Home

Opleiding chirurgie amc

In het eerste opleidingsjaar wordt, naast het functioneren als zaalarts en consulent voor de andere specialismen binnen het AMC, gestart met de dento-alveolaire diagnostiek en chirurgie. Eerst onder individuele begeleiding, later zelfstandig met co-assistenten Voor vragen over de medisch specialistische vervolgopleidingen kunt u contact opnemen met ambtelijk secretaris van de centrale opleidingscommissie medische vervolgopleidingen: coc@amc.nl. Anesthesiologie - opleiding tot anesthesioloog. Cardiologie - Opleiding tot cardioloog. Chirurgie - Opleiding tot chirurg Plastische, reconstructieve en handchirurgie - Opleiding tot plastisch chirurg. De afdeling Plastische, reconstructieve en handchirurgie van het Amsterdam UMC besteedt naast het verzorgen van topklinische patiëntenzorg ook veel aandacht aan research en onderwijs/opleiding. Geneeskunde studenten doen op de afdeling praktijkervaring op tijdens hun. Amsterdam UMC Locatie AMC - Chirurgie. Bij het specialisme Chirurgie kunt u terecht voor operaties van afwijkingen van de slokdarm- en alvleesklier, vooral voor slokdarm- en alvleesklierkanker, chronische ontstekingen van de dikke darm en alvleesklier. Het AMC is toonaangevend voor deze operaties. Polikliniek Chirurgie

Uw huisarts of specialist verwijst u naar de polikliniek Chirurgie van het AMC. Hier krijgt u deskundig advies en wordt uw latere operatie alvast besproken. De polikliniek Chirurgie werkt samen met het Flevoziekenhuis. Soms kunt u kiezen waar u geopereerd wilt worden: in het AMC of in het Flevoziekenhuis Uw huisarts of specialist heeft u een verwijzing gegeven voor de AMC-polikliniek Plastische, Reconstructieve en Handchirurgie. Onze polikliniek richt zich op lichamelijke letsels die zijn ontstaan na een ongeluk, door ziekte, door een operatie of door een aangeboren afwijking. Doel van de behandeling is altijd de vorm en/of de functie te herstellen

Er is een nauw samenwerkingsverband met de verschillende onderdelen van het hartcentrum, te weten de interventie-afdeling, de poli cardiologie en de verpleegafdelingen Cardiologie en Cardiothoracale chirurgie. Amsterdam UMC bestaat uit locatie AMC en VUmc Bemelman studeerde in 1986 af aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn promotie volgde hij de opleiding tot chirurg in het AMC en het Sint Lucas Ziekenhuis te Amsterdam. Hij behoorde tot de eerste generatie assistenten in opleiding die kennismaakte met de minimaal invasieve technieken Het specialisme cardiochirurgie van Amsterdam UMC, locatie VUmc voert operaties uit aan het hart en de longen. Dat zijn er ruim 800 per jaar. Lees meer

Dan verzoeken wij u contact op te nemen via het telefoonnummer van de polikliniek. Secretariaat algemeen: 020 - 444 4400. heelkunde@vumc.nl. Planbureau voor opname en operatie. 020 - 444 3431 (tussen 9.00 en 10.00 uur) planbureau.hlk-ort@vumc.nl Opleiding / werkervaring. 2004-2009: Opleiding tot chirurg in Tergooiziekenhuizen in Hilversum en het AMC in Amsterdam; aandachtsgebied chirurgische oncologie en longchirurgie; 2010-2011: Fellow Thoraxchirurgie, Glenfield Hospital, Leicester, VK; 2011-2012: Vervolgopleiding (CHIVO) Longchirurgie in het Atrium MC (nu Zuyderlandziekenhuis) in Heerle Je bent werkzaam op een (poliklinische) operatie- of behandelkamer van een ziekenhuis of privékliniek waar plastisch chirurgische operatieve ingrepen plaatsvinden. Daarnaast heb je de basisscholing OK vaardigheden aan de VUmc Academie gevolgd. Data. De cursus wordt op onderstaande data online via ZOOM gegeven Wat ga je doen. Als verpleegkundige op de traumachirurgie, mond-, kaak- en aangezichtschirurgie en plastische chirurgie houd je van aanpakken. Op onze compleet gerenoveerde afdeling ontvangen wij een gevarieerde patiëntenpopulatie die complexe academische zorg vraagt met een multidisciplinaire benadering

Nr 3 april | Gezondheidszorg, Apps, Technologie

Mijn opleiding tot arts en chirurg volgde ik in Utrecht en Nieuwegein. Ik promoveerde op het onderwerp acute pancreatitis. Sinds 2012 ben ik verbonden aan het Amsterdam UMC als chirurg gespecialiseerd in Hepato-Pancreato-Biliaire (HPB) chirurgie; operaties aan de alvleesklier, galwegen en lever Opleiding De verpleegkundige vervolgopleiding spoedeisende hulp heeft i.p. een duur van 18 maanden en start in oktober 2021 en april 2022. Duur van de opleiding en mogelijkheid tot theoretische vrijstelling is afhankelijk van vooropleiding en ervaring. Het theoretisch deel van de opleiding wordt gevolgd aan de Amstel Academie in Amsterdam Chirurgie is een mooi en uitdagend vak. Het grootste deel van de patiënten die ik als gastro-intestinaal chirurg zie, zijn patiënten met tumoren in het maag-, darm-, leverstelsel. Veel patiënten kunnen we genezen door met een operatie de tumor weg te halen. Soms is een combinatie van een operatie en chemo- of radiotherapie nodig

Biografie. Na het afronden van mijn geneeskunde opleiding en aansluitend een promotieonderzoek in het AMC in Amsterdam heb ik de opleiding tot orthopedisch chirurg genoten in het AMC, het Slotervaartziekenhuis te Amsterdam, en de Tergooiziekenhuizen te Hilversum. Vervolgens heb ik mij verder verdiept in de chirurgie van de onderste extremiteit in. Opleiding & ervaring Specialist sinds: 2008. BIG-nummer: 59051796401. Opleiding: Studie geneeskunde aan: Universiteit van Amsterdam (UvA) Heelkunde, AMC, Amsterdam CHIVO GE-laparoscopie, AMC Amsterdam Research fellowship, Harvard Medical School, Bosto Vervolgens ben in opleiding gegaan tot chirurg in het AMC, Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en uiteindelijk tot en met 2005 in Gelre ziekenhuizen Apeldoorn. Nadat ik chirurg was geworden, wilde ik graag buiten Nederland ervaring opdoen in de gastro-intestinale chirugie en ben daarvoor eerst een jaar in Oxford (Engeland) en daarna in Leuven (België) gaan werken om met name ook kijkoperaties (laparoscopie) te leren Als Verpleegkundige op de afdeling Cardio Thoracale Chirurgie hou je je vooral bezig met wondzorg, drains verzorgen/verwijderen/controleren, pijnstilling verzorgen, patiënten bewaken middels telemetrie en hoog risico patiënten behandelen, waarbij we sturen op zorgzwaarte Opleiding: Chirurgie aan het VU Medisch Centrum te Amsterdam Speciale Lawson J.A. und van Vlijmen-van Keulen C.J. Randomisierte Kontrollierte Studie Zum Vergleich Der Hohen Ligatur (Crossektomie) Mit Stripping Und Der Endovenösen Laserablation (980 Nm) Unter Verwendung Einer Lokalen Flebologisch Centrum Oosterwal en AMC,.

Amsterdam UMC Locatie AMC - Mondziekten, kaak- en

Chirurg. Naam. drs, T.G. Frakking. Functie in het Beatrixziekenhuis. Oncologisch en algemeen chirurg. Werkzaam in Beatrixziekenhuis sinds. 2013. Opleiding (en) 2006-2009 Opleiding Heelkunde jaar 5 en 6; differentiatie oncologische, endocriene en gastro-intestinale chirurgie AMC aan Universiteit van Amsterdam Opleiding en werkervaring. Specialist sinds. 2000. Bij OLVG sinds. 1997. Opleiding (AIOS) Oncologische chirurgie, AMC Amsterdam; AIOS/Stage Oncologische Chirurgie AVL, Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis Amsterdam (AIOS) gastro-intestinaal chirurgie, OLVG Amsterdam; Stage colo-rectaal/ bekkenbodem/ laparoscopie Cleveland Clinic Florida (US. De aios van VUmc gaan gedurende hun opleiding 2 x 6 maanden naar het AMC voor verdieping in het thema Neurovasculair. In het AMC is er (naast de algemene neurochirurgie) expertise op het gebied van: Deep Brain Stimulation. Vasculaire neurochirurgie. Endoscopische schedelbasis chirurgie, incl hypofysetumoren. Kinderhersentumoren Chirurgische oncologie; Gastro-enterologische chirurgie; Opleiding en werkervaring. 1989-1995 opleiding heelkunde ; 1995-1996 Daniel den Hoed Kliniek ; 1996-2008 Rijnstate Arnhem ; 2009-2014 Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam ; 2014-heden Gelre ziekenhuizen; Beroepsverenigingen en nevenactiviteiten. Lid Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH

Tijdens zijn opleiding tot chirurg aan het AMC te Amsterdam en Tergooiziekenhuizen in Hilversum kregen voor drs. Von Meyenfeldt de chirurgische oncologie en de longchirurgie steeds meer de nadruk. Om zich naast de chirurgische oncologie verder te verdiepen in de longchirurgie, heeft hij als fellow thoraxchirurgie in Engeland gewerkt en de vervolgopleiding longchirurgie in Heerlen gedaan Opleiding. geneeskunde, Erasmus Universiteit (Rotterdam) opleiding Heelkunde, Atrium Medisch Centrum (Heerlen) en Maastricht Universitair Medisch Centrum; voortgezette opleiding tot Vaatchirurgie, Radboud Universitair Centrum (Nijmegen) Werkzaam in het Flevoziekenhuis en Amsterdam UMC/locatie AMC sinds. 200 Na het voltooien van mijn wetenschappelijke promotieonderzoek naar biomechanische veranderingen bij patiënten met chronische polsklachten aan de Universiteit van Amsterdam en het cum laude behalen van het artsexamen aan Vrije Universiteit, volgde ik de specialisatie tot Plastisch, Reconstructief en Handchirurg in het AMC te Amsterdam, het Antoni van Leeuwenhoek/Nederlands Kanker Instituut te Amsterdam en het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk

Hand- / Plastisch Chirurg, AMC en OLVG, Amsterdam: 1999: FESSH Europees Hand Diploma: 2001 - heden: Hoogleraar Plastische Chirurgie in het bijzonder Handchirurgie, VUmc, Amsterdam: 2004: EBOPRAS Diploma: 2002 - heden: Opleider en hoofd afdeling Plastische, Reconstructieve en Handchirurgie, VUmc, Amsterda De cursus 'Acute buikchirurgie' leert u als verpleegkundige te handelen bij plotselinge interventies bij buikpatiënten. Lees hier over deze VUmc-cursus De opleiding tot waarbij je start met een voorwerktraject van ca. 6 maanden op de verpleegafdeling cardiologie of cardio thoracale chirurgie. Ben jij verpleegkundige met een Totdat wij samengevoegd zijn tot één HCK complex op locatie AMC, zul je op beide locaties werkzaam zijn. Voor de opleiding geldt dat de.

Amsterdam UMC Locatie AMC - Overzicht opleidinge

Amsterdam UMC Locatie AMC - Plastische, reconstructieve en

  1. Opleiding / Werkervaring. Opleiding heelkunde SLAZ & AMC. Chirurgische vervolgopleiding vaatchirurgie AMC. Roos is chirurg sinds 2009 en is sinds 2011 verbonden aan het OLVG
  2. Opleiding tot chirurg en oncologisch chirurg: AMC Amsterdam en differentiatie oncologische chirurgie in het Albert Schweitzer Ziekenhuis en Antoni van Leeuwenhoek, afgerond: 2015; Opleiding tot arts: Erasmus Universiteit te Rotterdam, afgerond: 200
  3. imaal twee maanden aantoonbare werkervaring op een chirurgische verpleegafdeling. Daarnaast ben je
  4. Dhr. dr. M.G.H. Besselink (1976) is benoemd tot hoogleraar Chirurgie, in het bijzonder Pancreas- en Hepatobiliaire (HPB) chirurgie, aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA)

Opleidingen. De bevordering van gezondheid komt bij ons tot stand door onderzoekers die grenzen verleggen met innovaties en docenten die studenten met de laatste kennis en vaardigheden opleiden tot zorgprofessionals Mark Boonstra, MD PhD | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | AIOS chirurgie AMC at Amsterdam UMC | 463 connecties | Homepagina, profiel, activiteit en artikelen van Mark weergeve

ORTHOPEDISCH CHIRURG Ik ben mijn carrière als fysiotherapeut begonnen en volgde hierna de studie Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Aansluitend heb ik mijn opleiding Orthopedie in het AMC I.C.J.H. (Ivo) Post. Ivo deed zijn studie Geneeskunde aan het Erasmus MC in Rotterdam en zijn opleiding tot chirurg in het AMC in Amsterdam (met aanverwante ziekenhuizen) en werkte hiervoor als fellow in het OLVG te Amsterdam. Zijn aandachtsgebieden zijn: vaatchirurgie (aorta, cerebrovasculair, perifeer vaatlijden, toegangschirurgie en varices. Opleiding. opleiding Geneeskunde, AMC/UvA (Amsterdam) opleiding tot chirurg, regio AMC; aantekening kinderchirurgie, Emma Kinderziekenhuis (Amsterdam) Ervaring. chef de clinique traumachirurgie, Albert Schweitzer Ziekenhuis (Dordrecht) Werkzaam in het Flevoziekenhuis sinds. 201 Biografie. 1975 - 1983 Geneeskunde Vrije Universiteit Amsterdam. 1984 - 1987 AGNIO Plastische en algemene chirurgie Amsterdam. 1988 - 1993 Opleiding Plastische Chirurgie AMC Amsterdam. 1994 - heden Hand- / Plastisch Chirurg UMC Utrecht. 1996 - heden FESSH Europees Hand Examen. 2007 - heden Hand chirurg The hand Clinic Amsterdam

Opleiding Chirurgie: AMC (Academisch Medisch Centrum) en OLVG (Onze Lieve Vrouwe Gasthuis) Amsterdam. Differentiatie Oncologie. Fellowship: Oncoplastische Mammachirurgie Düsseldorf. Fellowship: Endocriene Chirurgie Lukaskrankenhaus Neuss; Lidmaatschappen. IKNL Tumor focusgroep Melanomen - lid dagelijks bestuu Na de opleiding geneeskunde aan de KU leuven en Vrije Universiteit Amsterdam, heb ik de opleiding tot plastisch chirurg gevolgd in de Isala Klinieken Zwolle en een extra curriculaire stage kinderplastische chirurgie in het AMC gedaan Prof. dr. Olivier Busch. Contact. (020) 444 1100. heelkunde@vumc.nl. Als chirurg ben ik actief bij oncologische ingrepen in de buik maar ook bij goedaardige afwijkingen van het maag-darmstelsel. Tevens ben ik nauw betrokken bij de opleiding van chirurgen en bij kwaliteit bevorderende processen in de gezondheidszorg Afdeling Cardio Thoracale Chirurgie is onderdeel van het Hartcentrum van Amsterdam UMC, locatie AMC. We hebben 24 bedden waar patiënten met een cardiale aandoening worden verpleegd, waarbij chirurgisch ingrijpen noodzakelijk is

Amsterdam UMC Locatie AMC - Chirurgi

Opleiding. 1998-2000: Chirurg in vervolgopleiding LUMC Leiden. 1998: KWF fellowship Johns Hopkins MI, Baltimore, USA. 1992-1998: Opleiding tot chirurg AMC Amsterdam Chirurg. Daan Moes is opgeleid tot basisarts in het Amsterdam UMC, locatie AMC en volgde de opleiding tot chirurg op locatie VU. In 2016 studeerde hij af als gastro-enterologisch chirurg. Zijn specifieke vaardigheden zijn: minimaal invasieve chirurgie, colorectale chirurgie, buikwand chirurgie, benigne maag en slokdarm chirurgie

Opleiding. Geneeskunde, AMC Amsterdam. Plastische chirurgie, AMC Amsterrdam. Werkervaring. Plastische chirurgie Amsterdam UMC-AMC, Amsterdam; Plastische chirurgie Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (AvL), Amsterdam; Plastische chirurgie Rode Kruis Ziekenhuis / Brandwondencentrum, Beverwijk. Opleidingen 2009-2010: Vervolgopleiding (CHIVO) Gastro-intestinale chirurgie in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) en Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). 2003-2008: Opleiding tot chirurg in het Gelre ziekenhuis te Apeldoorn en het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterda Tot chirurg ben ik opgeleid in het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam en het Spaarne ziekenhuis in Hoofddorp. Na de opleiding tot chirurg heb ik me verder kunnen verdiepen in de complexe buik chirurgie in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven en het Universitair Medisch Centrum in Utrecht

Amsterdam UMC Locatie AMC - Chirurgie (polikliniek

Opleiding tot oncologisch chirurg: AMC Amsterdam, Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Amsterdam (nu: OLVG, locatie West), afgerond: 2011; Opleiding tot arts: Vrije Universiteit Amsterda Plastisch chirurg Diederik Hofstede: 'Ik houd van kleinschaligheid'. 18 juli 2016. Diederik Hofstede specialiseerde zich na zijn studie Geneeskunde in Leiden in de plastische chirurgie. 'Het creatieve spreekt me aan en ik werk graag met mijn handen.'. Cosmetische chirurgie is maar 5% van het werk

2001-2007 Opleiding tot algemeen chirurg AMC Amsterdam en Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht 2007-2009 Fellow oncologische chirurgie UMC Utrecht 2009-2010 Fellow endocriene chirurgie UMC Utrech Congenitaal Cardio-thoracale chirurgie AMC/LUMC (CAHAL)Cardio-thoracale chirurgie, AMCGeneeskunde, Universiteit van Amsterda laparoscopische chirurgie; Opleiding. Geneeskunde, Universiteit van Amsterdam; Heelkunde, Albert Schweitzer Ziekenhuis (Dordrecht), Flevoziekenhuis (Almere) en AMC Amsterdam; Opleiding tot gastro-intestinaal chirurg; Ervaring. International Fellow Colorectal and Abdominal Wall Surgery, Universitair Ziekenhuis (Leuven) Werkzaam in het. Brandwonden. Traumachirurgie. Hand/pols chirurgie. (Endoscopische) liesbreukchirurgie. Dhr. dr. P. Joosse is traumachirurg en sinds 2013 via de maatschap Chirurgen Noordwest verbonden aan het Rode Kruis Ziekenhuis. Opleiding. Chirurgie, SLAZ en AMC Amsterdam. Traumachirurgie, AMC Amsterdam. Fellowship traumachirurgie Martigny/Sion, Zwitserland

Amsterdam UMC Locatie AMC - Plastische, Reconstructieve en

drs. R.C. van Nieuwenhuizen | OLVG. MijnOLVG voor u als patiënt van OLVG. Met het patiëntenportaal MijnOLVG kunt u in een beveiligde digitale omgeving uw persoonlijke medische dossier inzien. Om MijnOLVG te gebruiken heeft u een BSN, mobiel telefoonnummer en/of e-mailadres nodig. (externe link) Naar MijnOLVG De opleiding tot chirurg volgde hij van 1988 tot 1994 in Rotterdam onder andere aan het Erasmus MC. In 1994 werd hij benoemd als chirurg in het St Elizabeth Ziekenhuis in Tilburg met als aandachtsgebieden Vaatchirurgie, Endocriene Chirurgie en Laparoscopische chirurgie Chirurg Telefoon afdeling 0413 - 40 19 59 Aandachtsgebieden gastro-intestinale chirurgie laparoscopische chirurgie buikwand chirurgie Titel(s) Opleidingen Algemene Heelkunde AMC, Amsterdam; Vervolgopleiding GE-Chirurgie en laparoscopie (CHIVO) OLVG, Amsterdam; Specialisaties. Gastro-Intestinale chirurgie, laparoscopische chirurgie, Verbonden. Vacature van AMC, locatie Amsterdam Je hebt een afgeronde opleiding MBO of HBO-V, Dat geldt ook voor de Verpleegafdelingen binnen de divisie Chirurgische Specialismen. Begin juni 2021 starten we met een nieuwe, gespecialiseerde verpleegafdeling in het Amsterdam UMC op locatie Boelelaan

Vanessa Leijdekkers | CMA

Baan ✓ Verpleegkundige Cardio Thoracale Chirurgie (parttime) op Werkzoeken.nl. ✓ Wat ga je doenAls Verpleegkundige op onze afdeling Cardio Thoracale Chirurgie zorg je voor de patiënten die bijvoorbeeld een open hartoperatie hebben ondergaan. Of een bypass hebben gekregen. Jij kent dez. Leonie Woerdeman. Ik volgde mijn opleiding tot plastisch chirurg bij het AMC. Enige tijd later startte ik bij het Antoni van Leeuwenhoek. Hier ben ik betrokken bij reconstructieve ingrepen bij kankerpatiënten of preventieve ingrepen bij patiënten die al in behandeling zijn bij een andere specialist Opleidingen 2015 - 2016: Europese registratie Functioneel Neurochirurg (ESSFN) 2010 - 2015: opleiding tot Neurochirurg (Den Haag, Leiden ) 2006 - 2009: promotie Algemene Chirurgie (Amsterdam, AMC) Opleiding tot klinisch epidemioloog; Werkervaring. 2016: Neurochirurg HagaZiekenhuis, MC Haaglanden, LangeLand Ziekenhui

Drs. Booij is sinds 2016 plastisch chirurg in het Spaarne Gasthuis Haarlem, het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk en sinds 2017 ook in de privekliniek Blooming Plastische Chirurgie te Haarlem. Opleiding Algemene chirurgie Plastische chirurgie in het AMC, Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Spaarne Gasthuis en Rode Kruis Ziekenhui Het AMC is een ziekenhuis met vele carrière mogelijkheden. Kies voor: zorg, research, onderwijs of diensten. Start hier jouw carrière bij het AMC

Waar ga je werken. De afdeling Cardio Thoracale Chirurgie is onderdeel van het Hartcentrum van Amsterdam UMC, locatie AMC. We hebben 34-38 bedden waar patiënten met een cardiale aandoening worden verpleegd, waarbij chirurgisch ingrijpen noodzakelijk is. Er zijn rond de 60 medewerkers werkzaam met verschillende achtergronden De opleiding tot cardiac care verpleegkundige start twee maal per jaar - in april en oktober - en duurt 12 maanden. Het theoretische deel wordt verzorgd door de Amstel Academie en omvat meerdere lesweken verspreid over 12 maanden. Het praktische deel vindt plaats op de Hartbewaking (CCU) en Eerste Harthulp (EHH) Chirurg. Marc is chirurg-oncoloog en werkt sinds 2004 op locatie Hoorn. Zijn aandachtsgebieden zijn algemene, borst-, maag- en darmchirurgie en anusproblematiek. Hij is opgeleid in het AMC Amsterdam, het Antoni van Leeuwenhoek Amsterdam en het Gelre Ziekenhuis Apeldoorn. Komt uit een familie van artsen. Vindt chirurgie het mooiste vak dat er is Opleidingen 1995 - 2005: Affiliatie/bijscholing Kinderchirurgie Juliana Kinderziekenhuis (o.l.v. Prof Dr FW Hazebroek, Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam) 1994: Promotie/Proefschrift Universiteit van Amsterdam Chirurgische behandeling van pancreaskoptumoren 1993 - 1995: Fellowship Vaatchirurgie AMC Amsterda Bezoekadres. Koningin Julianaplein 58 1502 DV Zaandam. Bezoektijden. 16.00 - 19.30 uur (gehele week) 11.00 - 12.00 uur (alleen weekend

Amsterdam UMC, locatie AMC zoekt een Opleiding tot CCU

dr. M.P. Simons | OLVG. MijnOLVG voor u als patiënt van OLVG. Met het patiëntenportaal MijnOLVG kunt u in een beveiligde digitale omgeving uw persoonlijke medische dossier inzien. Om MijnOLVG te gebruiken heeft u een BSN, mobiel telefoonnummer en/of e-mailadres nodig. (externe link) Naar MijnOLVG Postadres: Amsterdam UMC, locatie AMC, Afdeling intensive care, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam Telefoon: 020-5663007 (secretariaat opleiding en onderwijs IC volwassenen) Email: m.c.muller@amsterdamumc.n In combinatie met het AMC participeert de EVR Chirurgie in de opleiding van A(N)IOS en coassistenten. Profiel. Wij vragen van jou: Je bent in het bezit van het diploma doktersassistent en je hebt bij voorkeur werkervaring op een polikliniek Op 30 november a.s. organiseren de afdeling MKA-chirurgie van het AMC een refereeravond op de ACTA. Het thema van deze avond is: Dento-alveolaire chirurgie op de polikliniek MKA. Er zijn een viertal sprekers, allen MKA-chirurg, die u informeren over een viertal onderwerpen, die regelmatig in de praktijk worden behandeld Opleiding. 2005-2009 Specialisatie Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie, Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC) 2005 Tandartsexamen, Vrije universiteit Brussel 2001-2005 Kaak- en aangezichtschirurgie, Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM) 2000-2001 Algemene chirurgie, Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM

De opleiding duurt 6 jaar, waarvan 1,5 jr algemene heelkunde, gevolgd door 4,5 jr orthopedische chirurgie. Er zijn 34 plekken per jaar. Informatieadressen . Wil je meer weten over bijvoorbeeld de structuur en inhoud van de opleiding, opleidingslocaties, aanmelden of regelgeving Drs. Lucas Taminiau volgde zijn opleiding tot arts aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na het behalen van zijn artsenbul in 2007 is hij als arts assistent orthopedie aan de slag gegaan in de Tergooiziekenhuizen. In 2008 begon hij aan zijn opleiding tot orthopedisch chirurg (AMC, Amphia en Tergooiziekenhuizen), welke hij in 2014 voltooide Globaal overzicht van de opleiding keel-neus-oorheelkunde Voor een volledig overzicht van de algemene eisen dient u het Kaderbesluit en voor de specifieke eisen dient u het Besluit keel-neus-oorheelkunde te raadplegen. Beide CCMS-besluiten zijn per 1 januari 2005 in werking getreden. Kijk ook eens op de website Modernisering Medische Vervolgopleidingen. Opleidingsduur De duur van de opleiding. Incidenteel zijn er bij onderstaande specialismen mogelijkheden voor keuze coschappen en semi-arts-stages: Plastische chirurgie. Orthopedie. KNO. Intensive Care. Cardiologie. Een verzoek of vraag hierover kun je mailen aan Jolanda Bartman , secretaresse Medische opleidingen van de Tergooi Academie, jbartman@tergooi.nl

Dhr. dr. W.A. Bemelman - Universiteit van Amsterda

Opleiding Chirurgische vervolgopleiding kinderchirurgie, Sophia kinderziekenhuis Rotterdam Chirurgische vervolgopleiding gastro-intestinale chirurgie, OLVG/ AMC Amsterda Participeren in de beleidsvorming rondom de opleiding tot chirurg: de VAGH is met twee leden vertegenwoordigd in het Concilium Chirurgicum (het vaste adviescollege van de NVvH t.a.v. onderwijs, opleiding en scholing) en met één lid in het Moderamen (het dagelijks bestuur van het Concilium).Het VAGH-bestuur is voltallig aanwezig bij de periodieke nationale opleidingsvergaderingen van de NVv

Psychiater drs

Amsterdam UMC, Locatie VUmc - Cardiochirurgi

Chirurg in het Elkerliek ziekenhuis. BIG-nummer: 99054244301. Opleidingen. AMC Amsterdam en OLVG Amsterdam Fellow traumatologie AMC Amsterdam; Aandachtsgebieden Traumachirurgie, handchirurgie, laparoscopische herniachirurgie en algemene chirurgie. Werkzaam in het Elkerliek ziekenhuis sinds. 2010. Specialisme: Chirurgie; Ga naar: Liesbreuk. Er zijn op dit moment nog twee opleidingen binnen het Amsterdam UMC, locatie Vu en locatie AMC, deze zullen naar verwachting op korte termijn ook fuseren. Binnen de afdeling bestaan vier klinische speerpunten, namelijk de reconstructieve en microchirurgie, hand- en polschirurgie, kinderplastische chirurgie en genderchirurgie DIPLOMA Update: mei 2021 DIPLOMA: Distale pancreatectomie, minimaal invasief of open, voor maligniteit: een Pan-Europese gerandomiseerde multicenterstudie Samenvatting Doel: Onderzoeken of minimaal invasieve (laparoscopisch of robot-geassisteerde) distale pancreatectomie vergelijkbaar is met de. Vacature van AMC, locatie Amsterdam Kies dan voor deze opleiding! de poli cardiologie en de verpleegafdelingen Cardiologie en Cardiothoracale chirurgie. Amsterdam UMC bestaat uit locatie AMC en VUmc. Samen vormen wij één academisch centrum waarbij intensief tussen beide locaties wordt samengewerkt

Amsterdam UMC, Locatie VUmc - Heelkund

De chirurgen maken vast deel uit van het team van het wereldwijd bekende en hoog aangeschreven Brandwondencentrum Beverwijk. Sinds 2004 heeft de afdeling een eigen opleiding in nauwe samenwerking met het Amsterdam UMC, locatie AMC en het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam. In Beverwijk werken artsen in opleiding tot plastisch chirurg Vacature van AMC, locatie Amsterdam Als Cardiac Care verpleegkundige in opleiding leer jij om snel te schakelen tussen acute en intensieve zorg. de poli cardiologie en de verpleegafdelingen Cardiologie en Cardiothoracale chirurgie. Amsterdam UMC bestaat uit locatie AMC en VUmc Opleiding. Het Nieuwe Lyceum, Bilthoven Geneeskunde, Rijks Universiteit Utrecht Specialisme Cardio-Thoracale Chirurgie, AMC, Amsterdam. Nevenactiviteiten (in ziekenhuis) Voorzitter en medisch manager vakgroep Cardio-Thoracale Chirurgie; Nevenactiviteiten (buiten ziekenhuis) Nederlandse Vereniging voor Thorax Chirurgie (NVT Orthopedisch chirurg of orthopeed. Een orthopedisch chirurg of orthopeed is een arts die gespecialiseerd is in bewegen. Hij of zij ziet mensen met klachten aan botten, spieren, pezen, banden of gewrichten. De meeste patiënten orthopedie hebben pijn als zij bewegen. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld geen grote afstanden meer lopen Opleiding tot algemeen chirurg: OLVG Amsterdam en AMC Amsterdam, afgerond: 2005; Opleiding tot arts: Universiteit van Amsterdam, afgerond: 199

E.M. (Erik) von Meyenfeldt Chirurgie Het behandeltea

Vervolgens werkte dokter Feilzer op de afdeling chirurgie van het Amsterdams Medisch Centrum en startte hij met de opleiding tot algemeen chirurg. Vanwege zijn passie voor de orthopedie stapte hij over naar de opleiding tot orthopedisch chirurg, ook in het AMC. In 1999 registreerde dokter Feilzer zich tot orthopedisch chirurg 2008 - 2012 Opleiding Algemene Chirurgie, Westfriesgasthuis, Hoorn 2006 - 2008 ANIOS spoedeisende hulp / ANIOS chirurgie, Amsterdam 1997 - 2006 Studie Geneeskunde AMC en onderzoek. Werkervaring. 2017 - heden Trauma- en algemeen chirurg Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam/Schieda

DhrDokter Rettig - Park Medisch Centrum - Parkkliniek RotterdamDrs

Verpleegkundige Cardio Thoracale Chirurgie (parttime) Amsterdam UMC, locatie AMC, Amsterdam. Vakgebied Verpleegkunde Functie Overige beroepen verpleegkunde Branche Ziekenhuis Aanstelling Opleiding tot CCU-verpleegkundige (fulltime) Amsterdam UMC, locatie AMC, Amsterdam. Functi De opleiding tot interventieverpleegkundige op de verpleegafdeling cardiologie of cardio thoracale chirurgie. Waar ga je werken. De afdeling Hartcatheterisatie van Amsterdam UMC maakt (bereikbaarheidsdiensten van 10.30 uur tot 18.00). Totdat wij samengevoegd zijn tot één HCK complex op locatie AMC, zul je op beide locaties. 2014: Subspecialisatie oncologie: AMC in Amsterdam ; 2013: Subspecialisatie wervelkolom: St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg ; 2007-2013: Opleiding tot orthopedisch chirurg: Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, Erasmus MC in Rotterdam, St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg, Hagaziekenhuis in Den Haa Opleiding. geneeskunde, Universiteit van Amsterdam (AMC/UvA) reconstructieve plastische chirurgie en handchirurgie: AMC (Amsterdam), Rode Kruis Ziekenhuis (Beverwijk), Spaarne Gasthuis (Haarlem), Antoni van Leeuwenhoek/NKI (Amsterdam) Ervaring. plastisch chirurg, Beekman Klinieken (Lelystad en Hilversum 2017-2019