Home

Opdracht nature nurture

Nature, nurture : Opdracht - Downloadbaar lesmateriaal

Nature, nurture : Opdracht. Een korte presentatie over het nature-nurture debat. De leerlingen krijgen richtvragen die ze moeten beantwoorden tijdens en na het kijken Opdrachten. In de vorige pagina's kwam je reeds te weten wat het 'nature-nurture' debat inhoud en welke lesdoelen we met deze onderzoeksopdracht nastreven. Via de verschillende subpagina's bij 3. opdrachten wordt de onderzoeksopdracht toegelicht. Je werkt de opdrachten in chronologische volgorde uit Opdracht Nature or Nurture. Opdracht voor het vak Perspectieven op Criminaliteit: Psychologi

Opdracht 1 PSY POC nature-nurture. Opdracht naar aanleiding van de eerste werkgroep van PSY POC. Aan deze opdracht moet worden voldaan om deel te mogen nemen aan het tentamen&period Nature versus nurture, ook wel het aanleg- opvoeding debat genoemd. De vraag die wordt gesteld is: Zijn alle eigenschappen van het individu bepaald door aanleg (genetisch materiaal), of door opvoeding en leefomgeving? Tot op heden is hier geen concreet antwoord op gevonden. Waarschijnlijk gaat dit in de nabije toekomst ook niet gebeuren opdracht nature/nurture. 5. leg uit waarom de overheid denkt waarom er meer jongeren zullen stoppen met roken en drinken als er eenmaal een groepje is gestopt. gebruik daarbij de begrippen identificatie en sociale controle. omdat als er een groep ontstaat dat er vaak groepsdruk komt in de groep. dus al zegt iemand dat je iets moet doen dan doe je.

3. Opdrachten - Nature - nurture deba

Het nature versus Nurture is een debat dat al vele jaren geleden ontstond. De centrale vraag is: Welke van onze eigenschappen zijn aangeboren en welke zijn aangeleerd? En als de eigenschappen aangeleerd zijn, kunnen we ze dan beïnvloeden? Deze vragen krijgen steeds meer antwoorden door het vele onderzoek wat gedaan wordt naar nature en nurture De vraag die vaak wordt gesteld, is of menselijk gedrag is aangeboren of is aangeleerd. In de sociale wetenschappen heeft de tegenstelling tussen 'natuur' en 'cultuur' geleid tot het 'nature-nurturedebat'. Hieronder een aantal voorbeelden. Test jezelf door te raden of het om nature of nurture gaat Het Nature versus Nurture debat is in de psychologie een veel besproken onderwerp. Het nature versus nurture vraagstuk heeft te maken met de vraag of genetische bepalingen ons vormen tot wie we zijn of ons milieu/omgeving dit doet. De genetica (biologie) is de nature kant en de omgeving is de nurture kant

Voor het jaarlijkse festival Into The Great Wide Open is Marjolein Boterenbrood de eerste kunstenaar die een opdracht krijgt voor onderzoek en nieuw werk binnen het nieuwe kunstprogramma van het festival, met als werktitel 'Nature or Nurture' dat in 2021 van start gaat POCpsy - Opdracht Nature or Nurture - 23 september 2016. In de eerste video wordt schrijver Adrian Raine geïnterviewd naar aanleiding van zijn boek over neurobiologische en biosociale oorzaken van gewelddadig gedrag. De kern van de boodschap is dat de structuur van de hersenen onder invloed van allerlei factoren zoals omgeving uiteindelijk het. De leerlingen schrijven een verhandeling over het nature-nurture debat binnen de psychologie aan de hand van deelopdrachten. Bij de werkwijze vinden ze terug hoe ze stap voor stap te werk moeten gaan. De leerlingen werken individueel aan de opdrachten. Evaluatiecriteria voor de taak zijn aan de webquest toegevoegd Nature-nurture- debat: de vraag of eigenschappen van mensen meer worden bepaald door natuur of cultuur. 3.4 Opdracht. Verzin een onderwerp(en) waarbij je verschillende aspecten kan vergelijken, één op micro niveau, één op meso niveau en één op macro niveau. Een voorbeeld Beoordelingsmodel eindopdracht deel B (Praktische opdracht) Sleutelbegrippen zijn verwerkt (totaal 50 punten) Lay out (totaal 30 punten) een achterstand hebben groter dan 50%.De combinatie van 'nature-nurture' maakt dat onze leerlingen over het algemeen veel moeite hebben met vakken als Nederlands en wiskunde

Opdracht 1. Bekijk hieronder het filmpje over Oxana Malaya, een meisje dat werd achtergelaten door haar ouders en werd opgevoed door honden. Maak daarna opdracht 1a t/m c psychopathie psychopathie: een aangeleerde eigenschap of aangeboren handicap? schooljaar liam maddens liam maddens 606 10 liam maddens 606 10 dankwoord eerst e Nature of nurture? Of allebei? Je voedt niet iemand op, opdat deze persoon zich tot een lengte van 1.72 m ontwikkelt. Dat is namelijk niet te beïnvloeden. Maar hoe zit het met gedrag en karakter. -Opdracht bij documentaire 'To walk again'. Doelstelling 2.1: Psychologie-Oefening op criteria van wetenschappelijke kennis-Oefening op doelstellingen van de psychologie. Doelstelling 2.2: Levensloop en ontwikkelen-Oefening op nature-nurture-zelfbepaling.-Oefening op ontwikkelingsdomeinen. Doelstelling 2.3: Het begin van leve Uit literatuuronderzoek werd men niet veel wijzer. De ideologische tegenstelling nature-nurture maakt hier dat suggesties voor succesvolle onderwijsaanpakken soms lijnrecht tegenover elkaar staan. De onderzoekers keken vervolgens naar scholen (vwo, havo en vmbo-t) waar jongens het relatief goed doen

Opdracht 10. Nature-nurture. Lees het krantenbericht. Beantwoord daarna de vragen. Een bonobo, genaamd Kuni, ving in haar verblijf in een Engelse dierentuin op een dag een spreeuw Nature vs. nurture (BBC short doc) Geplaatst 8 okt. 2013 10:13 door Geert Stienissen

Onderzoek in het kader van het nature-nurture debat maakte gaandeweg ook duidelijk dat de invloed van de opvoeding op de ontwikkeling van jonge mensen niet overschat moet worden. Dat inzicht werd kernachtig verwoord door Sandra Scarr, die in 1991 een lezing hield als voorzitter van de Society for Research in Child Development Aan die inleidingen zijn steeds opdrachten en/of een debat gekoppeld. Algemeen doel is om op een goede manier in gesprek te leren gaan over cultuurverschillen. Daarbij horen ook bewustwording en leren formuleren van eigen levensovertuigingen

Lies de Rooij - Nature nurture. Lies de Rooij. Ik maak collages, foto's en installaties. Als ik een opdracht binnen krijg start ik met het schetsen van verschillende ideeën die ik vervolgens voorleg en vanuit daar komt er dan een eindresultaat waar beide partijen hopelijk tevreden mee zullen zijn Nature Nurture. 55 x 70 x 1 cm, © 2014, prijs op aanvraag Ruimtelijk | Installatie

Opdracht nature or nurture - Perspectieven op

 1. Ze kregen opdrachten met dingen die in bijna alle talen hetzelfde zijn, zoals de woordvolgorde. De proefpersonen kregen ook opdrachten met grammatica regels die in theorie wel zouden kunnen kloppen, maar in de praktijk in vrijwel geen enkele taal voorkomen
 2. der expliciet ook te herkennen is in de verschillende stro
 3. 'Brain Matters, nature and nurture' Cerebrale Visuele Inperking (CVI) COS Leuven voor Jeugdgezondheidszorg O.l.v. prof. dr. Els Ortibus Mieke De Strooper, Kristien Jacobs, Eva Janssens
 4. Welkom op betavak.nl. De website met lesmateriaal voor biologie en algemene natuurwetenschappen
 5. Nature & Nurture Wie ben ik Mijn naam is Charissa en zit in het 2de leerjaa r van Socia al Cultureel We rk. Voor de lessen scw moeten we een blog bijhouden over wat we hebben geleerd. Voor deze les hebben we de opdracht gekregen om een test te maken. Dit was The Big Five
 6. der goed cijfer Kelderen van cijfers, ook als ze eenvoudigere opdrachten kregen. Ze presteerden steeds beter! 13. Effectieve feedback? Effectieve feedback zegt waar het fout liep en hoe het beter kan met concrete tips en aanwijzingen.. 14. 2.4 Mindset van de leraar

Waar het misgaat bij veel leerlingen is bij onverwachte opdrachten. Bijvoorbeeld een boekverslag op tijd inleveren. De leerlingen hebben niet het tijdsbesef hoelang ze voor zo'n opdracht nodig hebben en beginnen te laat of de opdracht wordt vergeten. Nature -Nurture . Maak een Gratis Website met JouwWe Je gedrag wordt ook bepaald door nature of nurture.Nature bepaald vaak je uiterlijk en het lichamelijk functioneren, maar ook (in bepaalde mate) de eigenschappen als intelligentie, koppigheid, creativiteit etc. Al vele jaren is er een discussie over de relatie van Nature & Nurture.De vraag of bijvoorbeeld intelligentie wordt bepaald door aanleg kan op verschillende manieren beantwoord worden Nature-nurture-discussie. Zijn individuele kenmerken aangeboren of het gevolg van de opvoeding en de sociale omgeving. Nature: aangeboren aanleg. Nurture: door opvoeding en sociale omgeving. Deze discussie komt in veel wetenschappen naar voren. Bijv. psychologie, filosofie, antropologie, biologie De bekende nature-nurture discussie. Prof.Suzanne C. Segerstrom, heeft tien jaar lang optimisme in al z'n facetten onderzocht en stelde vast dat deze karaktertrek slechts voor 25% genetisch is bepaald en dat we ons enthousiasme wel degelijk kunnen beïnvloeden 2 OPDRACHTEN EXAMENPROGRAMMA FUNCTIE AFBEELDING bronnenmateriaal verwerven en er gegevens uit selecteren van een afbeelding voor een gegeven vraag Informatievaardigheden: de betrouwbaarheid en validiteit van informatie vaststellen Oefenen in het beoordelen van de betrouwbaarheid en validiteit van informatie Een maatschappelijk vraagstuk kunnen analyseren en daarbij aangeven of belangrijke.

Opdracht 1 psy poc nature-nurture - Perspectieven op

Betoog Opdracht essay nurture nature - StudeerSne

THEMA 3: Modificaties en mutaties 1. Interactie tussen genen en omgeving 1.1. Nature/nurture Grote variatie in fenotypen - Geslachtelijke voortplanting genetische variatie = nature = natuurlijke aanleg, genen - Omgevingsfactoren = nurture (verzorging, omgeving) 1.2. Genetica/epigenetica Genetica = studie van de erfelijke informatie in de DNA-basenvolgorde en hoe die informatie tot expressie. Nature & Nurture. . De 'Sense Of Place' die Oerol sinds vorig jaar aan het festival meegeeft keert dit jaar in alle hoeken en gaten terug. Op weg van voorstelling naar voorstelling met een flinke wind waaiend om je oren, duiken de prachtige decors van andere voorstellingen die je naar nog meer locatietheater doen verlangen en kunstige.

Sylva's zoektocht naar een antwoord in deze nature/nurture-discussie is actueel, zeker in de VS. Niet alleen staat het land bol van de religieuze groeperingen die beweren dat homoseksuelen te genezen zijn (en die er dus van uit gaan dat homoseksualiteit aangeleerd is) maar het onderwerp blijft ook gewoon met enige regelmaat terugkeren in serieuze media Het lijkt een logische opdracht voor elke cultuur om, gezien het belang van een stabiel ouderpaar, dat immers nodig is voor de opvoeding van een vroeg geboren jong, het genitaal te 'privatiseren'.## Mijn mening; Schaamtegevoel is zowel aangeboren als aangeleerd

opdracht nature/nurture jur4m

1. Herhaling - Nature - nurture deba

Het begrip wordt in de filosofie vooral gebruikt in het nature-nurture-debat. Deze compositie werd geschreven in opdracht van de Musique Municipale d'Ingwiller, ter gelegenheid van hun 150-jarig bestaan. De inspiratiebron voor het werk was de gemeente Ingwiller in de Franse Elzasstreek Hier vind je de beste samenvattingen om te slagen voor MGZ Q4 (Q4MGZ) op de Radboud Universiteit Nijmegen. Er zijn o.a. samenvattingen, aantekeningen en oefenvragen beschikbaar

Nature of nurture? Pluriforme samenlevin

Inge Aanstoot is een beeldend kunstenaar met een grote interesse in (kunst-)geschiedenis, wetenschap, religie en rituelen, het nature-nurture-debat, taal en etymologie, verhalenvertellers en feminisme. Zij maakt voornamelijk schilderijen, maar houdt zich ook zo nu en dan bezig met onder meer grafiek, sculptuur, installatie en collage N.a.v. Carol S. Dweck, Mindset, de weg naar een succesvol leven, Uitgeverij SWP, ISBN 978 90 8850 205 7, € 24,90. Het boek is te bestellen via Als je in de klas met Mindset aan de slag wilt, is dit boek een aanrader: Als je met kinderen één op één wilt werken, zijn deze mappen aan te bevelen Opdracht 1 Schrijf kort een aantal verschillen op tussen de broertjes Vincent en Anton. Vincent Anton Opdracht 2 Wanneer baby Vincent net is geboren wordt er door de arts een druppel bloed afgenomen (hielprik). Deze druppel wordt in een analyse apparaat gedaan waarna er allerlei uitslagen uitrollen en worden voorgelezen door de arts. 2a

Nature of Nurture? Hoe wordt een mens gevormd

opdracht het stappenplan goed moeten doorlopen, op de juiste manier verwerken, presenteren en het dossier in zijn geheel op tijd moeten inleveren bij de docent. De Nature-nurture debat Ontkerkelijking (on)zichtbare cultuur kenmerken Religie Religieuze stroming Segregatie In de groepen van de natives, die geschikt waren om de sociale culturele activiteiten te volgen (theater enz) was de zelfmoordlaag. De meeste relevante uitkomst van de studie is dat de cultureel onderlegde een minder hoog zelfmoordpercentage hadden. College 3 14 -5- Culture and devolopment. Nature - Nurture

LinFit-Vitaal. WAT GAAN WE DOEN: Wij, Linda Karregat tezamen met Dans & Training Inge Leeflang in opdracht van en in samenwerking met CBW Edam-Volendam begeleiden de jeugd vanaf 12 jaar, hun ouders of ouderen tot 80 jaar met alle takken van sport en tevens voeding MGZ - Samenvatting Q3 (Homeostase) (0) €9,99. 1x verkocht. Dit document is een samenvatting van de module MGZ (Mechanismen gezondheid en ziekte) in Q3 (kwartaal 3: Homeostase). De samenvatting is compleet en getypt als een lopend verhaal, waardoor alles goed te begrijpen is. De tekst wordt ondersteund door afbeeldingen uit colleges, boeken of. Een jas die past Anouk Kootstra Mijn eerste courgette at ik in september 2005. Ik woonde een paar weken op kamers en had een etentje bij nieuwe vrienden van school - dat je de universiteit niet 'school' hoort t Opdracht bij de nieuwe lesinhoud 00.45 Klassikaal lezen 00.55 Klassikaal bespreken 01.00 Zelfstudie in groepjes 01.20 Uitwisselen 01.30 Klassikaal evalueren Deze vraag wordt ook wel het nature-nurture-debat genoemd. Nature staat voor aanleg, nurture betekent opvoeding. Een leven lang lere LEF! voor Maatschappij en Welzijn: basistheorie - integrale opdrachten - oefenen - ondersteuning in Scoodle. LEF! is een nieuwe methode voor het derde jaar, en dat levert logischerwijs heel wat vragen op. Hieronder vind je een bundeling van de meest terugkerende kwesties. Bestaat er bij LEF! 3 - naast de modules per levensfase - ook een.

De minor Kind in Beweging en Innovatie van Zorg bestaat uit 2 delen: Aan de orde komen theorieën over onder andere de (motorische) ontwikkeling van kinderen, nature/nurture-invloed en het motorisch zelfbeeld van kinderen. Ook leer je hoe je omgaat met kinderen, hoe je vaardigheden kunt aanleren en hoe je de motorische ontwikkeling kunt meten. In opdracht van organisaties, uitgevers en bedrijven*. Content maken, verhalen vertellen, teksten schrijven; geef het beestje maar een naam. Interviews en (commerciële) teksten die bijdragen aan het grotere verhaal, voor alle mogelijke communicatiekanalen Sylvia Nossent (1956), studeerde theoretische psychologie en ontwikkelingspsychologie in Leiden en Utrecht. Tijdens haar promotieonderzoek en als docent bij de Faculteit Sociale Wetenschappen in Utrecht leerde zij veel over zowel de biologische als de sociologische context van babygedrag en -ontwikkeling Verplichte werken ONFK 2022. De compositie LEI werd door Rob Goorhuis geschreven in opdracht van Geert Giesbertz ter herinnering aan diens vader Leonard Hubertus Giesbertz en geschonken aan fanfare Concordia Meterik onder leiding van Chris Derikx ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van deze vereniging in 2020

Opdrachten. Vraag 1. Welke van de volgende beweringen is/zijn juist? (Er kunnen 1, 2, 3 of 4 antwoorden juist/onjuist zijn.) Vragen over de mens zijn altijd levensbeschouwelijke vragen. In het nature-nurture debat betekent 'nurture': eigenschappen verkregen door opvoeding voortgeborduurd op de aloude ideologische tegenstelling nature-nurture, dat veronderstelde werkzame elementen vanuit die verschillende visies bezien moeten worden en dat aanbevelingen voor de praktijk hierdoor soms lijnrecht tegenover elkaar staan. Op de scholen die deelnamen aan de casestudies, speelt het nature-nurture debat als zodanig niet Het Nature-nurture-debat (aanleg-opvoeding-debat) is één van de meest verhitte discussies in de biologie, en dat de overtuiging van de proefpersoon dat het plaatsvond in opdracht van zijn wil slechts toe te schrijven was aan zijn retrospectieve gezichtspunt ten opzichte van de handeling Creativeit is nature & nurture, we worden allemaal geboren met een bepaald potentieel voor creativiteit. Tijdens onze opvoeding, opleiding - tijdens ons leven - kunnen we dat potentieel zo goed mogelijk invullen. Op die manier komen creatieve capaciteiten, voor ieder individu op eigen unieke wijze, optimaal tot hun recht

Nature or Nurture - Mondriaan Fond

Nature & nurture. In de creatieve vertaling is dat aspect sterk uitgelicht, met een leuk gevonden gimmick - een onverwoestbare broek voor ravottende jongens. Maar er is ook een kanttekening: in de strategie en de uitvoering is sterk gefocust op de opvoedende ouder, terwijl ook het onderpresteren op school als deel van het probleem is gesignaleerd bekende nature-nurture debat, dat draait om de vraag of eigenschappen en gedrag van mensen zijn aangeboren of aangeleerd. Recentelijk is er veel literatuur verschenen In 2006 heeft het ITS in opdracht van het Ministerie van OCW een trendstudie uitge Profielwerkstuk over Erfelijkheid & Omgevingsinvloeden voor het vak biologie. Dit verslag is op 28 april 2009 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (5e klas havo Filmverslag van de film The Discovery of Heaven (2001) voor het vak nederlands. Dit verslag is op 17 mei 2003 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (5e klas vwo

POCpsy Opdracht 1 - Nature of Nurture 23sep - StudeerSne

Kwaliteiten, persoonskenmerken, persoonlijke eigenschappen of karaktertrekken. Je treft hier een lijst met 150 uitgewerkte voorbeelden. Plus een test Slim, slimmer, slimst. Een hoge IQ-score lijkt heel begerenswaardig. Maar een garantie voor succes is het niet. Waarom kennis nuttiger is dan intelligentie. Een hoogleraar, da's niet niks. Zo iemand heeft toch wel een IQ van, nou, wat zou het zijn - 140? Een hoogleraar die op mijn faculteit hoog aanzien genoot, leek daar nog bovenuit te.

WPPSI staat voor 'Wechsler Preschool and Primary Scale Of Intelligence' en is een intelligentietest geschikt voor kinderen tussen de 2,5 tot en met 7 jaar. Voor kinderen tot 4 jaar is er een kortere test beschikbaar. Kinderen ouder dan vier jaar leggen vaak de volledige test af, bestaande uit veertien subtests Kinderen van 5, 6 jaar hebben nog veel behoefte aan spelen en bewegen, denken nog redelijk concreet en visueel. Ze zijn van nature heel leergierig en willen groeien, maar hebben nog altijd een kleine aandachtsspanne. 50 minuten bezig zijn met dezelfde opdracht lukt nog niet meteen. Dat is te lang. Als ze 10 minuten aan 100 procent. Lief zijn is te leren ETHOLOGIE. Als een kind er dagelijks op lostimmert, kun je dat voortaan weer aan de ouders verwijten. En die weer aan hun grootouders: onderzoek bij apen van de Nederlandse. Nature-nurture reconceptualized in developmental perspective: A bioecological model. Psychological Review, 101 , 568-586. doi:0033-295X/94/S3.00 Laat de deelnemers in kleinere groepen zoeken naar hoe de organisatie meer kan doen door samen te werken Kohlberg's visie op de ontwikkeling van het morele denken. Om het moreel oordeelsvermogen te onderzoeken legde Kohlberg aan de proefpersoon een moreel dilemma voor. 1 Kohlberg's proefpersonen bestond uit grote groepen kinderen, adolescenten en volwassenen. Hij analyseerde hun antwoorden en kwam tot de conclusie dat het morele denken een stadiagewijze ontwikkeling doorloopt

opdracht portret/landschap Uitgevoerd 2016 particulier Den Haag schilderij opdracht portret/landschap Uitgevoerd nature/nurture, 2018 oil on wood, 17-22 cm Out with Lilmaguila, 2018 oil and acrylic on wooden panel, 26-34 cm. Luck is my Guru, 2018 mixed media on canvas, 120-150 c Een complete biologiemethode voor de tweede fase met 28 theoriehoofdstukken, ruim 700 opdrachten geclusterd in 25 thema's Mijn grootste hobby is Skate. Dit doe ik vanaf mijn zevende en wordt er nu in gesponsord. mijn andere grote hobby is activiteiten organiseren voor jongeren. Dit past ook goed bij de opleiding die ik nu doe. les geven tijdens de Urban Day. Fotoschoot Rabobank. Opdrachten SCW Nature/Nurture. aangeleerd. aangeboren Module Evolutie versie nov 2018. Waarschijnlijk weet je nog wel van biologie uit de onderbouw dat er zoiets bestaat als evolutie. Toen hebben we je uitgelegd hoe het proces van evolutie ervoor heeft gezorgd dat bijv giraffen een lange nek hebben en olifanten een slurf

Nature and nurture : Debat - Interactieve oefening

 1. Laten we even mijn stelling nature > nurture loslaten (daar ga ik nog even wat meer inlezen dan). Dan nog kan je je er niet aan onttrekken dat het niet 100% nurture kan zijn. Waar ik persoonlijk moeite mee heb ik juist het argument dat men zelf in overgrote mate verantwoordelijk is voor hun succes (hoe arbitrair je dat dan ook definieert)
 2. Discours de la méthode, Verhandeling over de methode, is een pareltje van scherpzinnigheid dat ook de hedendaagse lezer nog veel te bieden heeft. René Descartes (1596 - 1650) vroeg zich af hoe we uit de veelheid van opvattingen en theorieën de juiste moeten kiezen. Om dit te onderzoeken ontwikkelde hij de rationalistische denkmethode. Hij raadt [
 3. Zo pas je de natuurwetten van apen en vleermuizen toe op de werkvloer. We kunnen meer van chimpansees en vleermuizen leren dan we denken. Naar aanleiding van zijn autobiografie spraken we met Jan van Hooff, de David Attenborough van Nederland, over de elementaire wetten in de natuur die ook bepalen hoe wij met elkaar omgaan op de werkvloer
 4. Nature, nurture and neural mechanisms of social emotion regulation in childhood. Brein en gedrag in ontwikkeling Wetenschapsdossier. Hoe meer mogelijkheden een kind krijgt om te leren en zich te ontwikkelen, hoe sterker zijn of haar positie in de maatschappij zal zijn
 5. Gratis PowerPointpresentaties voor de lessen algemene natuurwetenschappen (ANW) en biologie + samenvattingen voor Solar (ANW-methode) en Nectar (biologiemethode) van Noordhof
 6. De missie en de doelgroep verandert niet. De opdracht was al om getuige van het Evangelie te zijn in deze tijd en niet in die van gisteren, dus met gebruik van social media, internet, video, met aandacht voor alle generaties, met de opdracht om te denken aan morgen. Met niet alleen aandacht voor je eigen club, maar ook voor anderen
 7. De nature/nurture discussie woedt nog steeds. Als jij het antwoord hebt moet je dat misschien eens op papier zetten en opsturen naar wat vakbladen. Of een 'Letter to the editor', die komen er wat makkelijker door. Ik denk dat je gefileerd wordt. Nee, ik weet zeker dat je gefileerd wordt

 1. Bio-psycho-sociale model. Waarom mensen precies depressief worden, is niet goed bekend. Wel is duidelijk dat het een ingewikkeld samenspel is van factoren op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied. Deze ingewikkelde brij duiden deskundigen vaak aan met de term 'bio-psycho-sociaal model'. De factoren die hierin een rol spelen, zijn onder.
 2. Inleiding. Hallo, Mijn naam is Melissa en ik ben 20 jaar oud. Ik ben geboren en getogen in Nuenen, dit is een dorpje dat langs Eindhoven ligt. Mijn ouders zijn sinds 2 jaar gescheiden, maar wonen beiden nog in Nuenen. De ene week woon ik bij mijn moeder, mijn broer en onze 2 honden en de andere week woon ik bij mijn vader en mijn beste vriendin.
 3. Deze samenvatting is gebaseerd op het studiejaar 2013-2014. [toc] Hoofdstuk A Inleiding Wat is sociologie? Sociologie gaat over de manieren waarop mensen met elkaar samenleven. De sociologie wordt ook wel gedefinieerd als de wetenschap van de maatschappij. Een hierop lijkende definitie is wetenschap van de menselijke groep. Tot richtpunt van de sociologie behoren zowel mense
 4. Jean-Jacques Rousseau (Genève, 28 juni 1712 - Ermenonville, 2 juli 1778) was een baanbrekend filosoof en schrijver.Hij heeft invloed uitgeoefend op de literatuur, pedagogiek en politiek. Rousseau was behalve filosoof en pedagoog ook componist. Hij componeerde zeven opera's en andere muziekstukken
 5. Samenvatting In deze scriptie onderzoekt Jeroen Hopster de verhouding tussen de raciale ideologie en de voortschrijdende inzichten van de evolutiebiologie in nazi-Duitsland. Hopster laat zien dat er naast ideologische pseudowetenschap ook 'goede wetenschap' werd bedreven onder Hitlers bewind. De radicalisering van Duitse wetenschappers kwam niet alleen voort uit ideologische motieven
 6. g, het calvinisme, is genoemd.Als reformator wordt Calvijn vaak in één adem genoemd met Maarten Luther, die in 1517 zijn 95 stellingen poneerde
 7. Achter de muziek aan! Dat zeiden ze soms als je als kind vroeg waar deze of gene gebleven was. En dat wilde ik ook wel. De paden op, de lanen uit, de wereld in. Zoals, bij voorbeeld, de wereld van de klassieke muziek

Deze samenvatting is gebaseerd op collegejaar 2012-2013. Bekijk hier ons huidige aanbod. [toc] Hoorcolleges 1 t/m 5 (IPO 1 A) College 1 (03-09-2012) Kennismaken met pedagogiek College 2 (10-09-2012) Psychologische theorieën College 3 (17-09-2012) Psychologische interventies College 4 (24-09-2012) Regels en discipline College 5 (1-10-2012) Het gezin College 1 (03-09-12 Jasmijn Multicultureel Vrouwencentrum INTUÏTIEF SCHILDEREN Donderdag van 10.00 - 12.00 uur 18 september - 27 november 2014, 10 keer Schilderen vanuit je.. Zelfstandige opdracht. 1. Beschrijf wat jouw favoriete rol in de dramadriehoek. Vanuit welke rol reageer jij wanneer: a. Er dingen op school van je gevraagd worden waar je het niet mee eens bent. i. Eigenlijk doe ik het toch wel, of ik er nou niet mee eens ben of wel. Als ik er écht niet mee eens ben laat ik het wel weten Geachte volksvertegenwoordigers, Op 10 november, zo vernam ik, is er een congres in Rotterdam, na de vijf regionale bijeenkomsten over Waarheid, door het LOC in opdracht van het ministerie van Justitie, m.b.t. 'jeugdzorg' of zorg voor jeugd Men spreekt hier van proactieve interferentie, een woord dat niet goed in de mond valt dus. Om deze mogelijkheid te onderzoeken, werden een paar eenvoudige opdrachten voorgeschoteld aan een groep studenten van de universiteit van Californië waarbij twee verschillende woordenlijsten, in pdf formaat, vanbuiten geleerd moesten worden