Home

CAO Netwerkbedrijven loonsverhoging

 1. 4.2 Loonsverhoging Dit is jouw volledig vernieuwde collectieve arbeidsovereenkomst Netwerkbedrijven (cao NWb) die geldt van 1 januari 2020 tot 1 mei 2021. De inhoud van de cao is op veel onderdelen vernieuwd en ook de tekst is volledig herzien. Met deze wijzigingen wordt in ee
 2. CAO NETWERKBEDRIJVEN Via dit document informeren wij u over de elementen van de inlenersbeloning 4.3 Loonsverhoging 4.4 Resultaatafhankelijke beloning of eindejaarsuitkering 4.5 Benefit Budget 4.6 Vervangingstoelage 4.7 Reis- en verblijfskosten 4.8 Faciliteren van een andere werkplek
 3. De CAO partijen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor de netwerkbedrijven met een looptijd van 36 maanden. Het resultaat zal voorgelegd worden aan de achterban. Looptijd. 1 mei 2018 t/m 30 april 2021 . Salaris. dec-2018: bruto € 1.000 eenmalige uitkering 01-01-2019: 3 procent salarisverhogin

Cao Netwerkbedrijven. 1 mei 2018 - 30 april 2021. Nieuwe cao in onderhandeling. Download jouw cao. Arno Reijgersberg. Onderhandelaar cao Netwerkbedrijven. a.reijgersberg@cnv.nl. In de cao netwerkbedrijven staan afspraken over loon, werktijden, arbeidsomstandigheden, vakantie, pensioen en veilig en gezond werken CAO Netwerkbedrijven CAO NWb. Download Onderhandelingsresultaat CAO NWb 2018-2021 > Onderhandelingsresultaat CAO NWb 2018-2021 (28-11-18) Looptijd De looptijd van deze nieuwe cao is 36 maanden: van 1 mei 2018 tot 1 mei 2021. Loonmutaties - 3,00 % loonsverhoging per 1 januari 201 Op 29 en 30 april hebben de netwerkbedrijven intensief en uitgebreid met de vakbonden CNV en FNV onderhandeld over de nieuwe cao NWb. Alleen wat betreft de salarisverhoging is het nog niet gelukt om tot overeenstemming te komen. Partijen wilden er met elkaar graag uitkomen voor 1 mei 2021 (de einddatum van de huidige cao)

CAO Netwerkbedrijven, CAO NWb met nieuws en downloads van CAO-teksten. De CAO Energie houdt per 1 mei 2011 op te bestaan. De CAO Energie is gesplitst in twee aparte CAO's: > CAO Netwerkbedrijven. > CAO PLb (Productie- en Leveringsbedrijven) Nieuws. 17-12-18 Onderhandelingsresultaat CAO NWb 2018-2021 CAO voor de netwerkbedrijven (CAO NWb) Volledige naam sector / CAO. CAO energie Netwerkbedrijven (NWb) Looptijd CAO. 1 mei 2018 t/m 30 april 202 01-01-2022 1.5% Wage increase Eindbod CAO Netwerkbedrijven 2021-2022 01-07-2021 € 350,00 Lump sum Eindbod CAO Netwerkbedrijven 2021-2022 01-01-2021 2.0% Wage increase CAO teks Onderhandelingsresultaat cao Netwerkbedrijven bereikt. Door Ciska de Graaff. Geplaatst. 16 juli 2021, 08:46. Laatst geüpdatet. 16 juli 2021, 10:50. Na een impasse is het gelukt om van het cao-eindbod van de werkgevers, waar CNV-leden al mee hadden ingestemd, een gezamenlijk onderhandelingsresultaat te maken. CNV is blij met dit brede draagvlak

cao netwerkbedrijven akkoord 2018 - 202

CAO Netwerkbedrijven Via dit document informeren wij u over de elementen van de inlenersbeloning (hierna te noemen 4.3 Loonsverhoging 4.4 Resultaatafhankelijke beloning of eindejaarsuitkering 4.5 Benefit budget 4.6 Vervangingstoelage 4.7 Reis- en verblijfskoste Van cao NWb 2018-2021 vanaf 1/1/2020 naar 'vanaf 1/1/2020'. BIJLAGE 4 PROTOCOLAFSPRAKEN. Netwerkbedrijven2018_2021. PROTOCOLAFSPRAKEN50. VOORWOORD. Dit is jouw volledig vernieuwde collectieve arbeidsovereenkomst Netwerkbedrijven (cao NWb) die geldt van 1 januari 2020 tot 1 mei 2021 Onderhandelingsresultaat cao Netwerkbedrijven (NWb) 2018 - 2021 De werkgeversvereniging WENB en de vakorganisaties FNV Publiek Belang en CNV Publieke Diensten hebben op 28 november 2018 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao NWb. De looptijd van de nieuwe cao is 36 maanden, van 1 mei 2018 tot 1 mei 2021 Medewerkers van energie netwerkbedrijven vallen onder de cao Netwerkbedrijven (NWb). Bedrijven die bij deze cao aangesloten zijn, zijn onder andere Alliander, Enexis, Cogas en Stedin

BEDRIJFS-CAO ENEXIS 1. OVER DEZE BEDRIJFS-CAO 1.1 WERKINGSSFEER Enexis, ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en VMHP-N hebben op grond van de CAO Netwerkbedrijven (NWb) de bedrijfs-CAO Enexis overeengekomen. De bedrijfs-CAO maakt onderdeel uit van de CAO NWb. De bijlagen bij deze CAO worden geacht deel uit te maken van de bedrijfs-CAO Enexis 24 april 2020. CAO. Per 1 mei hebben de volgende CAO's een loonsverhoging: Netwerkbedrijven (afsplitsing Energie) Afbouw. Tuinzaadbedrijven. Productie- en Leveringsbedrijven (PLb) (vh Energie) De volgende CAO's zijn Algemeen Verbindend Verklaart: De CAO Verpleeg-,Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidzorg is per 8 april AVV

Netwerkbedrijven Linkedin 60x30px Facebook 50x50px Twitter 48x48px 2.0. INHOUDSOPGAVE 4. Werk en geld 4.1 Salarisregeling 4.2 Leerperiode 4.3 Loonsverhoging 4.4 Resultaatafhankelijke beloning 4.5 Benefit budget 4.6 Vervangingstoelage 4.7 Reis- en verblijfskosten 4.8 Studiekosten CAO NWb - 2 - 3 INHOUDSOPGAVE 1. Over deze cao 1.1 Looptijd 1. De 14.000 werknemers binnen de netwerkbedrijven in de energiesector krijgen de komende twee jaar 4% loonsverhoging, waarvan 3% structureel. Daarover hebben werkgevers en vakbonden vandaag een onderhandelaarsakkoord bereikt. Abvakabo FNV is positief over het akkoord en legt de overeengekomen cao-voorwaarden voor aan de leden CAO. Per 1 juni hebben de volgende CAO's een loonsverhoging: Netwerkbedrijven (afsplitsing Energie) Afbouw. Tuinzaadbedrijven. Productie- en Leveringsbedrijven (PLb) (vh Energie) De volgende CAO's zijn Algemeen Verbindend Verklaart: Architectenbureau is per 25 mei AVV. Particuliere Beveiliging is per 1 juli AVV Netwerkbedrijven: loonsverhoging structureel 1: 0,8% eenmalige - percentage 1: 0,7%. Grolsch Bierbrouwerij Nederland BV: loonsverhoging structureel 2: 0,5%. DS Smith Packaging Barneveld: loonsverhoging structureel 3: 1%. Kindercentra en gastoudersbureaus: loonsverhoging structureel 1: 1%. Aquabus BV: loonsverhoging structureel 4: 1%. Vopak. De werkgeversvereniging WENB begeleidt cao's voor medewerkers in de sectoren energie (netbeheer, transmission system operator en productie/levering), afval & milieu (GEO) en kabel, breedband & telecommunicatie

Cao Netwerkbedrijven CNV Publieke Dienste

Onderhandelingsresultaat CAO NWb 2018-202

CAO wijzigingen per 1 juni 2017 Vanaf heden zullen wij maandelijks de CAO-wijzigingen als nieuwsitem opnemen op de website en in onze nieuwsbrief. Mochten er nog vragen zijn over de CAO-wijzigingen, dan kunt u contact opnemen met Henk-Jan Reef 4.3 Loonsverhoging 22 4.4 Resultaatafhankelijke beloning of eindejaarsuitkering (tot 1 januari 2019) De cao TSO is per 1 mei 2018 als opvolger van de cao NWb 2015-2018 van toepassing op werknemers met 2019 weer toe te treden tot het O&O-Fonds Netwerkbedrijven De cao NWb loopt van 1 mei 2018 tot 1 mei 2021. CAO Tekstrevisie cao Een team van vertegenwoordigers van netwerkbedrijven en vakbonden heeft in 2019 de cao netwerkbedrijven herschreven om de leesbaarheid te vergroten. Per 1 januari 2020 is deze cao met de nieuwe indeling en de aangepaste teksten van kracht geworden. Revisie inhoud cao

CAO Netwerkbedrijven 2018-2021 CAO NW

CAO energiebedrijven 2018 - 202

CAO Goederenvervoer 2021 Meer CAO-akkoorden, nog steeds achterstand 1e CAO afgesloten met 8% vakantiegeld voor ZZP'ers Steeds meer afspraken over thuiswerken als arbeidsvoorwaarde Meer cao-akkoorden, maar achterstand niet ingelopen Meer CAO-akkoorden, maar achterstand niet ingelopen Medewerkers POS hebben recht op cao-loo De cao Energie Netwerkbedrijven laat op zich wachten. In een notendop: De loonsverhoging per 1-1-2021 telt niet mee voor de koopkracht van Gedeeld door Arno Reijgersberg. Dank je wel, bestuur van MFEU, voor deze leuke attentie. Het was zeer prettig samenwerken. Veel succes. Berekening ADV In slechts enkele cao's staat het ADV-percentage vermeld. Als er geen percentage in de inleen-CAO staat, dan wordt het percentage ADV op de CAO voor Uitzendkrachten voorgeschreven wijze berekend: ADV-dagen per jaar / 254 of ADV-uren per jaar / 254 x (Normale Arbeidsduur/5) Deze berekeningswijze is verplicht per 1 april 2018 (ABU) resp. 1 juli 2018 (NBBU) Het akkoord voorziet in een structurele loonsverhoging van 2 procent per oktober. Cao schiet tekort Opschudding arbeidsvoorwaarden voorzitter van het orplatform van netwerkbedrijven,.

Bij het cao-akkoord van de Netwerkbedrijven is een bijlage opgenomen die als titel heeft Investeren in en door mensen Aangezien de premie van de seniorenregeling op 1 januari 2013 is verlaagd met 0,4%, hebben cao-partijen gemeend dat de loonsverhoging van 0,5% nagenoeg geen effect sorteert op de lasten van de werkgever Download de CAO voor Uitzendkrachten 2021 NL: CAO voor Uitzendkrachten (pdf, versie juni 2021) EN: Collective Labour Agreement for Temporary Workers 2021 (version June 2021, pdf) PL: Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2021 (pdf) Download de app. De CAO voor Uitzendkrachten is ook te downloaden als app. Je leest er de complete cao-tekst in het Nederlands, Engels en Pools.

cao-beoordeling Netwerkbedrijven 2015-2018 (pdf - 52kB) Lees voor: cao-beoordeling Netwerkbedrijven 2015-2018 (het pdf-bestand verschijnt in een nieuw venster) Het PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader Dit is jouw collectieve arbeidsovereenkomst Netwerkbedrijven (cao NWb). Een goede cao, inspirerend en kader stellend voor een bedrijfstak waar het 'net' werken is met goede en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. 4.3 Loonsverhoging. Op 1 november 2015 worden de salarissen structureel verhoogd met 0,8% Onderhandelingsresultaat voor eerste cao netwerkbedrijven. cao-verlenging van 1 april 2010 tot 1 april 2011een cao-loonsverhoging van 1% ingaande per 1 januari 2011behoud van maandelijks... Lees verder. 15 februari 2010. Nieuwsbrief biedt onder meer verslag formeel overleg

De pensioenpremie van ABP gaat omhoog in 2021. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen stijgt van 24,9% naar 25,9%. Dat is nodig om de pensioenen verantwoord te financieren. De financiële positie van het fonds laat niet toe dat de pensioenen van de deelnemers verhoogd worden in 2021. Het bestuur van ABP heeft dit, na positief. Met onderstaande berekening kunt u zelf het nettoloon berekenen uit uw bruto salaris. Deze bruto-nettoloon berekening geldt voor 2021 (en 2020).. Let op, gebruik als u een uitkering krijgt: netto uitkering berekenen, of; als u al met pensioen bent netto AOW-, pensioen- of lijfrente-uitkering.; En voor het loonstrookje van een dga: nettoloon dga. Deze bruto-netto berekening berekent wat er. uitzendkrachten en/of uitzendondernemingen in cao's van inleners. Sindsdien heeft AWVN dat document maandelijks bijgewerkt. Die maandelijkse update is gestopt per 1 april 2014. Sindsdien werkt AWVN dit document twee maal per jaar bij. Per 1 oktober en 1 april. Om te bepalen of er uitzendbepalingen aanwezig zijn, doorzoeken we de cao's op de.

'We willen heel graag dat de cao Postbezorgers onder de grote cao PostNL gaat vallen. Wanneer alle postmedewerkers, of dat nu pakketbezorgers, sorteerders of postbezorgers zijn, onder één en dezelfde cao vallen, kunnen we veel meer vakbondsmacht opbouwen.' 'Maar we liggen nog steeds overhoop met PostNL', zegt FNV-bestuurder Ger Deleij Principeakkoord CAO Huisartsenzorg 2019-2020: 6% loonsverhoging. Geplaatst op 30/04/2019, in categorie Algemeen . Publiek Belang en CNV Publieke Diensten hebben op 28 november 2018 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao Netwerkbedrijven

Bereken het benodigde brutoloon uit een gewenst nettoloon. Let op: gebruik onze bruto-nettoloon berekening om te berekenen wat u uitbetaald krijgt van uw brutoloon. Onderstaande berekening berekent het brutoloon dat u moet krijgen om een bepaald nettoloon uitbetaald te krijgen. Deze netto-bruto loon berekening geldt voor 2021 (of 2020) De medewerkers van Alliander die vallen onder de cao Netwerkbedrijven hebben per 1 januari 2016 een structurele loonsverhoging van 1,5% gekregen. Voor de heren Molengraaf en Van Lieshout gold hetzelfde Het gebeurt heel vaak dat cao's met een aantal maanden terugwerkende kracht in werking treden. Da's nu ook zo, maar een veel kortere periode,' vertelt De Vlieger, die naast de UWV-cao, ook de cao's voor de SVB en de Arbodiensten afsluit èn tijdelijk onderhandelaar voor de Netwerkbedrijven is. Voor alle generatie De medewerkers van Alliander die vallen onder de cao Netwerkbedrijven hebben per 1 september 2014 een algemene loonsverhoging gekregen van 1,2%. Het vaste salaris van de leden van de Raad van Bestuur is in 2014 eveneens per 1 september met 1,2% verhoogd

Beoordeling CAO Netwerkbedrijven 2015 - 2018 op fiscale aspecten Geachte heer, In mijn brief van 29 augustus 2013 heb ik de WENb geïnformeerd over de fiscale aspecten van de CAO Netwerkbedrijven zoals deze gold tot1 november 2015. Via internet heb ik kennisgenomen van de CAO Netwerkbedrijven zoals deze geldtvan 1 november 2015 tot 1 mei 2018 Samen in actie. Wij zijn verschilmakers. Een echte beweging. We maken ons hard voor sterke werknemersrechten. Voor fatsoenlijk werk en een goed loon. Voor allemaal. Dat regelen we niet alleen aan de cao-tafel, ook in politiek Den Haag. En dat doen we met, voor en door werkend Nederland

cao-afspraken 2019 datum 8 juni 2020 . Inhoud SAMENVATTING—7 INLEIDING—13 1 Contractloonmutatie in 2019 en 2020. CAO ENB Energie Netwerkbedrijven: netto stijging van 2,29 procent. Dit resulteert in 48 euro. Leraren primair onderwijs: netto stijging van 2,26 procent. Dit resulteert in 48 euro. Bovengenoemde stijgingen gelden wanneer de bruto bedragen ongewijzigd zijn gebleven en gaan uit van de medewerkers of gepensioneerden met een modaal inkomen 1 HANDLEIDING OVERGANGSREGELING NIEUWE BPW LEDEN OP GROND VAN ARTIKEL 2 LID 3 CAO DIERENARTSPRAKTIJKEN. LOGO S bpw cnv publieke zaak vedias abvakabo FNV datum: maart 2010. 2 Handleiding overgangsregeling voor nieuwe BPW leden Inleiding Tijdens de Cao onderhandelingen in het najaar van 2009 hebben Cao partijen, vakbonden en BPW, afspraken gemaakt over de wijze waarop nieuwe BPW leden in een. De hieropvolgende cao, zou dan kunnen beginnen op 1 juli 2020 en in die cao moeten we ook een nieuwe pensioenovereenkomst afsluiten. Een nieuwe pensioenovereenkomst met een ingangsdatum van 1 januari 2021 Cao kleinmetaal kent per 1 maart 2021 een loonsverhoging van 0,93%. We wachten nog even op de loontabellen

Salaris en Arbeidsvoorwaarden Netwerkbedrijven NWb 2018

CAO Energie met nieuws en downloads van CAO-teksten. De CAO Energie houdt per 1 mei 2011 op te bestaan. Dit komt doordat per 1 januari 2011 de CAO gesplitst is in twee aparte CAO's: > CAO Netwerkbedrijven > CAO PLb (Productie- en Leveringsbedrijven) Nieuws 25-04-16 Onderhandelingsakkoord CAO Energie 2015-201 Baksteen CAO 2017-2019 KNB, FNV en CNV Vakmensen onderhan-delden intensief over een nieuwe CAO voor personeel in de baksteenindustrie. Het resultaat, de Baksteen CAO 2017 - 2019, kent een aantrekkelijke loonsverhoging en leidt tot een beter leesbare CAO-tekst. 2 Dat wil immers dat in de nieuwe cao ook een 'Dat maakt de loonsverhoging met deor-platforms van de waterschapen en de netwerkbedrijven in de energiesector over de kansen.

Onderhandelingsresultaat cao Netwerkbedrijven bereikt CNV

Cao onderwijs CNV. De cao hoger beroepsonderwijs Contactpersoon Renilde van Driel (foto) en Christel Hermans r.vandriel@cnv.nl 06-3037 2148 c.hermans@cnv.nl 06-5319 5926 Op deze pagina vind je alle informatie over de arbeidsvoorwaarden in het hoger beroepsonderwijs (HBO).Zo vind je hier de cao. Kijk hier voor het laatste nieuws rondom de cao-onderhandelingen loonsverhoging zelfst. nw. minder gebruikelijk: salaris van de leden van de Raad van Bestuur worden verhoogd met 1,5% hetgeen overeenkomt met de stijging volgens de cao Netwerkbedrijven, zoals deze van toepassing is op de medewerkers van Alliander. alliander.com. alliander.com De vakcentrale FNV zal in de CAO-onderhandelingen maximaal een loonsverhoging vragen van 1,25 procent. De energiebedrijven splitsen in netwerkbedrijven en leveringsbedrijven Volgens FNV bondgenoten loopt de CAO tot 31 maart 2007 en krijgen de 12.000 medewerkers van het chemieconcern in het totaal een loonsverhoging van 3,25 procent. De onderhandelingen waren eerder.

CAO Databas

Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten collective salary increase - Engels-Nederlands woordenboek en zoekmachine voor een miljard Engelse vertalingen Datum publicatie Organisatie Vergaderjaar Vergadernummer Datum vergadering; 12-02-2009: Tweede Kamer der Staten-Generaal: 2008-2009: nr. 38, pagina 3361-338 'Ook zouden bestuurders eenzelfde loonsverhoging als werknemers moeten krijgen, de cao-loonstijging,' aldus Kamerlid John Kerstens (PvdA). 'Zodat duidelijk is dat iedereen het succes van de onderneming bepaalt, niet alleen de top.' Bauke Schram (1993) is sinds april 2016 online redacteur bij Elsevie 27 aug. 2004 CAO DeltaLLoyd. Volgens de nieuwe CAO krijgen de mensen volgend jaar 1,35% loonsverhoging en dit jaar een eenmalige uitkering van 1,25% van hun loon. Wel is afgesproken, dat de helft van deze loonstijging ieder jaar op zal gaan aan een door de mensen zelf betaald deel van de pensioenpremie, tot dat deze 6,67% is Podcasts van onze partners Columns Amerika Podcast Cryptocast Newsroom Den Haag BNR Perestrojkast De Weg naar een Vaccin De Ben Tiggelaar Podcast De Strateeg De.

Energie Netwerkbedrijven (NWb) - Ambtenarensalaris

Een cao spreek je normaal af voor één jaar of twee jaar. Loonsverhoging. Belangrijk struikelblok is de invulling van het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen en de eis van verschillende bonden dat personeel dat tot anderhalf keer modaal verdient, wordt ontzien Netwerkbedrijven stellen de paritaire comités voor grote uitdagingen, want deze zijn gegroeid uit de traditionele sectoren, maar bedrijven zijn niet altijd meer te vatten in sectoren, ze veranderen van sector, werknemers doen dus hetzelfde werk als vroeger, maar ineens gebeurt dit onder andere arbeids- en loonomstandigheden geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. gezin en kinderen. gezondheidsrisico' Den Haag heeft 16,55 procent van de aandelen in handen en is daarmee, na Rotterdam, de tweede aandeelhouder. De waarde van alle aandelen is geschat op 2,5 tot 3 miljard euro. Het idee is dat Den Haag met de opbrengst van de aandelenverkoop, maximaal 500 miljoen, onder andere haar duurzaamheidsplannen kan betalen

Voorpagina. VillaMedia Vaknieuwsarchief. Woe nsdag 30 november 2005. Meer personeelsadvertenties in dagbladen. Het aantal personeelsadvertenties in de Nederlandse kranten is voor het eerst sinds 2000 weer gestegen. In de eerste tien maanden van dit jaar waren de dagbladen goed voor 108.544 personeelsadvertenties cao-fabriek en we hebben hier heel veel belangstelling voor. eigen targets moeten bepalen. Wanneer die behaald zijn, wordt dit beloond met een loonsverhoging. de flexibele basis voor arbeidsovereenkomsten is kiest maar beperkt voor de werkgever met de modernere netwerkbedrijven die werken met dus noodzakelijk Nee dat begrijp ik maar in de cao umc staat ook verwacht gemiddelde van 46 uur, vandaar mijn vraag. Ik heb dit jaar net als vorig jaar ook 180 uur teveel aan uren. [ Bericht 1% gewijzigd door ssebass op 29-11-2013 15:39:56 An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon No category Gasuni

CAO verhogingen per 1 mei - ADVADO B

Leven lang ontwikkelen per 2022 een STAP dichterbij. Iedereen die 18 jaar of ouder is en een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt kan straks subsidie aanvragen voor scholing gericht op eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid Wat gaat er met Rutte gebeuren. De problemen stapelen zich op. Niet alleen of Marc Rutte Jean-Claude Juncker gaat opvolgen als voorzitter van de Europese Commissie, omdat hij daarvoor bekwaam zou zijn, niet omdat Frans Timmermans, namens de Socialisten in het Europees Parlement en Manfred Weber, namens de Christen-Democraten, dat niet zouden zijn, maar omdat hij zo'n charmante onderhandelaar. De VVD-partijvoorzitter zei dat de loonsverhoging in deze tijd niet te Ook moet er een richtlijn komen zodat de beloning van de top voortaan in lijn is met CAO Begin oktober start het Duitse energieconcern RWE met de voorbereidingen van de verkoop van de netwerkbedrijven van zijn Nederlandse dochters Obragas (Helmond.

 • Afvallen tijdens nachtdienst.
 • Yulius Dordrecht.
 • Hermelijn vijanden.
 • Chemisch anker trapleuning.
 • Louisiana orkaan.
 • Beste isolatie.
 • 7 granen ontbijt gezond.
 • Pizarro voetbal.
 • Groepslessen Mechelen.
 • Onderhoud Merbau hout.
 • Tuindecoratie hout.
 • Gevolgen meteorietinslag.
 • Small rose tattoo man.
 • Symbolen op wasmachine.
 • Commanders The 100.
 • Antalya Hotel Lara.
 • Tapas Hengelo.
 • Kleding die kleur afgeeft.
 • Pathé Ballet.
 • Zalm kruiden BBQ.
 • Tang keuken.
 • Golden Taurus Aquapark Resort Zoover.
 • Eraf sommen tot 20.
 • VDAB afgestudeerd.
 • Vliegende Schotel Kasterlee.
 • Apple achtergrond.
 • Openingstijden Messe Frankfurt.
 • Essen traptreden.
 • INTERSPORT sneakers dames.
 • Krachtige nieuwjaarswensen.
 • Direct Search betekenis.
 • Modeontwerpers Nederland.
 • Itoshii Hoofddorp.
 • Raven Steenwijk.
 • Mtb 29 inch tweedehands.
 • Ghost types Phasmophobia.
 • HELLP en hoe verder.
 • Dagje wellness.
 • The Boondocks.
 • Putjes in granieten blad.
 • Beschermvoetjes.