Home

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht

N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht werkt aan de herstructurering en transformatie van werklocaties in de provincie Utrecht Lees meer Lees meer Een aangenaam vestigingsklimaat trekt meer bedrijven naar de provincie. Door middel van herstructurering maken we plaats voor de nieuwe economie Regionale Ontwikkelingsmaatschappij regio Utrecht opgericht Kennisintensieve bedrijvigheid op het Utrecht Science Park Met een nieuw ontwikkelingsfonds van op termijn 50 miljoen euro, wil de regio Utrecht het regionale economische ecosysteem verder versterken door te investeren in de innovatieve sectoren en maatschappelijke opgaven in de regio Utrecht De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij wordt opgezet om de welvaart en het welzijn van de regio blijvend te versterken. Op dit moment is er een sterke behoefte naar groei- en risicokapitaal in de provincie Utrecht. Volgens de provincie bedraagt het financieringsgat tussen vraag en aanbod van kapitaal zo'n 1,6 miljard euro De regionale ontwikkelingsmaatschappij is een onderneming met publieke aandeelhouders, gericht op het versterken van de economie en werkgelegenheid in een regio. Wij zijn een neutrale speler in de regio en hebben geen winstoogmerk Regionale Ontwikkelingsmaatschappij. Utrecht Region is al enige tijd bezig met het opzetten van een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij. Het doel van een 'ROM' is om kansrijke, innovatieve business cases waarvoor de financiering lastig is, mee te helpen tot stand te komen. Het aanbieden van co-financiering is daarbij een belangrijk instrument

Home - NV Ontwikkelingsmaatschappij Utrech

De akte voor de oprichting van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio Utrecht is ondertekend. Met dit ontwikkelingsfonds van 50 miljoen euro, wil de regio Utrecht het regionale economische ecosysteem verder versterken door te investeren in de innovatieve sectoren en maatschappelijke opgaven in de regio Utrecht Utrechtse regionale ontwikkelingsmaatschappij ondersteunt eerst ondernemers en viert dan pas oprichting. Nieuwsbericht | 16-11-2020 | 17:00. De regio Utrecht heeft sinds kort een regionale ontwikkelingsmaatschappij. De oprichting van de ROM Utrecht Region werd vandaag gevierd in het bijzijn van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en.

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij regio Utrecht

Horizon is de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland, die investeerders en ondernemers in deze provincie weet te verbinden. Utrecht. www.nvomu.nl OMU financiert transformatie/herstructurering van werklocaties in de provincie Utrecht. Denk aan kantoorgebouwen of het verduurzamen van bestaand vastgoed Om de economische structuur van de provincie verder te versterken, is in 2020 de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio Utrecht opgericht. De ROM Regio Utrecht investeert in bedrijven en projecten die passen binnen de uitgangspunten van de Regionale Economische Agenda (REA): toekomstbestendige leefomgeving, gezonde mensen, waardevolle digitalisering Om die reden zijn wij een trotse deelnemer aan de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht Region. Deze maatschappelijke investeerder heeft als doel om startups, scale-ups en innovatieve MKB-ers, o.a binnen de sector Health een steuntje in de rug te geven bij de ontwikkeling van veelbelovende innovaties Hieronder op het kaartje zie je welke ROM in jouw regio actief is. Voor informatie over de COL in Noord-Holland kun je contact opnemen via 085-0290721 / colnh@pimnh.nl. Voor informatie over de COL in Utrecht kun je contact opnemen via col@romregioutrecht.nl

Utrecht start Regionale Ontwikkelingsmaatschappi

ROM Utrecht Region opgericht | Utrecht Region

ROM's - De regionale ontwikkelingsmaatschappijen in Nederlan

Reglement Investeringscomité Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Regio Utrecht B.V. (ROM Regio Utrecht) Het Investeringscomité van ROM Regio Utrecht ondersteunt de besluitvorming met betrekking tot nieuwe en/of aanvullende (des-) investeringen voor de fondsen die in beheer van de ROM Regio Utrecht zijn Regionale Ontwikkelingsmaatschappij. Een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) is een samenwerkingsverband tussen het Ministerie van Economische Zaken en de provincie. Het doel van de ROM's is de regionale economie te versterken en daarmee de regio tot een aantrekkelijke vestigingsplek te maken ROM Utrecht Region als investeerder. De ROM Utrecht Region is een maatschappelijk investeerder die toegang tot kapitaal vergroot voor innovatieve bedrijven in de regio. De ROM investeert in de grote transitiesectoren die van belang zijn voor de economie van morgen: digital, health en sustainability

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij - Utrecht Regio

 1. Daarbij kan het team gebruik maken van expertise die aanwezig is bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Regio Utrecht (ROM). Uitvoeringstafels per ambitie De coördinatoren kunnen het initiatief nemen om aanvullende werkgroepen, taskforces of ambitietafels te organiseren, om gericht met een team van overheid, onderwijs en bedrijfsleven aan een ambitie of initiatief te werken
 2. Ondanks Corona kozen 19 buitenlandse bedrijven in 2020 voor regio Utrecht. Nieuwe buitenlandse bedrijven en uitbreiding van reeds gevestigde bedrijven uit het buitenland, levert de regio Utrecht ruim 20 miljoen euro aan investeringen op. Verwacht wordt dat daarmee ruim 575 banen worden gecreëerd
 3. Directiewissel bij Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht. Cees Busscher gaat in verband met pensionering aan het einde van 2019 de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) verlaten. Hij draagt de leiding over aan Frank Hazeleger (49). Busscher is sinds mei 2014 als directeur verantwoordelijk geweest voor de gang van zaken bij OMU
 4. Utrecht - Met de ondertekening van de akte is de oprichting van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio Utrecht een feit. Met dit ontwikkelingsfonds van 50 miljoen euro, wil de regio Utrecht het regionale economische ecosysteem verder versterken door te investeren in de innovatieve sectoren en maatschappelijke opgaven in de regio Utrecht
 5. Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio Utrecht B.V. (ROMU) samen met de gemeenten Utrecht en Amersfoort en de Provincie Utrecht, de Universiteit van Utrecht, het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de Staat der Nederlanden. 2. Op grond van artikel 169 lid 4 gemeentewet haar wensen en bedenkingen kenbaar t

Bas Akkers | Randstad | Trade Developer bij Regionale OntwikkelingsMaatschappij Regio Utrecht | 500+ connecties | Volledig profiel van Bas op LinkedIn en bekijken en connectie make ROM Regio Utrecht opgericht. De akte voor de oprichting van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio Utrecht is ondertekend. Met dit ontwikkelingsfonds van 50 miljoen euro, wil de regio Utrecht het regionale economische ecosysteem verder versterken door te investeren in de innovatieve sectoren en maatschappelijke opgaven in de regio. ROM Regio Utrecht opgericht. 2 juni 2020. De akte voor de oprichting van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio Utrecht is ondertekend. Met dit ontwikkelingsfonds van 50 miljoen euro, wil de regio Utrecht het regionale economische ecosysteem verder versterken door te investeren in de innovatieve sectoren en maatschappelijke opgaven. Utrecht, 18 FEBRUARI 2021 - De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht Region heeft haar eerste investering gedaan. Met deze co-investering stelt de ROM het Utrechtse bedrijf CART-Tech in staat om hun product verder te ontwikkelen en op de markt te brengen

ROM Regio Utrecht opgericht provincie Utrech

U10-gemeenten verlengen de samenwerking met Economic Board Utrecht (EBU) en Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht Region. Ook in coronatijd blijkt deze samenwerking waardevol voor ondernemers in regio Utrecht De akte voor de oprichting van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio Utrecht, waar de gemeente Hilversum onderdeel van uitmaakt, is ondertekend. Met dit ontwikkelingsfonds van 50 miljoen euro, wil de regio Utrecht het regionale economische ecosysteem verder versterken door te investeren in de innovatieve sectoren en maatschappelijke opgaven in de regio Utrecht

16:00 uur - Opening van het eerste ROM Regio Utrecht event. De start van de ROM Regio Utrecht: staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) en Arjan van den Born (ROM Regio Utrecht) spreken over de huidige Corona maatregelen en het belang van een regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Midden-Nederland 2021 is het eerste volledige jaar van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Regio Utrecht (ROM Regio Utrecht) en de Economic Board Utrecht (EBU) nieuwe stijl. De ROM is in mei 2020 formeel opgericht en heeft een vliegende start gehad door de Corona Overbruggingslening (COL)-regeling, gefinancierd door het Rijk, uit te voeren Het SKBN-busje reist in totaal 418 kilometer met als startpunt de SKBN-locatie in Utrecht. Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg OML draagt bij aan de economische ontwikkeling van de regio Midden-Limburg en doet dit in samenwerking met gelieerde partijen,.

Daarnaast stimuleert de tafel de regio om ons als 'economische topregio voor gezond leven in een stedelijke regio' te presenteren. Dit doen we samen met onze partners in de regio en het land, zoals provincie Utrecht, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij, MKB-platforms en anderen. Economische samenwerking: ruimte, profilering en projecte • ROM Utrecht Region is de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Utrecht Horizon Flevoland financiert deze sectoren niet, maar wij denken graag met jou mee over financieringsmogelijkheden bij andere organisaties In de Utrecht Region Economische Corona Alliantie (URECA) werkt een groeiende groep regionale partners samen: VNO-NCW Midden, MKB Nederland-Midden, Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) regio Utrecht, Rabobank Midden Nederland, PWC, DHM Group, StartupUtrecht, Utrechtse gemeenten, gemeente Hilversum, provincie Utrecht, Utrecht Marketing en Economic Board Utrecht

Gaat Utrecht met de ROM haar innovatieve achterstand inhalen?

Utrechtse regionale ontwikkelingsmaatschappij ondersteunt

is voorbereid voor de oprichting van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (hierna: de ROM). Wij voeren deze toets uit in het kader van het businessplan dat is opgesteld voor de ROM en de stukken die daaraan ten grondslag liggen. De vraagstelling voor onze toetsing is o De afgelopen jaren heeft de regio Utrecht de economische samenwerking geïntensiveerd. De oprichting van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) en deze Regionale Economische Agenda zijn concrete resultaten van die samenwerking. De regio richt zich op bedrijven, projecten en alliantie REGIO > De akte voor de oprichting van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio Utrecht is ondertekend.Met dit ontwikkelingsfonds van 50 miljoen euro, wil de regio Utrecht het regionale economische ecosysteem verder versterken door te investeren in de innovatieve sectoren en maatschappelijke opgaven in de regio Utrecht Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM) U kunt als ondernemer krediet krijgen bij een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM). Kijk hoe een ROM werkt en welke er zijn per provincie. Wanneer u als ondernemer op zoek bent naar krediet voor groei of innovatie, bieden provinciale investeringsfondsen mogelijk kansen Rubriek: Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht. artificial intelligence. 20 februari 2021 0. Utrechts bedrijf CART-Tech kan 'GPS voor pacemakers' op de markt brengen. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht Region heeft haar eerste investering gedaan

Steun voor ondernemers

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij. Een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) is een samenwerkingsverband tussen het Ministerie van Economische Zaken en de provincie. Het doel van de ROM's is de regionale economie te versterken en daarmee de regio tot een aantrekkelijke vestigingsplek te maken. Meerdere Nederlandse regio's willen in. Regionale Ontwikkelingsmaatschappij. Om de economische ontwikkeling in de regio Utrecht te ondersteunen wordt de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij opgericht. Hierin werkt de provincie Utrecht samen met gemeenten, universiteiten en het Rijk 16:00 uur - Opening van het eerste ROM Regio Utrecht event De start van de ROM Regio Utrecht: staatssecretaris Mona Keizer (Economische Zaken en Klimaat) en Arjan van den Born (ROM Regio Utrecht) spreken over de huidige Corona maatregelen en het belang van een regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Midden-Nederland Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Regio Utrecht Kernboodschap Met een krachtige Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) in onze regio vergroten we de kans op extra investeringen gericht op maatschappelijke opgaven. Een ROM ondersteunt in het financierbaa Diana Monissen | Almere, Flevoland, Nederland | Voorzitter Raad van Commisarissen at ROM (Regionale Ontwikkelingsmaatschappij) Utrecht | Ervaren bestuurder in de Zorg. | 500+ connecties | Volledig profiel van Diana op LinkedIn en bekijken en connectie make

Elke provincie heeft een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij. Deze ROM's hebben de doelstelling de regionale en lokale economie te versterken. Regioversterking. ROM's hebben de ambitie om de regio tot een aantrekkelijke vestigingsplek te maken. Zo willen diverse regio's in 2021 in de top 20 van de meest innovatieve regio's van Europa staan De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) regio Utrecht is er voor startups, scaleups en het innovatief MKB. De ROM richt zich op ondernemers in Midden Nederland (provincie Utrecht en regio Gooi- en Vechtstreek). Wij investeren in groeiende en innovatieve ondernemingen en wij ondersteunen ondernemers met innovatie en internationalisatie Er is een breed regionaal speelveld van publieke dienstverleners die ondernemers met hun vragen kunnen helpen: de 26 Utrechtse gemeenten, de Kamer van Koophandel, MKB-Nederland Midden, de Economic Board Utrecht, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij regio Utrecht, het samenwerkingsverband Utrecht10 en de Provincie Utrecht

Ontwikkelingsmaatschappij Per Provinci

 1. Sinds kort heeft de regio Utrecht, zoals vele regio's in het land, een regionale ontwikkelingsmaatschappij, genaamd de ROM Regio Utrecht De ROM Regio Utrecht bouwt aan een slimmer, gezonder en groener Midden Nederland. Hun doel? Het versterken van het economisch klimaat en welzijn van de regio Utrecht. Hoe? De ROM Regio Utrecht helpt ondernemers die met [
 2. De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de brief van 20 februari 2020 inzake oprichting van regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) in Utrecht en Flevoland (Kamerstuk 29 697, nr. 84)
 3. ROM UTRECHT REGION DOET EERSTE INVESTERING IN CART-TECH B.V. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht Region heeft haar eerste investering gedaan. Met deze co-investering stelt de ROM het Utrechtse bedrijf CART-Tech in staat om hun product verder te ontwikkelen en op de markt te brengen. Wethouder Klaas Verschuure van de gemeente Utrecht heeft de investering onlangs officieel bezegeld [
 4. Voorgesteld wordt het basisscenario voor een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) in de regio Utrecht vast te stellen. Tevens akkoord te gaan met het aanstellen van een kwartiermaker met als opdracht het opstellen van een businessplan voor een ROM in de regio Utrecht. Normaal deba
 5. Zelf gemaakte samenvatting van het Geografisch Huis, voor tentamen 2. Hoofdstuk 7 t/m 12. samenvatting het geografisch huis h7 h12 h7. nieuwe maatschappelijk
 6. Nederland bleef innoveren in 2020 dankzij Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen. € 400 miljoen kapitaalverstrekkingen aan ruim 1050 bedrijven, 683 innovatieprojecten met een omvang van € 177 miljoen en 157 internationale bedrijven met 5.374 arbeidsplaatsen en € 1,1 miljard aan uitgelokte investeringen
 7. In de provincie Utrecht en 't Gooi (samen de regio Utrecht) is er behoefte aan extra financiering voor het doorgroeien van bedrijven en innovaties.Om daarin de markt aan te vullen, willen de gemeenten Hilversum, Utrecht en Amersfoort en de provincie Utrecht een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) oprichten, net als elders actief is. Daarmee wordt publiek geld apart gezet in een BV om.

U10-gemeenten verlengen de samenwerking met Economic Board Utrecht (EBU) en Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht Region. Ook in coronatijd blijkt deze samenwerking waardevol voor ondernemers in regio Utrecht. Gemeenten zijn bereid ondernemers te ondersteunen; vanuit die bereidheid zet U10 deze samenwerking met EBU/ROM voort tot en.. Een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij, afgekort ROM, is in Nederland een samenwerkingsverband met als aandeelhouders het rijk met als handelend onderdeel het Ministerie van Economische Zaken en de desbetreffende provincies. Geschiedenis. De ROM's werden destijds opgericht om de. In Utrecht zijn niet genoeg banen voor iedereen. Zeker niet nu steeds meer mensen in Utrecht komen wonen. D66 wil daarom meer investeren in de economie van de hele regio. D66 ziet veel mogelijkheden nu de gemeente zich officieel heeft aangesloten bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) De Metropoolregio Amsterdam, de regio Noord-Holland Noord en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) werken samen aan de oprichting van een regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Alliantie Cirkelregio Utrecht Arthur van Schendelstraat 600 3511 MJ Utrecht alliantie@cirkelregio-utrecht.nl 030-256735

Vestigingsklimaat provincie Utrech

 1. Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de oprichting van regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) in Utrecht en Flevoland (Kamerstuk 29697-84) Indiener: L.I. Diks, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaa
 2. ROM Regio Utrecht opgericht De akte voor de oprichting van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio Utrecht is ondertekend. Met dit ontwikkelingsfonds van 50 miljoen euro, wil de regio Utrecht het regionale economische ecosysteem verder versterken door te investeren in de innovatieve sectoren en maatschappelijke opgaven in de regio Utrecht
 3. Uit de RCI 2019 blijkt dat Utrecht haar score op het gebied van innovatie heeft weten te verbeteren ten opzichte van de vorige editie. Om deze positie verder uit te bouwen versterkt de regio de innovatiekracht in het MKB met de oprichting van een regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM)
 4. De regio Utrecht heeft sinds kort een regionale ontwikkelingsmaatschappij: ROM Utrecht Region. Op 16 november sprak ik tijdens het eerste digitale ROM Regio Utrecht event: 'Samen groeien we verder', met staatssecretaris Mona Keijzer en Arjan van den Born (directeur ROM Regio Utrecht)
 5. Sinds kort heeft de regio Utrecht, zoals vele regio's in het land, een regionale ontwikkelingsmaatschappij, genaamd de ROM regio Utrecht. De ROM Regio Utrecht bouwt aan een slimmer, gezonder en groener Midden Nederland
 6. Naast de reguliere instrumenten vanuit de markt, hebben we hiervoor in 2020 de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Regio Utrecht (ROM Regio Utrecht) opgericht. Versterking van het vestigingsklimaat is van belang om te zorgen dat bedrijven kwalitatief en kwantitatief goede ruimtes en omgeving hebben om te ondernemen
#2 – Corona: urgentie en kansen voor innovatie in Zuid

Een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij past nog in een andere trend. Overal zie je het belang van regio's toenemen. De regio's zijn zich op veel plaatsen aan het emanciperen. Het nieuwe kabinet gaat door middel van een beauty contest middelen verdelen over de regio's. De Europese Investeringsbank zoekt partners op regionaal niveau De ondernemer heeft op eigen kracht bij zowel de huisbankier als bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM Utrecht) geprobeerd een financiering te krijgen. In beide gevallen afgewezen. Het ingediende plan was daarbij onvolledig en matig onderbouwd Steunmaatregelen regio Utrecht Innovatieve mkb'ers, startups en scale-ups kunnen een lening aanvragen via de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Regio Utrecht (ROM Utrecht Region). Mkb-ondernemers worden via het project Nu Digitaal geholpen bij versnelde digitalisering van hun bedrijf

Onze eerste investering! - Economic Board Utrech

 1. In Utrecht zijn onder meer Holland Startup, Dutch Game Garden, en Economic Board Utrecht actief. Binnenkort gaat de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) van start
 2. Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied N.V. (RON) De RON is opgezet om de commerciële taken uit te voeren die voortvloeien uit het Masterplan Noordzeekanaalgebied
 3. november 2020 Op 16 november organiseerde de ROM Utrecht (regionale ontwikkelingsmaatschappij) een webinar over de economische toekomstvisie van de regio en de impact van Corona op ondernemers. De ROM richt zich op start-ups en scale-ups. Deze bedrijven kunnen ook via de ROM een Corona overbruggingslening (COL) aanvragen bij Mona Keijzer. De staatssecretaris was samen met Arjan van den Born.
 4. UTRECHT De akte voor de oprichting van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio Utrecht is ondertekend. Met dit ontwikkelingsfonds van 50 miljoen euro, wil de regio Utrecht het regionale economische ecosysteem verder versterken door te investeren in de innovatieve sectoren en maatschappelijke opgaven in de regio Utrecht
 5. In tijden waarin de gemeente financieel al vaak de helpende hand moet bieden en waar er al flinke financiële barsten zitten in de begroting, zoals in het sociaal domein, mag de gemeente Hilversum opnieuw bijspringen. Als onderdeel van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio Utrecht wordt nu van Hilversum verwacht een bedrag met zes nullen over te maken
 6. Regionale Economische Agenda De provincie Utrecht en de gemeenten Amersfoort, Hilversum en Utrecht aangevuld met de Universiteit Utrecht hebben in het voorjaar 2019 besloten een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (RO

Bestuursovereenkomst Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio Utrecht B.V. Essentie / samenvatting: De provincie Utrecht en omstreken, internationaal beter bekend als Utrecht Region (hierna te noemen de regio Utrecht) zet in op versterking van de samenwerking en het instrumentarium voor het regionale economische ecosysteem De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio Utrecht verstrekt op verzoek van het kabinet deze Corona-OverbruggingsLening (COL) voor bedrijven in de provincie Utrecht. Het URECA-loket kan ondersteunen bij een aanvraag 10.Gedeputeerde Staten opdracht te geven om met andere betrokken partijen (Ministerie van Economische Zaken, regio's, gemeenten, ondernemers en vastgoedeigenaren) te verkennen hoe en in welke mate zij in aanvulling op de inzet van de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) extern financieel kunnen bijdragen aan de resterende onrendabele investeringen (gemiddeld € 7,8 - € 3,0 = € 4,8.

Verslag van een schriftelijk overleg over de oprichting van regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) in Utrecht en Flevoland (Kamerstuk 29697-84) - Gebiedsgerichte economische perspectieven en Regionaal Economisch Beleid - Hoofdinhoud. Dit verslag van een schriftelijk overleg is onder nr. 86 toegevoegd aan dossier 29697 - Gebiedsgerichte economische perspectieven en Regionaal Economisch. Steunmaatregelen regio Utrecht startups en scale-ups kunnen een lening aanvragen via de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Regio Utrecht (ROM Utrecht Region). Mkb-ondernemers worden via het project Nu Digitaal geholpen bij versnelde digitalisering van hun bedrijf Wel is er de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) die werkt aan de herstructurering van bedrijventerreinen. Van Mil: 'We onderzoeken daarom of we niet zelf een ontwikkelingsmaatschappij moeten optuigen. Ook in regio's waar zowel een ROM als een economic board is zijn hoeven die twee elkaar niet in de weg te zitten

In de Alliantie wordt nu samengewerkt door Rabobank Utrecht, PWC, DHM Group, StartupUtrecht, VNO-NCW Midden, MKB-Nederland Midden, Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) regio Utrecht (i.o.), gemeenten uit de regio Utrecht, gemeente Hilversum, provincie Utrecht, Utrecht Marketing en Economic Board Utrecht 10-gemeenten verlengen de samenwerking met Economic Board Utrecht (EBU) en Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht Region. Ook in coronatijd blijkt deze samenwerking waardevol voor ondernemers in regio Utrecht. (Foto ter illustratie: economische ontwikkeling) Algemeen Directeur, Regionale OntwikkelingsMaatschappij regio Utrecht Directeur Finance & Control, Kadaster Directeur Finance & Control, SVB + Bemiddelingen kandidaten met andere culturele achtergrond. Lid raad van commissarissen, Regionale OntwikkelingsMaatschappij regio Utrecht 1 Doelstelling en werkwijze N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht 1. Inleiding De provincie Utrecht investeert actief ten behoeve van de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen. Ter ondersteuning aan deze herstructureringsopgave in de provincie Utrecht is per 16 december 2011 een doelgerichte organisatie opgericht: NV Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht, kortweg OMU (gevestigd in.

ROM Regio Utrecht opgericht. Met een nieuw ontwikkelingsfonds van op termijn 50 miljoen euro, wil de regio Utrecht het regionale economische ecosysteem verder versterken door te investeren in de innovatieve sectoren en maatschappelijke opgaven in de regio Utrecht Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Regio Utrecht (485470) Op 21 januari (RIB), 21 augustus (Wethoudersbrief) en 23 september Regiopodium is de Raad geïnformeerd over de uitkomsten van de, mede in opdracht van de gemeente Hilversum, uitgevoerde verkenning naar en het aanstellen van een kwartiermaker voor, een ROM Regio Utrecht (ROMU) In de Utrecht Region Economische Corona Alliantie (URECA) werkt een groeiende groep regionale partners samen: Rabobank Midden Nederland, PWC, DHM Group, StartupUtrecht, VNO-NCW Midden, MKB Nederland-Midden, Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) regio Utrecht, Utrechtse gemeenten, gemeente Hilversum, provincie Utrecht, Utrecht Marketing en Economic Board Utrecht

Utrechts bedrijf CART-Tech kan 'GPS voor pacemakers' op de markt brengen De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht Region heeft haar eerste investering gedaan. Met deze co-investering stelt de ROM het Utrechtse bedrijf CART-Tech in staat om hun product verder te ontwikkelen en op de markt te brengen 1. Besluiten om vanuit de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek voor € 2,5 miljoen deel te nemen in Invest-MRA. 2. Besluiten om vanuit de gemeenschappelijke regeling voor € 2,5 miljoen deel te nemen in de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht 3. De begrotingswijziging Invest-MRA en ROM Utrecht vaststellen. 4 Merk op: Regio Utrecht en Noord-Holland hebben geen eigen regionale ontwikkelingsmaatschappij. Europese subsidieregelingen EU-subsidieregeling H2020 en SME Instrument. Op Urban Energy thema's kan ook Europese subsidie worden aangevraagd in het.

Provincie Utrecht | Stichting Beter ZeistDisneynature presents: Earth vanaf 22 april 2009 in de

Contact - ROM'

De afgelopen jaren heeft de regio Utrecht de economische samenwerking geïntensiveerd. De oprichting van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) en deze nieuwe Regionale Economische Agenda zijn concrete resultaten van die samenwerking. De regio richt zich op bedrijven, projecten en consortia die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijk regionale ontwikkelingsmaatschappij (rom) Om de welvaart en het welzijn van de regio blijvend te versterken heeft de provincie Utrecht, samen met de gemeenten Utrecht, Amersfoort en Hilversum en de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht de opdracht gegeven om een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) op te zetten

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's

In het bijzonder in relatie tot de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) en de Economic Board Utrecht (EBU). Prioriteiten in de werkzaamheden komende periode zijn de ontwikkeling van een regionale ontwikkelmaatschappij (ROM), het re-design van de EBU en het vaststellen en uitvoeren van de regionale economische agenda (REA) met regiogemeenten 4.1 De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Regio Utrecht is in 2020 opgericht. De partners Provincie Utrecht, gemeenten Amersfoort, Utrecht en Hilversum, Universiteit Utrecht, UMCU en Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) werken samen aan het versterken van het regionale ecosysteem

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Regio Utrecht

Regionale Economische Agenda (REA) De ROM gaat de komende jaren de Regionale Economische Agenda (REA) uitvoeren. Deze agenda is gericht op de energietransitie, het stimuleren van de circulaire economie, gezondheid, digitalisering en brede welvaart. Onderwerpen die goed aansluiten bij de visie van GroenLinks RIB Verkenning Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Regio Utrecht (26 november 2018) Ruimte voor Ondernemen, actualisatie vestigingsbeleid Visie Werklocaties (2013) Amersfoort - Stad om in te winkelen - nota Detailhandel (2014) Horecanota Amersfoort - Ruimte voor ondernemers (2013) Amersfoort, stad om in te werken, Visie Werklocaties (2011 Op grond van artikel 160 lid 2 Gemeentewet wensen en bedenkingen kenbaar te maken op het voorgenomen besluit van het college tot de oprichting van Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio Utrecht B.V. (ROMU) samen met de gemeenten Utrecht en Amersfoort en de Provincie Utrecht, de Universiteit van Utrecht, het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de Staat der Nederlanden Regio envelop/Regio Deals). De regio Utrecht (Provincie, Regios (Amersfoort en U10), Amersfoort, Utrecht en Gooi en Vechtstreek) heeft in de afgelopen periode concrete stappen gezet om de samenwerking op dit vlak te versterken (Economic Board Utrecht, verkenning Regionale Ontwikkelingsmaatschappij, Regio Deal propositie, etc)

Regionale ontwikkelingsmaatschappij. Een regionale investeringsmaatschappij (ROM) kan helpen die kansen wel te pakken en bedrijven te helpen door er in te investeren. Die investeringen worden gedaan vanuit het werkkapitaal dat de provincie beschikbaar stelt. Andere provincies hebben al zo'n maatschappij In de Alliantie wordt nu samengewerkt door Rabobanken in Midden Nederland, PWC, DHM Group, StartupUtrecht, VNO-NCW Midden, MKB Midden Nederland, Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) regio Utrecht (i.o.), gemeenten uit de regio Utrecht, gemeente Hilversum, provincie Utrecht, Utrecht Marketing en Economic Board Utrecht

Voor de regio Utrecht is ruim 18 miljoen aan leningen toegekend. Het college stelt voor het fondsvermogen van de ROM Regio Utrecht te versterken. Een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij is een samen-werkingsverband tussen het Ministerie van Economische Zaken en de provincie

'Breda geschikte locatie hoofdkantoor na fusie AH enPublicaties van Executive Search bureau Holtrop Ravesloot