind meer video's over erfelijke polyneuropathie op YouTube

Samenvatting Kinderen 2 deel pathologie revaki bij kinderen pathologie 1.hersenverlamming, cerebral palsy (cp) abnormale toestand in de hersenen, ontstaan bi scoliose, zoals aangeboren wervelkolomafwijkingen (die al bij de geboorte aanwezig zijn, erfelijk zijn of veroorzaakt zijn door de omgeving), genetische afwijkingen, neuromusculaire problemen en ongelijke beenlengte. Andere oorzaken van scoliose zijn cerebrale parese, spina bifida, spierdystrofie, spinale ~.. Orthopedische aandoeningen zonder chirurgie. Calvé-Legg-Perthes, ziekte van Perthes. Kyfoscoliose, progressief. Progressieve scoliose. Aangeboren afwijkingen of defecten van het bewegingsapparaat leidend tot misvormingen, bijvoorbeeld congenitale heupdysplasie. Arthrogryposis multiplex congenita. Congenitale dysplasie heup. Klippel-Feil syndroom Two patients had scoliosis and 1 had sensorineural hearing loss, but none had skeletal dysplasia. Mapping In 1 large pedigree with HMSN IIC, Dyck et al. (1994) found no linkage to DNA markers located near the CMT1A (HMSN IA) (118220) locus on 17p (PMP22; 601097) or the CMT1B (HMSN IB) (118200) locus on chromosome 1q (MPZ; 159440) Het Klokhuisboek over kanker. Het monster van mamma. Het snoepprinsesje. Het syndroom van Down. Iedereen kijkt altijd zo! Ik ben Superaap Sammie en ik heb 22q11! Ik heb dyslexie, nou en ! Ik heb een handicap. Ik wil de hoofdrol

The most common type of hereditary motor and sensory neuropathy type 1, HMSN 1A, is caused by a duplication of the gene for peripheral myelin protein 22 (PMP 22), situated on chromosome 17p. We report on a patient with this genotype with bilateral sensorineural deafness. A 28 year old man presented with progressive distal weakness, numbness, and progressive bilateral hearing loss Charcot-Marie-Tooth disease (CMT) is known as a hereditary motor and sensory neuropathy (HMSN) and is the most common inherited neuromuscular disease with a prevalence of approximately 1 in every 2,500 [1]. CMT involves the degeneration of nerve fibres in the body that results in muscle weakness and wasting along with a decrease in sensation [2][3] HMSN-behandeling ondersteunen met hypnose. HMSN, ook bekend als Hereditary motor and sensory neuropathies, is een neurologische spierziekte die allerlei klachten kan veroorzaken. Het is een genetische ziekte die ontstaat door afwijkingen in chromosoom 17 en chromosoom 1. Er is op het moment nog geen goede behandeling die deze ziekte kan genezen.

and sensory neuropathy (HMSN) comprises a group of clinically and genetically heterogeneous hereditary neuropathies. 38 m/s, progress to reduced MNCV CMT2L HSPB8/HSP22 12q24.3 mild sensory loss, scoliosis normal MNCV Dominant:Intermediate DI-CMTA unknown 10q24.1-q25.1 CMT phenotype of moderat Similar to HMSN 1 with associated tremor or ataxia There is X-Linked dominant form, which primarily affects males, though females may be symptomatic, clinically similar to HSMN - 1 Type II HMSN: axona -Scoliose congenitaal b13 13 Ossificatiestoornis O.b.v medische noodzaak t/m 21 jr-Hyperostotische spondylose (M. Forestier)-Ziekte van Forestier -Charcot-Marie-Tooth (HMSN), ziekte van-Chrn. Pro. demyeliniserende neuropathie met uitval (HNPP)-Limb-girdle dystrofie-Neurogene claudicati neuropathie hmsn type 2 356.1 neuropathie hmsn type 1 (Charcot-Marie-Tooth) 356.9 neuropathie hmsn nno; idiop.perif.zenuwaand. nno 357.0 acute infect. polyneuropathie/ Guillain Barre scoliose of kyfoscoliose nno 737.9 verkromming wervelkolom nno 738.2 misvorming nek en hals verworven. 738.3 misvorming borstkas verworven 738.4.

Progressieve scoliose. Juveniele osteochondrose en jonger dan 22 jaar. Reflexdystrofie. Fractuur door morbus Kahler, botmetastase of morbus Paget. Frozen shoulder (capsulitis adhaesiva) met een behandelduur van maximaal twaalf maanden. Hyperostotische spondylose (morbus Forestier). Collageenziekten. Status na amputatie schouderluxatie, scoliose, spondylartropathie, spondylitis, spondylolisthesis, spondylolyse, wervelkanaalstenose, ziekte van Bechterew. Andere gewrichtsklachten, hart- en vaatziekten, bloedarmoede. Overige hart- en vaatziekten (buiten hartfalen en hartinfarct) Alle overige ziekten die te maken hebben met het hart, de bloedvaten e HMSN,this is associated with extensive segmental Address for reprint requests: Professor PKThomas, Department of Neurological Science, Royal Free Hospital, Pond Street, London NW32QG. Accepted31 January 1980 demyelination and remyelination, and sometimes with hypertrophic changes; demyelination is sparse in type II HMSN -Scoliose congenitaal onbeperkt B13 13 Ossificatiestoornis -Hyperostotische spondylose (M. Forestier) onbeperkt B3 13 Ossificatiestoornis -Juveniele osteochondrosis -Ziekte van Scheuermann M. onbeperkt Patiënt < 22 jr. B6 14 Ontstekingen / nieuwvormingen in het skelet -compressiefractuur (i.c. wervels) - door ziekte van Kahler