Home

Onderduikadressen Friesland

Drie dominees in Sneek speelden daarbij een belangrijke rol. Zij zorgden ieder in hun eigen kerkelijke gemeente voor onderduikadressen. En zo kregen meer dan 80 Joodse kinderen, waarvan de ouders in bijna alle gevallen werden gedeporteerd, onderdak in Súdwest-Fryslân Eerst verbleef hij op twee schuiladressen in Amsterdam, vervolgens in Amersfoort en van daaruit werd hij naar Koog aan de Zaan en Zaandijk gesmokkeld. Om tenslotte in Friesland te belanden, in Ureterp. Daar zat hij tot het einde van de oorlog op drie verschillende onderduikadressen De kaarten kwamen tevoorschijn, nadat de Stichting Sneek 40-45 werd gevraagd of zij nog onderduikadressen wisten. Zij wisten dat de kaarten in Burgwerd waren veiliggesteld. Volgens Kuipers geeft het aan dat er nog veel materiaal uit de oorlog bij mensen thuis ligt. Hij hoopt dan ook dat mensen blijven zoeken of er hier en daar nog zaken liggen

Documentaire drieluik: Ondergedoken in Fryslân - Frieslan

 1. Krijn is een durfal en zal op zijn beurt samen met Esmée van Eeghen in Leeuwarden en de kop van Friesland veel Joodse kinderen onderbrengen, naar schatting zo'n 100.Ook legt Meerburg contact met Sjoerd Wiersma en Uilke Boonstra in Joure die eveneens veel Joden helpen aan een onderduikadres
 2. ste op. Meer dan vierhonderd kinderen zijn door deze vier groepen gered
 3. opbouw verzet in Friesland Al in november 1940 werd de jacht op Reeskamp zo bedreigend dat hij uitweek naar Friesland. Daar hielp de burgemeester van Wymbritseradeel van Haersma Buma hem met het vinden van onderduikadressen
 4. ente plek in. Het is niet alleen de eerste regio waar kinderen naartoe gaan, Friesland neemt ook het grootste aantal op
 5. Slaapzaal van de Crèche aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam tegenover de Hollandsche Schouwburg, circa 1942. Van hieruit werden kinderen gesmokkeld naar onderduikadressen. FOTO BEELDBANK WO2 NIO
 6. Zij zorgde voor zowel onderduikadressen als bonkaarten, nodig voor de voeding van de onderduikers. Deze kaarten kwamen vaak van de Landelijke Knokploegen (LKP), de gewapende afdeling van de LO. De LO organiseerde zelfs onderduikbeurzen, waar het aanbod en de vraag werden verdeeld

Hooguit 10 procent werd weggesmokkeld naar onderduikadressen, onder meer in Friesland. Salo Muller (83) uit Amsterdam was een van die kinderen Er waren vier studentengroepen in Amsterdam die met toestemming van de ouders, de kinderen naar onderduikadressen in Friesland smokkelden. Zo vond Louis Godschalk veilig onderdak bij een gereformeerd Fries gezin in de buurt van Sneek De elfjarige David van Huiden kon onderduiken in Friesland. Zijn familie is vermoord in Sobibor. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verloor David van Huiden zijn zus, moeder en stiefvader in Sobibor. De elfjarige David wist te ontsnappen aan de razzia's in Amsterdam en werd door het verzet geholpen aan onderduikadressen in Friesland

Altijd Oorlog Ondergedoken in Fryslâ

Dochter geallieerde luchtmachtsoldaat bezoekt onderduikadressen in Fryslân Jan Pieter Dykstra Op zondag 19 juni mocht deze krant getuige zijn van het bezoek dat mevrouw Maaike Louise Mineer uit Milford, Amerika, bracht aan het onderduikadres van haar vader - boordschutter van een op 8 maart 1944 bij Earnewâld gestrande Liberator - op de boerderij van de familie Bokma aan de Ursuladyk in It. Mondkapje verplicht op Friesland College (2020) lieten een kille en zakelijke houding zien tegenover Joodse huiseigenaren die terugkeerden uit de kampen en onderduikadressen Ens, Bouwe van. Bouwe van Ens, (Was veehouder te Nieuwehorne) geboren op 23 maart 1893 te Slijkenburg, overleden 12 april 1945 te Spitsendijk, zoon van Meine van Ens en Wobbegje Pijlman. Gehuwd met Aaltje van Veen. Hij had in de tweede wereldoorlog een werkzaam aandeel in het verzet. In het boekwerk Friesland Annis domini 1940-1945 van de hand.

In Onder de klok schetst Flim op basis van honderden gesprekken met verzetsstrijders en onderduikers een nagenoeg compleet beeld van hoe het kinderwerk (verzetsstrijders die Joodse kinderen vanuit Amsterdam via Utrecht wegsluisden naar onderduikadressen in o.a. Friesland, Twente, Drente, Brabant en Limburg) plaatsvond Tijdens de bezetting werkte Lever onder de schuilnaam 'Jan de Boer' in de illegaliteit. De verzetsgroep Lever bestond uit onder anderen vader, twee zoons en dochter Meta Lever. De groep verspreidde illegale bladen en haalde joodse landgenoten uit de grote steden en bracht hen in Friesland naar onderduikadressen Meerburg genoot na de oorlog bekendheid als oprichter van bioscoop Kriterion in Amsterdam en als gevierd producent. Van Dijk beschrijft hoe de groep Meerburg rond de vijfh onderd Joodse kinderen redde dankzij vooral het moedige werk van de vrouwelijke leden, hoe de vrouwen de kinderen vervoerden naar onderduikadressen in Friesland en Limburg

De andere bemanningsleden zijn door de Friese ondergrondse over heel Friesland verspreid en ondergebracht bij meerdere onderduikadressen. Twee piloten, staff/sergeant William E. Mineer en technical/sergeant, radio-operator Stanley F. Stanczkiewicz, waren eerst ondergedoken in een woonboot in de naaste omgeving van Drachten Dat zegt PvdA-wethouder Karel Helder van Wûnseradiel. De aanbiedingen met onderduikadressen komen uit Friesland en Noord-Holland. Volgens Wietse Potijk uit Gorredijk, die drie jaar geleden het Steunpunt Friesland Vluchtelingenhulp oprichtte, zijn al zeven asielzoekersgezinnen in Friesland ondergedoken Ype Schaaf: Laarzen op de Lange Pijp. Leeuwarden in de Tweede Wereldoorlog; 416 blz., Van Wijnen, Franeker, 1994, fl.45,-De eerste druk van het boek is a

Unieke vondst: de onderduikadministratie van Sneek - Frieslan

Friesland - de terugkeer van de ondergedoken Joodse

 1. Uit de lange lijst van onderduikadressen in Gelderland, Overijssel, Groningen en Friesland die Keijser naliet, blijkt dat ze diverse malen bij Nederlands Hervormde pastorieën waren ondergedoken en in Amsterdam twee keer verbleven bij de graficus en verzetsstrijder Dick Elffers (1868-1941) op de Oudezijds Achterburgwal en drie keer bij fotograaf en verzetsstrijder Cas Oorthuys (1908-1975) in.
 2. De andere bemanningsleden zijn door de Friese ondergrondse over heel Friesland verspreid in meerdere onderduikadressen. Twee piloten, Mineer en Stanley Stanczkiewicz zaten eerst ondergedoken in een woonboot in de naaste omgeving van Drachten, Van daaruit is Stanczkiewicz bij de familie Wind in Oudega ondergebracht en later bij een tweetal veehouders in It Heidenskip waar Mineer ook bleek te zijn
 3. ENGWIERUM - Tresoar heeft zondagmiddag een 8mm-film naar buiten gebracht met daarin zeldzame beelden van een Joods meisje tijdens haar onderduikperiode in Fryslân. De filmbeelden zijn in 1944 gemaakt door Frans Kloosterman uit Engwierum. Samen met zijn vrouw Geeske Cordel zorgde hij ervoor dat het meisje, Lea, bij hen kon onderduiken. De beelden zijn zondagmiddag [
 4. Vanaf begin 1943 ging de groep zelf op zoek naar onderduikadressen in Friesland en Noord-Limburg. Met hulp van predikant W. Mesdag, kapelaan G.M. Jansen, Pieter Wijbenga en Krijn van den Helm vond zij in Friesland een grote hoeveelheid adressen, in het Noord-Limburgse Tienray konden Hanna Van de Voort en Nico Dohmen een flink aantal kinderen laten onderduiken
 5. Aan Laurien, Joey, Natsumi en Eppo in de Amsterdamse Rivierenbuurt vertelt Salo Muller zijn aangrijpende oorlogsverhaal. Over onderduiken zonder ouders en ook over de Dongeschool. Als kind zat hij, net als de kinderen, op deze school in de Amsterdamse Rivierenbuurt. Het gesprek gaat via Skype; elkaar ontmoeten kan jammer genoeg niet in deze coronatijd

In het voorjaar van 1944 krijgt ds. Jacob van Rootselaar uit Wanswerd in Friesland een beroep naar Oosterwolde. Hij neemt het aan en gaat met zijn gezin in de pastorie op Groote Woldweg 31 wonen. Wat niemand weet is, dat hij ook het joods echtpaar Josephson meebrengt. Ze zijn bij hem ondergedoken n Van daaruit werden ruim 104.000 joodse mannen, vrouwen en kinderen gedeporteerd naar concentratie- en vernietigingskampen in Duitsland en Polen. Veel Nederlandse joden kozen ervoor de Duitse onderdrukking te ontlopen en onder te duiken. Met gevaar voor eigen leven en familie waren West-Friese redders op zoek naar betrouwbare onderduikadressen Zeker honderd Joodse kinderen weet hij op onderduikadressen in de Zaanstreek en in Friesland onder te brengen. Willem en zijn echtgenote Aaftje Brinkman-Groot hadden ook een onderduikster in huis, worden verraden. Op 26 augustus 1943 kregen ze te maken met een inval in hun woning aan de Westzijde 1 Via zijn nicht Mia Coelingh ging Meerburg op zoek naar onderduikadressen in Friesland. Ook de Friese knokploegen waren bereid adressen te leveren, zodra zij hoorden dat Meerburg op zoek was. Friesland was echter niet de enige provincie waar Piet kinderen wilde onderbrengen. Hij had ook belangstelling voor Limburg Ongeveer 600 kinderen zijn door het verzet uit de crèche gesmokkeld naar onderduikadressen in Friesland en Limburg. Net op tijd Volgens de gegevens zou de wandeling in ¾ uur te lopen zijn maar hoe men dat berekend heeft.? Vast per e-bike, want na een half uur is al duidelijk dat we dat niet gaan redden binnen de tijd

Video: Verzetsgroepen - Verzetsmuseu

De ommekeer in Fryslân: De Melkstaking. Het was het keerpunt in het Friese oorlogsleven: De Melkstaking van 1943. De houding van de mensen tegenover de Duitsers zou na de staking nooit meer hetzelfde zijn. De staking in Fryslân begon op 30 april 1943, als reactie op de bekendmaking dat Nederlandse militairen die in mei 1940 waren vrijgelaten. Voor de oorlog verhuisden zij vanuit Utrecht naar Friesland. Arnold en Joke overleefden net als hun drie kinderen de oorlog, door verblijf op tal van onderduikadressen in Friesland en dank zij de hulp van velen. Arnold en Joke hadden voor de oorlog al twee kinderen, die afzonderlijk moesten onderduiken Vanuit hun onderduikadressen schrijven Thea en Wolfgang elkaar veel brieven. Eind 1943 zien ze elkaar weer als Thea vanuit Friesland, waar ze het niet langer kan uithouden, naar Amsterdam gaat. Op het onderduikadres van Wolfgang hebben ze nog zeven gelukkige dagen samen. Tot hun adres wordt verraden en ze beiden worden afgevoerd naar Westerbork

opbouw verzet in Friesland - gareeskamp

Kort voor een grote razzia loodste een vriend hem via allerlei onderduikadressen naar Appelscha, Friesland. Hij overleefde en kwam in contact met Friezen, die wilden dat hij na de oorlog bij. Unieke filmbeelden van ondergedoken Lea openbaar gemaakt: een bijzonder oorlogsdocument. Uit de film met het ondergedoken Joodse meisje Lea Cohen (links, in donker jurkje met witte bies). Beeld. Omdat hij het als zijn christenplicht zag om mensen in nood te helpen, besloot Veenstra, die toen begin twintig was, Joden te helpen. Hij legde zich toe op het zoeken van onderduikadressen in Friesland. Dat bleek niet eenvoudig te zijn. Ik heb heel wat moeten afpraten om met name kinderen te herbergen Meijer Lisser was een zoon van Alexander Lisser en Vogeltje Cohen.Hij trouwde in Amsterdam op 3 Juni 1936 met Margaretha Bloemendaal uit Leeuwarden. Zij overleefde de oorlog. Samen met zijn moeder en zijn zus Margaretha werd hij op hun onderduikadres in Haarlem opgepakt. Meijer had nog een broer Marcus, die de oorlog óók niet heeft overleefd..

Dat Zeist aardig wat historie kent als het aankomt op Joodse onderduikadressen in de Tweede Wereldoorlog, is bekend. Maar dat zij tijdens het schrijven van hun boek over de Jodenvervolging zouden. Openluchtexpositie over Joodse onderduikkinderen geopend. Geplaats door bevrijdingsfestival. Een serie levensgrote portretten van Joodse onderduikkinderen zijn vanaf vandaag twee maanden te zien in het Friese landschap. De kinderfoto's staan op veertien verschillende locaties waar de kinderen ooit in de Tweede Wereldoorlog zaten ondergedoken

De Smokkel - De Terugkeer van de Joodse Kindere

 1. En tóch is hun vrijheid dichtbij: op deze dag vindt namelijk een beroemde bevrijdingsactie plaats, uitgevoerd door de Knokploegen, het gewapend verzet in Friesland. Zonder een schot te lossen bevrijden de Knokploegen 50 gevangenen, die haastig worden ondergebracht bij verschillende onderduikadressen
 2. Een jaar later ging het al om veel meer: voedselbonnen regelen voor onderduikers en (Joodse) vluchtelingen aan onderduikadressen helpen. In april 1943 moest hij Friesland achter zich laten en verhuisde hij naar Amsterdam. Zijn werk richtte zich op de illegale Trouw en de Raad van Verzet
 3. 23-04-2021 -. Tresoar heeft vanmiddag een 8mm-film naar buiten gebracht met daarin zeldzame beelden van een Joods meisje tijdens haar onderduikperiode in Fryslân. De filmbeelden zijn in 1944 gemaakt door Frans Kloosterman uit Engwierum. Samen met zijn vrouw Geeske Cordel zorgde hij ervoor dat het meisje, Lea, bij hen kon onderduiken
 4. Kind in Oldenzaal. Sinds maart 1913 woonde de familie Süskind met hun drie zoons Walter, Karl en Alfred in Oldenzaal. Ze woonden korte tijd aan de Denekamperstraat 17 en daarna aan de Kerkstraat 22. Ze woonden eerder in Lüdenscheid en Unna. In december 1915 vertrokken ze naar het Duitse Giessen. Zijn vader Heijman overleed in 1931 in Giessen
 5. ee, hetzij de kapelaan of pastoor, zijn medewerking toezegde en de gelovigen aanspoorden te helpen. In Friesland had Meerburg begin 1943 geluk: in en rond Sneek konden zo'n zestig tot tachtig kinderen worden ondergebracht
 6. De Duitsers beloonden de mensen die onderduikadressen aan hen doorgaven met 7,50 gulden. Dat was veel geld in die tijd. Ik was nog jong, bang en huilde veel. Koog aan de Zaan en een paar boerderijen in Friesland. Daar sliep ik in een bedstee die 's nachts en als er bezoek kwam op slot ging

Bronnen ooggetuigen: - Gezocht onze kinderen Flipje (9 jaar) en Elsje (6 jaar) - Arnhems Dagblad - 08/06/1945 - Lijst van opgedoken kinderen in Friesland, waarvan de ouders worden gezocht. Süskind, Walter. Geboren 29-10-1906 te Lüdenscheid, Duitsland. Overleden 28-02-1945 te Midden-Europa - 38 jaar. Z.v. Heijman Süskind, koopman, en Frieda Kessler. Gehuwd in 1930 met Johanna Natt. Sinds maart 1913 woonde de familie Süskind met hun drie zoons Walter, Karl en Alfred in Oldenzaal. Ze woonden korte tijd aan de Denekamperstraat. De Vries legt aan de scholieren uit hoe het gezin in Friesland terechtkwam, waar veel joden in de oorlog zaten ondergedoken. Hij laat een kaart van het Friese platteland zien met zijn drie onderduikadressen. Dat hij juist in Friesland zo is geholpen, is geen toeval, houdt hij de klas voor

Felle strijd om Joodse - Nieuws uit Frieslan

Een verhaal met een staart (je) Tijdens Open Joodse Huizen 2021 vertelde Mirjam Schwarz uit Winterwijk het verhaal van haar familie, over de joodse gemeenschap in Winterswijk en in het bijzonder over haar tante Thea Windmuller, het jongste zusje van haar moeder. Ruim tien jaar geleden vond ze op de zolder van haar ouders tientallen brieven. Ook daar kwam haar acteertalent van pas. Baby's werden, verstopt in een tas of mand, de crèche uit gesmokkeld en door het verzet ondergebracht op onderduikadressen in Limburg, Friesland en Drenthe Piet ging ook actief op zoek naar onderduikadressen in de provincie, met name in Friesland en Limburg, waar hij ruim honderd kinderen heeft onder kunnen brengen. Piet Meerburg is lang verguisd geweest, niet door de burgers en de mensen die hij hielp,. Hiervandaan gingen ze in een tas, mand of rugzak naar buiten en werden per tram en trein naar Limburg, Drenthe en Friesland gebracht waar het verzet onderduikadressen regelde. Gedurende de achttien maanden dat Walter de Schouwburg beheerde, moet hij met behulp van een aantal verzetsgroepen zeker 600 kinderen en ook een aantal volwassenen gered hebben van deportatie

Hiervandaan gingen ze in een tas, mand of rugzak naar buiten en werden per tram en trein naar Limburg, Drenthe en Friesland gebracht waar het verzet onderduikadressen regelde. Gedurende de achttien maanden dat Walter de schouwburg beheerde, moet hij met behulp van een aantal verzetsgroepen zeker 600 kinderen en ook een aantal volwassenen gered hebben van deportatie Louisa, de muziekdocente van Levie, hielp het jonge stel met het vluchten naar de polder. Louisa en mevrouw van Dullemen maakten deel uit van het kunstenaarsverzet en hielpen vaker met het overbrengen van Joodse kinderen naar onderduikadressen in Friesland via de Lemmerboot, een vervoersverbinding over het IJsselmeer van Amsterdam naar Lemmer Catrinus regelde onderduikadressen, voedsel, geld, persoonsbewijzen. Hij vroeg aan mensen een taak op zich te nemen, wetende dat zij maar ook hijzelf hierdoor gevaar liepen, het risico op verraad of anderszins tegen de lamp lopen lag altijd op de loer. Douma reisde naar Friesland, Zaandam, Hilversum en, naar blijkt ui De 154 ordners omvatten het hele leven van Jan Eikema, van zijn eerste levensjaren tot zijn dood in 1975. Daarnaast is er wat archiefmateriaal van diens tweede vrouw Ankie Lamérus-Remelink en van zijn dochter Hanneke Eikema. Ook de laatste was betrokken bij het verzet en vervoerde aanvankelijk joodse kinderen naar onderduikadressen in Friesland Duizenden Joodse kinderen wachtten tussen oktober 1942 en september 1943 in de crèche tegenover de Hollandsche Schouwburg in Amsterdam op hun deportatie naar de concentratie- en vernietigingskampen. Hooguit 10 procent werd gered, in de achtertuin over de schutting getild en weggesmokkeld naar onderduikadressen, onder meer in Fryslân

Ongehuwd. Gereedschapsmaker. Lid verzet. In Baarn en omgeving hield Visee zich vooral bezig met de verzorging van huisvesting voor onderduikers. Toen de grond hem in zijn woonplaats te heet onder de voeten werd, week hij uit naar Friesland. Volgens de site groenegraf.nl zocht hij hier onder meer onderduikadressen Mia Lezer heeft inderdaad ondergedoken gezeten en de oorlog overleefd. Samen met haar broertje Flip, haar moeder Klara van Kleef en haar vader Jozef Lezer heeft ze in de oorlog eerst meerdere onderduikadressen gehad in Friesland. In juli 1943 ontfermden Albert en Arend Oosting (vader en zoon) zich over het gezin Gerrit Willem Navis. In 'Sunny Home', het huis aan de Lageweg 47 in Burgum, woonde tijdens de oorlog de rijksontvanger G.W. Navis met zijn gezin. het huis was het centrum van het illegale werk in Tytjerkstradiel en omgeving Aäron de Lange duikt op 7 november 1942 onder in het Nunspeetse buurtschap Hoge Bijssel. De Lange is opgegroeid in Elburg en werkt als manufacturier, postbesteller en huidenzouter. Hij trouwt op 12 mei 1942 met de Zwolse Clara van Zuiden. Het paar vestigt zich in Amsterdam. In het persoonsbewi

Met een goederentrein ontsnapte Peter uit Berlijn door er

Onderduiken (Tweede Wereldoorlog) - Wikipedi

Op acht onderduikadressen heeft hij gezeten, in Noord-Holland en Friesland. Met zijn Friese onderduikouders 'omke en beppe' in Ureterp bij wie hij anderhalf jaar ondergedoken zat, hield hij tot. Verraad. De Duitsers kwamen door verraad achter het bestaan van 'Het Hol'. In de nacht van 13 op 14 oktober 1944 vertrokken zo'n zestig SS'ers en SD'ers vanuit Deventer naar Harfsen. Het wemelde van onderduikers tussen Laren en Harfsen en de Duitsers wilden daar een eind aan maken. Ze gingen eerst naar de boerderij van Slagman 13 september 1891 (Kolderwolde (Friesland)) Overlijdensdatum: 16 augustus 1944 (Koudum) Biografie. Woonde in Koudum. Zoon van Johannes van der Wal en Froukje Steigenga. Gehuwd met Ymkje Hoekema (zoon Johannes). Notarisklerk. Nederlands Hervormd. Lid verzet, behorend tot de LO en KP. Hij hield zich met huisvesting bezig Blokhuispoort anno 2019 (Foto: Historiek) Hulp van binnenuit. De bevrijdingsoperatie in Leeuwarden was echter zeer risicovol. Niet ver van het op zichzelf al goed bewaakte Huis van Bewaring bevond zich namelijk een Duits bureau waar medewerkers van de SD en Ordnungspolizei verbleven. Zodra alarm geslagen werd konden de hier aanwezige Duitsers in relatieve korte tijd ter plekke zijn

Provincies: Friesland, Drenthe en Overijssel; Bestel hier de wandelgids; Kijk op de website van Wandelnet voor GPX-bestanden en routewijzigingen; Ik loop het Friese Woudenpad in de lente van 2021. Lees op deze pagina mijn wandelverslagen. LAW 1-2 Pionierspad (onderdeel Diagonaalpad) Het tweede deel van het Diagonaalpad is het Pionierspad Families schakelen de SD in. Met het verraad van Jannie de Boer, waardoor Bert Snijder en Klaas de Boer het leven verloren, was het verraad na de verdwijning van NSB-burgemeester Van Baak en zijn Edamse adjudant Jan de Boer nog niet ten einde. Ook een aantal Edammer familieleden van Jan de Boer alsmede de echtgenote van Van Baak lieten zich.

In Amsterdam en Amersfoort heette ik nog gewoon Salo. In Friesland noemde ze me Jaap. Maar omdat ik zo klein was en stotterde, werd ik Japje genoemd. Japje Mulder. Dat moest ik heel goed onthouden. Bij mijn onderduikadressen kwam ik bij vreemde mensen thuis en mocht niet naar buiten of me laten zien. Ik was bang en verveelde me Willem bracht zeker honderd joodse kinderen onder op onderduikadressen in de Zaanstreek en Friesland. Verdeling In de loop van 1943 dook het Amsterdamse gezin Van Dam tenslotte en gedeeltelijk onder bij Jacob ('Jaap') Brinkman (Assendelft, 15-6-1899 - Assendelft, 23-6-1968) en zijn (tweede) vrouw Huiberdina van den Berge (10-3-1916 - 18-10-1977) A.C. de Graaf. A de Graaf als karteerder in de nieuwe polder. Foto: familie archief. Adriaan Cornelis, (Adrie) de Graaf is geboren op 28-04-1902 in Hoofddorp Haarlemmermeer. Zoon van Jacob de Graaf en Arida. Groenenberg. Adrie was het vijfde kind van de acht. Hij trouwde op 21-10-1931 op 28 jarige leeftijd met Lena Reijns 24 jaar oud en. Friesland stond destijds bekend vanwege de sterke invloed die vrouwen hadden op de bedrijfsvoering van het boerenbedrijf en de handel. onderduikadressen en vluchtroutes. Zigzag staat in de vijver van de Prinsentuin. Het beeld is gemaakt door Eja Siepman van den Berg in 1996 West-Friesland werd bezet gebied. Hoe gebeten de nazi's op het communisme waren bleek na de Duitse inval. Er ontstond al snel een samenwerking met gereformeerden in het dorp, een verzetsgroep van 30-40 mensen zorgde voor onderduikadressen, distributiebonnen en voedsel voor onderduikers

Hoe Salo Muller (83) als kind in de - Nieuws uit Frieslan

Hulp van studenten aan joodse kinderen, 1942-1945. Inleiding. In de periode 1942-1945 doken in Nederland naar schatting 3500 joodse kinderen onder om aan deportatie te ontsnappen. De meesten konden een onderduikadres vinden met behulp van niet-joodse kennissen van hun ouders. Een groot deel, ongeveer 1100 joodse kinderen, kwam op duikadressen. Friesland in verzet 40-45, een productie van het Neerlandsch Verzetsmonument Als initiator en producent van Stichting Neerlandsch Verzetsmonument (S.N.V.) doe ik inmiddels doorlopend onderzoek naar zo'n 40.000 verzetsstrijders In totaal had Nederland op het hoogtepunt van de onderduik eind september 1944, na de Spoorwegstaking, ruim 350.000 onderduikers - naar alle waarschijnlijkheid binnen bezet Europa een absoluut recordpercentage.Na de April-meistakingen in 1943 lag dit aantal in ieder geval al rond de 300.000 personen.. Aanvankelijk doken vooral Joden onder, zoals de familie Frank met hun dochter Anne Frank In de omgeving van Gorredijk waren net als elders in Friesland veel onderduikadressen. Tijdens de bezetting werden in de omgeving ook een aantal geallieerde vliegtuigen neergeschoten, waarvan een bemanning van zes personen van een Engelse Vickers Wellington bommenwerper begraven ligt op het plaatselijke kerkhof Zij verspreidde het illegale blad Spartacus in West-Friesland, onderhield contacten met Friesland en zorgde voor vervalste persoonsbewijzen en onderduikadressen. Na verraad werd de hele groep in februari en maart 1942 opgerold. Ook De Haan-Zwagerman werd gearresteerd

Gorredijk - WikipediaDen Helder staat met herdenkingsstenen stil bij vermoorde

De bizarre familiegeschiedenis van Louis Godschalk - Jij&Wi

Hij zocht voor hem naar onderduikadressen en bezorgde distributiebescheiden en valse persoonsbewijzen. Daarnaast verspreidde Rondaan het illegale blad Vrij Nederland en anti-Duitse pamfletten. Ook was hij betrokken bij het stencilen en in Noordwest-Friesland verspreiden van het illegale blad Voor God en den Koning Laatste oorlogswinter werd drama voor frontstad Roermond. De NOS zendt vanavond de documentaire 'De oorlogswinter van Roermond' uit, direct aansluitend op de Nationale Dodenherdenking, 20.25- 20. Deze onafhankelijke vrouw zag in 1942 dat haar Joodse vrienden en hun gezinnen steeds verder in het nauw kwamen. Ze besloot hen te helpen met het vinden van onderduikadressen. Onder de schuilnaam 'Tante Zus' bouwde ze een netwerk op van onderduikadressen door heel Nederland. Ook vervalste zij persoonsbewijzen en bonkaarten

Het Sobibor-proces voerden we als eerbetoon aan onze

De portretten zijn vrij toegankelijk te bezichtigen op de voormalige onderduikadressen en in buurten, dorpen en steden waar de onderduikkinderen de oorlog doorbrachten, naast Sneek ook in Joure, Leeuwarden, Bolsward Agenda Groot Fryslân. za 03 juli Bontebok Floralia Bontebok - Foot-festival. za 03 juli Ryptsjerk Landelijke. SPITTEN VOOR DE VIJAND. Het oorlogsdagboek van zijn opa was voor schrijver Erik Dijkstra aanleiding om onderzoek te doen naar een vergeten strafkamp in Drenthe. Wat volgde was een reis door de geschiedenis waarin bijzondere ontdekkingen werden gedaan en veel betrokkenen voor het eerst hun verhaal vertelden

friso 2011 week 25 by Hunia Drukkerij - Issuu

Documentaire drieluik: Ondergedoken in Fryslân - 75 Jaar

In 2e wereldoorlog lid van het Verzet. Jan zat in Paesens (Friesland) ondergedoken, waar hij o.a. onderduikadressen zocht. Na een inval van de SD werd hij op de vlucht doodgeschoten Openluchtexpositie over Joodse onderduikkinderen geopend. 02-04-2021. HARLINGEN - Een serie levensgrote portretten van Joodse onderduikkinderen zijn vanaf vandaag twee maanden te zien in het Friese landschap. Burgemeester Jannewietske de Vries en Fred van Vliet openen landschapstentoonstelling fotograaf is Jacob van Essen

Walter Süskind - WikipediaStichting '4 en 5 mei anti-discriminatie comité Enkhuizen'

Staat mijn naam er ook bij - Omrop Fryslâ

Reden voor het Mini Theater Friesland om een toneelstuk te maken over Heerenveen in de periode 1940-1945. Ook in de gemeente Heerenveen waren er veel grote en kleinere helden; mensen die met het geven van een onderduikadres hun nek uitstaken, met groot gevaar voor hun eigen leven; mensen die de koppen bij elkaar staken om in het geheim. Piet Meerburg werd op 1 september 1919 in De Bilt geboren. Hij is na de oorlog enige malen getrouwd en heeft drie kinderen. Al tijdens de oorlog bereidde hij de oprichting van studentenbioscoop Kriterion voor. Daarna maakte hij carriŠre in het film- en toneelbedrijf. Hij werkt in die branche nu samen met zijn zoon Krijn en woont in Amsterdam. . Hij zorgt voor onderduikadressen en brengt velen er persoonlijk naar toe, zelfs naar Friesland. Hij voorziet de onderduikers ook van de benodigde bonkaarten en geld. Iedereen die het nodig heeft, kan op Cor rekenen. Verraad. Het wordt te gevaarlijk om thuis te blijven wonen en Cor duikt onder in Den Haag

Over verzetsstrijders, verraders, onderduikadressen, razzia-verzamelplaatsen en meer. De twee audiowandelingen zijn gratis te beluisteren via diverse podcastapps, waaronder Spotify en Apple Podcasts, of op het podcastkanaal van Atlas Contact. Ze ging hem helpen Joodse kinderen naar Friesland te smokkelen Dokterstitel bood huisarts Gerritsma een zekere bescherming. Huisarts H. Gerritsma voelde zich in de oorlog betrekkelijk beschermd door zijn dokterstitel. 'De bezetter had belang bij een goede volksgezondheid. We waren onmisbaar.'. Een jonge huisarts rijdt op zijn fiets van Sneek naar Sibrandabuorren dat enkele kilometers verderop ligt 75 jaar geleden in het nieuws: Texel viert terugkeer van lokale verzetsheld met groot feest. 24 mei 2020, 13.36 uur · Aangepast 26 mei 2020, 13.53 uur · Door Ron Flen