Home

Grote weerschijnvlinder

De grote weerschijnvlinder is een weinig mobiele vlinder, maar er liggen soms vele kilometers tussen de boom waar de vlinders vliegen en de plek waar de rups zich ontwikkelt. Waarnemingen in Gerkensklooster en Rottumeroog (Groningen, beide in 1992) wijzen op een veel grotere mobiliteit dan in de literatuur wordt gesuggereerd. Regionaa De grote weerschijnvlinder is een relatief grote vlinder met een vleugellengte van 31 tot 40 mm. De vleugels van het mannetje vertonen bijzondere structuurkleuren door iriseren. Dit betekent dat de vleugels naargelang de invalshoek van het zonlicht, kunnen verkleuren van bruin naar een prachtige blauwe kleur. De vleugels van het vrouwtje hebben dit. De grote weerschijnvlinder, met zijn prachtig blauw oplichtende vleugels, wordt het meest drinkend aangetroffen op kadavers en uitwerpselen. Zelfs het sap uit dode insecten lusten ze, en zo kun je dan een grote weerschijnvlinder op de gril van je auto aantreffen. Ze likken van plassen op wegen, of soms zelfs van bezwete mensen Grote weerschijnvlinder. De Grote weerschijnvlinder (Apatura iris) is een grote vlinder, die leeft in loofbossen. De vlinder dankt de naam aan de paarsblauwe gloed, die op de vleugels van de mannetjes verschijnt als de zon er vanuit de juiste hoek op schijnt. In juni en juli heb je de grootste kans de vlinder te zien

De Vlinderstichting Vlinder: grote weerschijnvlinder

De grote weerschijnvlinder is een verborgen levende vlinder die kenmerkend is voor structuurrijke vochtige bossen. Hoewel hij als ernstig bedreigd te boek staat, is de laatste tien jaar sprake van een opmars, hoewel er in Zuidoost-Nederland nog steeds maar vier populaties voorkomen. De grote weerschijnvlinder komt niet in hoge dichtheden voor De grote weerschijnvlinder was tot voor kort een zeldzame standvlinder, maar breidt zich uit. Het bont dikkopje is nog steeds een vrij zeldzame standvlinder. Beide vlinders komen voor op open plekken in het bos, zoals bosranden en brede bospaden. Deze vlinders gedijen goed in vochtige omstandigheden Grote weerschijnvlinder. De Grote weerschijnvlinder is een grote vlinder. De mannetjes hebben een paarsblauwe gloed op de vleugels. Zeldzaamheid: zeldzaam Latijnse naam: Apatura iris Familie: aurelia's (Nymphalidae) Onderfamilie: weerschijnvlinders (Apaturinae Grote weerschijnvlinder - Apatura iris. Post by Bart » Mon Mar 22, 2021 3:51 p De grote weerschijnvlinder komt voor in vochtige oudere loofbossen met open plekken erin. Vaak zijn het structuurrijke bossen uit verschillende boomsoorten met beekdalen en paden met brede bermen. De mannetjes en vrouwtjes ontmoeten elkaar bij opvallende, uit het kronendak of de bosrand stekende oude bomen als eiken

Grote weerschijnvlinder - Wikipedi

De grote weerschijnvlinder vliegt in het genoemde habitat vooral op open plaatsen, bij bospaden, bosranden of daar waar beekjes het bos doorsnijden. Op de vliegplaatsen groeien wilgen op beschutte plaatsen in de halfschaduw en staan enkele grotere, markante bomen. Levenscyclus Grote weerschijnvlinder - Vroege Vogels - BNNVARA. Vroege Vogels. Elke vrijdag om 19.50 op. Elke zondag van 7 uur tot 10 uur op. Natuur, milieu, klimaat en dierenwelzijn in Nederland staan centraal. Als 'advocaat van de natuur en spreekbuis van het milieu' maakt Vroege Vogels zich al meer dan 40 jaar hard voor een groener Nederland waarneming is gedaan van de grote weerschijnvlinder (Apatura Iris) in Berlare in de omgeving van de Maai-donkbossen. Een jaar later kon deze waarneming fotografisch bevestigd worden. Het enthousiasme was groot en de weken daarop werd de soort meermaals gespot in Berlare waaronder af en toe twee vechtende mannetjes De grote weerschijnvlinder is een relatief grote vlinder met een vleugellengte van 31 tot 40 mm. De vlinder heeft een voorkeur voor vochtige loofbossen en komt voor in Centraal- en Zuidoost-Europa

De grote weerschijnvlinder. De grote weerschijnvlinder is één van de mooiste en grootste vlinders van het land. De vlinder is niet beschermd in Vlaanderen. Toch staat hij op de 'Rode Lijst' voor diersoorten die erop achteruitgaan. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de ontbossing en het veranderde bosbeheer De Grote weerschijnvlinder komt voor in vochtige loofbossen. De soort heeft 1 generatie van begin juni tot midden augustus met een piek tussen 25 juni en 21 juli. De wijfjes zetten de eitjes gewoonlijk 's middags afzonderlijk af aan de bovenkant van beschaduwde bladeren van Boswilg, vooral op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid Grote Weerschijnvlinder. 07-Macro. Foto omstandigheden 04 Niet beïnvloede dieren . Locatie: Heeze. Onderwerp: Grote Weerschijnvlinder Omschrijving Deze Grote Weerschijnvlinder kwam met enige regelmaat foerageren op deze Berkenboom. Gewoon zitten en afwachten wat er gaat gebeuren.

Grote weerschijnvlinder - Apatura iris (Linnaeus, 1758) Soortgroep: Dagvlinders Familie: Nymphalidae (aurelia's) Genus: Apatura Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Zeldzaa grote weerschijnvlinder Spanwijdte vleugels 55-65 mm, juni-augustus Kenmerken Bovenzijde vleugels zwart met witte vlekkenband; op de achtervleugel een rood omringde oogvlek (404 3a g). Mannetjes vertonen een fraaie, blauwpaarse weerschijn onder een bepaalde lichtval

De Vlinderstichting Extreem veel meldingen grote

De grote weerschijnvlinder (op de foto hieronder vlakbij een hoornaar) is in ons land een zeldzame vlinder met nog slechts enkele populaties in Twente, de Achterhoek en Noord-Brabant. Sinds de eeuwwisseling breidt hij zich echter weer uit en wordt op steeds meer plekken gezien, zoals hier in de Weerribben Facebook0Tweet0 De grote weerschijnvlinder stond er niet best voor in Nederland. Nu schijnt hij volgens de Vlinderstichting voorzichtig met een comeback bezig te zijn in ons land. En dat is voorwaar goed nieuws! Mocht je je afvragen waarom het nou zo belangrijk is dat ook kleine beestjes als insecten voor onze natuur behouden blijven, kijk Lees verder Grote weerschijnvlinder (Apatura iris) Grote weerschijnvlinder : Apatura iris : soort van Doelsoortenlijst. Handboek Natuurdoeltypen, bijlage 3 (Ministerie van EL&I, 2001) Tz: Soorten van de leefgebiedenbenadering. Namen volgens publicatie Publicatie; Nederlands Wetenschappelijk Categorie Subcategorie. grote weerschijnvlinder gezien, en die werd meteen gevangen en opgezet en doorgestuurd naar de expert Snellen. De 'Bouwstoffen' is overigens een eerste poging een overzicht van de Nederlandse fauna (en daarmee ook vlinders) te maken (De Graaf, 1853). I In de huidige tijd is het goed voor iedereen om, mits volgen van de maatregelen, naar buiten te kunnen gaan. Wij roepen iedereen op om de richtlijnen op te volgen, en vooral ook je verstand te gebruiken en je verantwoordelijkheid te nemen

De grote weerschijnvlinder is een relatief grote vlinder met een vleugellengte van 31 tot 40 mm. Aan de onderzijde hebben de voorvleugels een grote oogvlek. Tot voor kort was de grote weerschijnvlinder een zeldzame standvlinder met nog slechts enkele populaties in Twente, de Achterhoek en Noord-Brabant Moths and Butterflies of Europe and North Afric De grote weerschijnvlinder is een prachtig gekleurde dagvlinder. Het leefgebied gaat helaas achteruit, maar de vlinder is op verschillende plekken in het zuiden en oosten van het land in de zomermaanden wel vindbaar. Het beste moment om de vlinder te spotten is op het moment dat de vlinder het sap van bloedende bomen aan het drinken is

Grote weerschijnvlinder Vlinders Natuur dichtbi

De Grote weerschijnvlinder Apatura iris is een van onze mooiste maar tevens zeldzaamste dagvlindersoorten in Vlaanderen. De soort is in de recente Vlaamse Rode Lijst (Maes et al. 2011) opgenomen in de categorie 'Bedreigd' en is een 'Prioritaire soort' voor Vlaams-Brabant. De soort is reeds lang gekend uit een aantal van de grotere Vlaams-Brabantse boscomplexen Grote weerschijnvlinder. Afgelopen week werd de Grote Weerschijnvlinder gesignaleerd op Landgoed Slangenburg bij Doetinchem. Tot voor kort was dit een zeldzame standvlinder in Nederland met enkele populaties in de Achterhoek. De afgelopen vijftien jaar heeft de Grote Weerschijnvlinder zich uitgebreid en word hij op meer plekken aangetroffen Grote Weerschijvlinder is vrij zeldzaam in Nl en leeft hoog in bomen. Om te fourageren komt hij naar beneden en zoekt liefst een zonnig plekje op een bospad. De Grote Weerschijnvlinder fladdert bij een volgende excursie ongetwijfeld vrolijk rond, maar totdat ik hem in levende lijve aanschouw, blijft hij voor mij een fata morgana. Een dierbare, dat zeker! Foto: Ynte kijkt op zijn neus, waar Groot Avondrood op neergestreken is. 6 reactie Grote weerschijnvlinder. De Grote weerschijnvlinder landt soms op handen of voeten om zweetdruppeltjes op te likken. Zeldzaamheid: zeldzaam Latijnse naam: Apatura iris Familie: aurelia's (Nymphalidae) Onderfamilie: weerschijnvlinders (Apaturinae

DE GROTE WEERSCHIJNVLINDER - GEZÔARDE magazin

Welkom op de Weerschijnvlinder 75. De woning kenmerkt zich door het vrije uitzicht en de enorme hoeveelheid lichtinval doordat op alle woonlagen grote raampartijen aanwezig zijn. Parkeren kan op eigen terrein. De woning is gesitueerd in de Vlinderbuurt die deel uitmaakt van Parkwijk-Noord Op de bovenkant van zijn vleugels heeft het mannetje van de grote weerschijnvlinder een blauwachtige glans. Het vrouwtje heeft deze glans niet, en is meer br.. Vlinders > Dagvlinders > Aurelia's > Grote weerschijnvlinder Apatura Iris. Voorkomen: zeldzame standvlinder Habitat: oudere, vochtige loofbossen, wilgenbroekbossen of groepen samenhangende bosjes in beekdalen Mobiliteit: weinig mobiel Rups: eind jul-eind ju Grote weerschijnvlinder. De grote weerschijnvlinder is een grote, opvallende maar zeldzame vlinder. De mannetjes hebben een prachtig blauwe weerschijn op hun vleugels. De vlinder leeft in oude, open loof- of wilgenbossen en voedt zich met mineralen uit modder, kadavers (!) en uitwerpselen. De vlinder komt met name voor in het oosten en het.

Grote weerschijnvlinder Klik hier voor recente waarnemingen. Wetenschappelijke naam. Apatura iris. Vindtijd. Half juni - begin augustus. Leefomgeving. In boomtoppen, vochtige halfopen omgeving, bospaden, bij beekjes, bosranden. Bescherming. Niet wettelijk beschermd. Kwetsbaarheid. Zeldzaam, staat op de rode lijst van bedreigde soorten De grote weerschijnvlinder is uiterst zeldzaam waardoor er maar weinig beelden van bestaan. Deze soort zit vaak hoog in de bomen en dus is de kans, als ze er al zijn, klein dat je ze kunt zien. Hans Melters had recent dit geluk, zij het maar voor anderhalve minuut. Daarbij verkleurde de vlinder ook nog eens naar de typerende blauwe schijn

grote vos Nymphalis polychloros NYMPHALIDAE: Nymphalinae. grote vuurvlinder Lycaena dispar LYCAENIDAE: Lycaeninae. grote weerschijnvlinder Apatura iris NYMPHALIDAE: Apaturinae. heideblauwtje Plebejus argus LYCAENIDAE: Lycaeninae. heivlinder Hipparchia semele NYMPHALIDAE: Satyrinae. hooibeestj De grote weerschijnvlinder is een zeldzame soort voor Twente. Je krijgt ze niet vaak te zien. Ze zitten meestal in de toppen van bomen. Af en toe komen ze naar beneden op zoek naar mineralen. Als het licht vanuit een bepaalde hoek op de vleugels schijnt krijgt het een prachtige blauwe kleur Tijn de grote weerschijnvlinder (De Goort Kinrooi) In de Goort in Kinrooi woont Tijn de grote weerschijnvlinder. Jarenlang natuurbeheer heeft ervoor gezorgd dat vele diertjes hun weg naar De Goort (terug)vonden. Vandaag ga je er op pad met Tijn de grote weerschijnvlinder. Deze vlinder is de adoptiesoort van de gemeente en duikt zo nu en dan wel. De grote weerschijnvlinder is niet binnen het plangebied bekend. Tijdens de quickscan (Buro Bakker rapport P19125, d.d. 15 juli 2019) is vastgesteld dat delen van het plangebied potentieel geschikt zijn voor deze soort. Aan de hand van deze bureaustudie is verkend waar het potentiele leefgebied ligt e

Grote weerschijnvlinder - Vlindervaria - Hom

  1. grote weerschijnvlinder (Apatura iris) grote vos (Nymphalis polychloros) rouwmantel (Nymphalis antiopa) veenbesparelmoervlinder (Boloria aquilonaris) zilveren maan (Clossiana selene) zilvervlek (Clossiana euphrosyne) purperstreepparelmoervlinder (Brenthis ino) kleine parelmoervlinder (Issoria lathonia) duinparelmoervlinder (Fabriciana niobe.
  2. 11631a-Grote weerschijnvlinder - Apatura iris Fam: Aurelia's, Nymphalidae, Onderfam: Weerschijnvlinders, Apaturinae .Mannetje. De grote weerschijnvlinder is een relatief grote vlinder met een vleugellengte van 31 tot 40 mm. De vleugels van het mannetje vertonen bijzondere structuurkleuren door iriseren
  3. De grote weerschijnvlinder doet zijn naam eer aan. Bij de juiste lichtval hebben de vleugels van het mannetje een iriserende blauwe glans. Anders dan veel andere vlindersoorten drinkt het mannetje van de grote weerschijnvlinder niet nectar uit bloemen, maar voedt hij zich met de rottingssappen uit onder meer keutels en dode dieren
  4. g in Noord-Holland ooit,' jubelt.
  5. Grote weerschijnvlinder onderkant Rond 25 juli jl. zag Ru Bijlsma nog een Grote weerschijnvlinder: Ging op 50 cm van ons af op ons bankje zitten; locatie was halverwege het fietspaadje tussen Huis ter Heide en de weg De Fledders (achter Veenhuizen/Westervelde)
  6. Grote Weerschijnvlinder, Keizersmantel en Spiegeldikkopje. 12 juni 2016, 9:00 · Redactie 1 Reactie. Heerlijk zwoel weer de laatste dagen. Een perfect moment om vooruit te blikken naar de zomer. Hans Melters heeft weer een prachtige film gemaakt over de natuur in Nederweert

Grote weerschijnvlinder treedt uit de schaduw Natuurpun

De opvallendste waren Kleine ijsvogelvlinder, Grote weerschijnvlinder, Landkaartjes in zomeruitvoering, Eikenpage, Brede wespenorchis, Schildereprijs en Watermuur met 6 stijlen. Verder zagen we een aantal boomkikkers in diverse leeftijden, een ijsvogel en een aantal soorten libellen: Lantaarntje, Grote keizerlibel en Bloedrode heidelibel Grote weerschijnvlinder 1. Grote Weerschijnvlinder. Deze Grote Weerschijnvlinder kwam met enige regelmaat foerageren op deze Berkenboom. Gewoon zitten en afwachten wat er gaat gebeuren leverde leuke foto's op. Lies Lammers. De grote Weerschijnvlinder komt meestal voor in oude loofbossen, hoog in de boomkruinen...daarom krijgen we ze niet vaak te zien.Het mannetje heeft een blauwpaarse weerschijn op zijn vleugels. Deze vlinder voedt zich niet met nectar maar met sappen uit uitwerpselen en dierlijkjes.Gemaakt van sprookjesvilt, effen wolvilt en biovilt, versierd met kralen.Compleet zelfmaakpakket inclusief alle.

Natuurblog 18 juli 2021. Enkele jaren terug zag ik, totaal onverwacht, want wat je niet verwacht is nu eenmaal onverwacht, de blauwe weerschijnvlinder. Dat was bij de Tichelgaten bij Windesheim. In diezelfde lange warme lente en zomer van 2018 volgde nog een soort welke ik niet kende: de kolibrievlinder. Gewoon in de tuin nog wel Grote vos Nymphalis polychloros. Grote vuurvlinder Lycaena dispar ssp. batava. Grote weerschijnvlinder Apatura iris. Heideblauwtje Plebeius argus ssp. argus. Heivlinder Hipparchia semele ssp. semele. Hooibeestje Coenonympha pamphilus. Vorige.

Waar plant de grote weerschijnvlinder zich voort? ARK

Kweek grote weerschijnvlinder: verrassende tweede generatie. Vlinders , 32 (2), 24-25. Free Full Text ( Final Version , 360kb Een grote weerschijnvlinder en enkele kleine ijsvogelvlinders dwarrelden tegelijkertijd ook door de bramenstruiken. Dit zijn allebei ook bijzonder verschijningen die in de categorie zeldzaam thuis horen vertelt Ben Hulsebos. Trots. Ben meldt enthousiast dat de grote weerschijnvlinder zelfs even op de vinger van een bevriende passant zat

De grote weerschijnvlinder is een leuke soort om kinderen en jongeren bij te betrekken. Het jeugdverblijfcentrum Woutershof biedt niet alleen leefgebied voor de grote weerschijnvlinder, maar daarnaast tevens kansen om kinderen en jongeren met deze soort te laten kennis maken » groot koolwitje » oehoe » grote eendenmossel » Porpita portpita » orgelpijppoliep » rendier » koningspage » kommavlinder » rode ibis » rode neusbeer » pennantrosella » roodborst » rotsduif » groentje » sneeuwuil » grote weerschijnvlinder » wolspinaap » springbok » stinkdier » tayra » gewone teek » gesterde geleikorst. Grote weerschijnvlinder - Apatura iris. 2017-07-29 Grote weerschijnvlinder - Apatura iris. 2017-08-15 Grote weerschijnvlinder - Apatura iris. 2018-04-26 Mobiele applicaties. Gebruik onze gratis mobiele apps om waarnemingen in te voeren op je.

Meer bont dikkopjes en grote weerschijnvlinders in Het

Facebook0Tweet0 In het zuiden van België ligt Natuurpark Viroin-Hermeton, beter bekend als de Virvoinvallei. Dit westelijke puntje van de Belgische Ardennen heeft grote faam onder natuurliefhebbers. De kalkgraslanden staan vol met wilde orchideeën. De bijzonder rijke flora trekt een groot aantal bijzondere dagvlinders aan. En daar komen de kloven, mini-canyons, de bijzondere kalkstenen. En gelukkig ook de grote weerschijnvlinder, een soort waar ik speciaal voor gekomen was. Na twee seizoen vergeefs gezocht te hebben in De Bruuk bij Groesbeek, had ik vandaag meer geluk. Na drie uur lopen zag ik plotseling deze vlinder met zijn typische vlucht voorbij vliegen en hij landde vlak voor me op het pad Kinrooi - grote weerschijnvlinder - Provincie Limbur Tagarchief: grote weerschijnvlinder Tripjes. Pauze. Afbeelding 9 juni 2018 Peter Karels Een reactie plaatsen. Nu het stucwerk lekker aan het drogen is zijn wij verplicht even rust te nemen. De verbouwing is in volle gang en inmiddels is vloerverwarming ingestort en de keuken gestuct

Hoog in de bomen zijn de poppen van de grote weerschijnvlinder uitgekomen. Eind juni, begin juli laten de eerste vlinders van de nieuwe generatie zich zien. Ze voeden zich met honingdauw en het sap van bloedende bomen.De mannetjes komen 's ochtends naar beneden om een geschikt territorium te zoeken. Vaak ligt dat in de buurt van een hoge boom aan Continue Readin Grote Weerschijnvlinder - Purple Emperor. Tijdens de wandeling door het hoogveengebied zien we een hoge diversiteit aan dagvlinders: naast de algemenere soorten komen we o.a. Zwart- en Geelsprietdikkopjes, een Eikenpage, nog twee Grote Weerschijnvlinders, een Zilveren Maan en ook de doelsoort ( Veenbesparelmoervlinder) tegen

Sigarenbandjes verzamelen? Voeg in de online sigarenbandjes catalogus op LastDodo eenvoudig je sigarenbandjes verzameling toe en vind ontbrekende items De Grote Startbaan in het Holtingerveld dreigt dicht te groeien. Zeldzame planten als orchideeën, grote ratelaar en stijve ogentroost dreigen te verdwijnen. Daarom is Natuurmonumenten gestart met herstelwerkzaamheden aan de Grote Startbaan Verbazingwekkend Grote weerschijnvlinder De grote weerschijnvlinder is een grote DR-61 - www.pinterest.es. Verbazingwekkend Large antique glasdome filled with beautiful blue Morphos HS-62 Bron: www.hunting-trophies.com. Onwijs Blauwe Morpho, Morpho peleides, grote vlinder : stockfoto (nu MS-63 More Information: www.shutterstock.co : Limburgse Soorten Grote weerschijnvlinder. Ik ben: Werner de Grote Weerschijnvlinder Ik woon in: Kinrooi, in de vochtige wilgenbossen van Kempenbroek Mijn hobby: een vrouwtje versieren in de top van mijn bruidsboom Mijn lievelingseten: mineralen uit modder, uitwerpselen of dode dieren Ik hou van: open plekken in het bos, brede bospaden en mooie bosranden Wat je over mij moet weten: Ik ben. Grote-weerschijnvlinder-juli-2020. Full size 800 × 640 pixels Grote weerschijnvlinder ook in juli in Drenthe gezien Previous image. Next image. Boerenlandvlinders Kleine vuurvlinder Kleurrijke nachtvlinders Doodshoofdvlinder Is het vandaag vlinderweer? Meteoblue Assen

Vlinders Natuur dichtbi

De grote weerschijnvlinder geniet geen wettelijke bescherming in Vlaanderen. Toch staat hij op de Vlaamse Rode lijst als bedreigd en op de Belgische Rode Lijst als achteruitgaand. De belangrijkste reden van achteruitgang is de ontbossing en het veranderende bosbeheer Posts tagged grote weerschijnvlinder De Weerribben. 10 juli 2018 ***Voor een grotere en scherpere weergave even de foto's aanklikken!*** In de afgelopen maanden ben ik twee keer naar de Weerribben geweest. Dat was voor mij de eerste keer en het heeft me zeker niet teleurgesteld Opvallende terugkeer grote weerschijnvlinder in Roderveld. DE LUTTE/ROSSUM - De beide natuurliefhebbers hebben het diertje dit seizoen al regelmatig in hun vangnet gehad

De grote weerschijnvlinder was vroeger bijvoorbeeld zeldzaam, maar doet het nu goed. Net zoals enkele andere bossoorten. Ze profiteren van de klimaatopwarming en van het aangepaste bosbeheer Grote Parelmoervlinder Argynnis aglaja: Nymphalidae Grote Schaduwzandoog (Turkije) Kirinia roxelana Nymphalidae Grote Weerschijnvlinder (Oostenrijk) Apatura iri De grote weerschijnvlinder staat op de rode lijst en geldt als ernstig bedreigd. Volgens Natuurmonumenten zitten er waarschijnlijk ongeveer dertig in het bos Een andere vlinder was de grote weerschijnvlinder. Deze vloog rond de boom en vaak hoog. Zo af en toe kwam ze op de stam zitten en leek daar wat van af te likken. Niet een bijzondere foto, maar wel een bijzondere soort. De meest bijzondere soort was ongetwijfeld de grote vuurvlinder

herkennen diverse soorten, verschillende, vlindersoorten, dagvlindersoorten, dagvlinder, dagvlinders, dagvlindertje, dagvlinderfoto´s, vlinder, vlinders. Navraag bij mijn collega Hans-Erik leert echter dat in 2014 al een grote weerschijnvlinder is waargenomen door vrijwilliger Ben Haven. Wil je meer weten over de grote weerschijnvlinder lees dan het blogbericht dat in 2014 is gemaakt. Zo zie je maar, ook tijdens een korte wandeling kun je bijzondere en spectaculaire waarnemingen doen! Tjibbe Hunin Grote weerschijnvlinder. Foto ingezonden in de rubriek Vakantie op de fotoswebsite ZeelandNet Foto. ZeelandNet maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies voor persoonlijke content en advertenties, voor sociale media en om uw bezoek te analyseren

Grote weerschijnvlinder. Wilgenhoutrups . Gele lis. Beschrijving: Het natuurstreefbeeld Ruigt elzenbos, ook eutroof elzenbroek genoemd, is typerend voor voedselrijke standplaatsen met vaak soortenarme ondergroei gedomineerd door soorten als Oeverzegge, Moeraszegge, Gele lis, Dotterbloem Doelsoorten: A. iris, de Grote weerschijnvlinder; Satyrium w-album (Knoch, 1782) de Iepenpage en Limenitis camilla (Linnaeus, 1764), de Kleine ijsvogelvlinder. Beschrijving: Na de spectaculaire vondst van enkele exemplaren van de Grote weerschijnvlinder in 2013 en de Iepenpage en Kleine ijsvogelvlinder in 2014, leek het voor de VVE WG Dagvlinder

Spaanse parelmoervlinder - Melitaea deioneVlinders - Pascal Jonckers PhotographyTe Koop | Marijke Meersman illustratorKleine vos - WNF

Grote modderkruiper Kwabaal* Vlinders (20) Aardbeivlinder* Bosparelmoervlinder Bruin dikkopje Bruine eikenpage* Duinparelmoervlinder Gentiaanblauwtje* Grote parelmoervlinder Grote vos* Grote weerschijnvlinder Iepenpage Kleine heivlinder* Kleine ijsvogelvlinder Kommavlinder* Sleedoornpage* Spiegeldikkopje* Veenbesblauwtje. Sommige vlinders zijn heel bekend: koolwitje, atalanta en dagpauwoog zijn heel makkelijk waar te nemen. Maar wie iets verder kijkt, kan in de directe omgeving al snel meer soorten vinden. In april vliegt bijvoorbeeld al het boomblauwtje, een klein blauw vlindertje. Ook het oranjetipje is heel herkenbaar, het lijkt op een koolwitje met oranje. Nature Today ervaar je beter op je smartphone! Download de Nature Today Go app nu op je smartphone en ga de natuur in! Download in de App Store. Ontdek het op Google Play